ZARZĄDZENIE NR 78/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

ZARZĄDZENIE NR 78/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia 14 czerwca 2018 r.

 

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w  sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin

„Za życiem”

           

            Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860, z 2018 r. poz. 1076) w związku z art. 20 ust. 3 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z 2015 r. poz. 1238, z 2017 r. poz. 1321, poz. 1428  i poz. 1543 oraz z 2018 r. poz. 107, poz. 138, poz. 650, poz. 912 i poz. 1000, M. P. z 2017 r. poz. 1014),  po rozpatrzeniu wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Jolantę Sieniowską – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia  z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.  

§ 2. Upoważnienie udzielone zostaje na czas zajmowanego stanowiska w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, wygasa ono z chwilą ustania stosunku pracy, przy czym może zostać
w każdej chwili zmienione lub odwołane.  

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 78_2018.pdf (PDF, 34KB) 2018-06-14 12:36:14 50 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 14-06-2018 12:36:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 14-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 18-06-2018 11:41:26