Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 92/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia 23 lipca 2018r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Działając na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) oraz § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Damiana Zielińskiego, nauczyciela religii, informatyki i historii  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

2. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą:

  1. Joanna Błachuta – przedstawiciel organu prowadzącego
  2. Krystyna Sawa-Stankiewicz – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  3. Ewa Łozdowska – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu
  4. Daniela Wójtowicz – ekspert z listy MEN
  5. Marlena Kościńska – ekspert z listy MEN

3. Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej jest Pani Joanna Błachuta

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                        p.o.  Wójt Gminy Rewal

                                                                                                                            

                                                                        Maciej Bejnarowicz

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 92_2018.pdf (PDF, 26KB) 2018-07-23 12:05:02 67 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 23-07-2018 10:04:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Błachuta 23-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 23-07-2018 12:05:02