ZARZĄDZENIE NR 75/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych

ZARZĄDZENIE NR 75/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia 14 czerwca 2018 r.

 

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do  przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych 

           

Na podstawie art. 7 ust. 4 z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. poz. 589) zarządzam, co następuje

§ 1. Upoważniam pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu -  Panią Annę Miłosz zatrudnioną na stanowisku pracownika socjalnego do  przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień do dodatków mieszkaniowych.

§ 2. Upoważnienie udzielone zostaje na czas zajmowanego stanowiska w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, wygasa ono z chwilą ustania stosunku pracy, przy czym może zostać
w każdej chwili zmienione lub odwołane.  

§ 3 . Traci moc Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 czerwca 2015r w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych. 

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 75_2018.pdf (PDF, 34KB) 2018-06-14 12:20:36 51 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 14-06-2018 12:20:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 14-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 14-06-2018 12:23:03