ZARZĄDZENIE NR 90/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji pomieszczeń letniskowych przy budynku komunalnym ul. Warszawska 25 obr. Rewal 1

ZARZĄDZENIE NR  90 /2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia   17 lipca  2018 r.


w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji pomieszczeń letniskowych przy budynku komunalnym ul. Warszawska 25 obr. Rewal 1.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Zespół ds. inwentaryzacji pomieszczeń letniskowych przy budynku komunalnym ul. Warszawska 25 obr. Rewal 1.

§ 2.

Do zespołu jako członków powołuję:

    Katarzynę Biernacką,
    Pawła Pławskiego
    Marka Bławata


§ 3. Na Przewodniczącą Zespołu ds. inwentaryzacji pomieszczeń letniskowych przy budynku komunalnym ul. Warszawska 25 obr. Rewal 1 wyznaczam Panią Katarzynę Biernacką.

§ 4. Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:

   1) obiekty budowlane wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi oraz wyposażeniem,

§ 5. Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

§ 6. Zobowiązuję Kierowników Referatów Urzędu Gminy w Rewalu oraz kierujących jednostkami organizacyjnymi Gminy do współpracy z Zespołem w zakresie realizacji postawionych mu zadań.

§ 7. Kompletna dokumentacja inwetaryzacyjna winna być przekazana przez zespół Wójtowi Gminy  w terminie do 31 lipca 2018 r.

§ 8. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem 31 lipca 2018 r.

§ 9.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Rewal.

§ 10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 90_2018.pdf (PDF, 34KB) 2018-07-23 12:04:37 72 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 23-07-2018 10:01:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Biernacka 23-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 23-07-2018 12:04:37