Zarządzenie nr 86/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok"

Zarządzenie nr 86/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia  4 lipca 2018r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok”

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237, z 2015 r. poz. 1916 i z 2017 r. poz. 2371), pkt VII. ust. 2 Załącznika nr 1 do Zarządzenia  Wójta Gminy Rewal Nr 69/2018 z dnia 04 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs z dnia 04 czerwca 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok”

§ 2. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierza się wykonanie zadania w zakresie prowadzenie świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży, w tym organizacja zajęć profilaktycznych, zajęć rozwijających, pomoc w nauce, aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego następującemu podmiotowi:

Stowarzyszenie „Nasz Śliwin”

Aleja Lipowa 16

72-344 Śliwin

Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w Śliwinie

Przyznana kwota dotacji: 14 500,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych)

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                              

                                                               p.o. Wójt Gminy

 

                                                              Maciej Bejnarowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 04-07-2018 12:32:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 04-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 11-07-2018 12:18:46