Projekt uchwały dotyczący odwołania Skarbnika Gminy Rewal

 

Uchwała Nr ……………

Rady Gminy Rewal

z dnia ……………………… 2018 roku

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rewal.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Rewal odwołuje się z dniem 30 czerwca 2018 r.
Panią Iwonę Sielską ze stanowiska Skarbnika Gminy Rewal, będącą jednocześnie głównym księgowym budżetu.

§ 2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal i zamieszczenie w biuletynie informacji publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                              Przewodniczący

                                                           Rady Gminy Rewal

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 23-06-2018 09:01:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 23-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 23-06-2018 09:01:20