Zarządzenie Nr 101/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracownika do prowadzenia listy rzeczoznawców majątkowych - biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal oraz sporządzenia i prowadzenia cennika

Zarządzenie Nr 101/2018
Wójta Gminy Rewal
z dnia  22 sierpnia   2018r.

w sprawie wyznaczenia pracownika do prowadzenia listy rzeczoznawców majątkowych – biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal oraz sporządzenia i prowadzenia cennika


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018r., poz.994, 1000, 1349)  zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Panią Katarzynę Biernacką  do:
    1) prowadzenia listy rzeczoznawców majątkowych – biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal sporządzenia i aktualizowania cennika ustalającego wysokość wynagrodzeń za czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego,
    2) prowadzenia listy powołanych biegłych.

§ 2.

Zakres wykonywanych czynności określony został w Zarządzeniu Nr 58/2017 z dnia 04.07.2017 w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Rewal Nr 59/2017 z dnia 04.07.2017 w sprawie wyznaczenia pracownika do prowadzenia listy rzeczoznawców majątkowych – biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal oraz sporządzenia i prowadzenia cennika

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 101_2018.pdf (PDF, 30KB) 2018-08-22 11:53:34 55 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 22-08-2018 11:52:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Biernacka 22-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 22-08-2018 11:56:24