Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal

Zarządzenie Nr 68/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia 30.05.2018 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  – finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) , zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę                                                      2 714,05 zł

         Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę                                                   13 489,05 zł

         Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę                                                    10 775,00 zł

         Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Uzasadnienie

Do właściwości Wójta Gminy Rewal należy dokonywanie zmian w budżecie Gminy  związanych ze zmianą kwot:

 

 1. Zwiększono dochody o kwotę ogółem 2 714,05 zł, zgodnie z załącznikiem
  nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  w tym:
 • na podstawie pisma FB-1.3111.89.2.2018.AK w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 rok, zarządzeniem Nr 104/2018 z dnia 10 maja 2018 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
 1. Zwiększono wydatki o kwotę ogółem 13 489,05 zł, zgodnie z załącznikiem
  nr 3 do niniejszego zarządzenia,
  w tym:
 • na podstawie pisma FB-1.3111.89.2.2018.AK w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 rok, zarządzeniem Nr 104/2018 z dnia 10 maja 2018 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
 • na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków  kierowników wydziałów Urzędu Gminy Rewal.
 1. Zmniejszono wydatki o kwotę ogółem  10 775,00 zł, zgodnie z załącznikiem
  nr 3 do niniejszego zarządzenia,
  w tym:
 • na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków  kierowników wydziałów Urzędu Gminy Rewal.

 

Informacja uzupełniająca dotycząca zmian w pozycji zadań zleconych:

 • Załącznik Nr 2 – dochody zlecone – zmiany

Zwiększono  o kwotę  2 714,05  zł

 • Załącznik Nr 4 – wydatki zlecone - zmiany

Zwiększono  o kwotę  2 714,05 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 04-06-2018 08:26:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 04-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 08-06-2018 14:53:10