Zarządzenie nr 70/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

 Zarządzenie nr  70/2018

 Wójta Gminy Rewal

z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

 

Działając na podstawie  art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000), art. 2, art. 13 pkt 3, art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237, z 2015 r. poz. 1916 i z 2017 r. poz. 2371) zarządzam, co następuje:

§1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących edukację zdrowotną, dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych, promocję zdrowia oraz działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  2018 rok.
  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  3. Wzór oferty konkursowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  4. Wzór Karty Oceny oferty stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  5. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
  6. Wzór sprawozdania końcowego stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert umieszcza się na:

  1. stronie internetowej Gminy Rewal  www.rewal.pl,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rewal www.bip.rewal.pl,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

§3

Wykonanie zarządzenie powierza się p.o. Kierownika Referatu Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Rewal.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                              p.o. Wójt Gminy

 

 

                                                                                             Maciej Bejnarowicz

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 70_2018.pdf (PDF, 76KB) 2018-06-12 13:37:26 61 razy
2 Zarządzenie Nr 70 Załączniki.pdf (PDF, 25KB) 2018-06-12 13:37:26 61 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 12-06-2018 13:37:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Błachuta 12-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 12-06-2018 13:37:26