ZARZĄDZENIE NR 77/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

ZARZĄDZENIE NR 77/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia 14 czerwca 2018 r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

 

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  (Dz. U. z 2017r. poz. 1832, z 2016 r. poz. 1984 oraz z 2017 r. poz. 1428) oraz po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu – Panią Justynę Żebrowską do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w tym do:

  1. przyznawania Karty Dużej Rodziny,
  2. wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy lub stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty Dużej Rodziny lub przyznania Karty Dużej Rodziny z naruszeniem przepisów ustawy.

§ 2. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu  upoważniam Panią Katarzynę Bereźnicką–Edel (pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu) do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, z wyłączeniem prawa do wydawania decyzji administracyjnych.   

§ 3. Upoważnienie udzielone zostaje na czas zajmowanego stanowiska w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, wygasa ono z chwilą ustania stosunku pracy, przy czym może zostać w każdej chwili zmienione lub odwołane.  

§ 4. Z dniem podjęcia niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 72/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 września 2014 r. w sprawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia spraw z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 77_2018.pdf (PDF, 34KB) 2018-06-14 12:32:11 77 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 14-06-2018 12:32:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 14-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 14-06-2018 12:32:11