Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych