ZARZĄDZENIE NR 103/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej, położonych w Gminie Rewal

ZARZĄDZENIE NR  103/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej, położonych w Gminie Rewal.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.130, 994, 1000, 1349, 1432) i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50 i poz. 1496), Wójt Gminy Rewal zarządza, co następuje:

 

§ 1. Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej, położonych w Gminie Rewal, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19 na okres 21 dni oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Gminy Rewal w Biuletynie Informacji Publicznej.

 2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Rewalu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                               p.o. Wójta Gminy                            

                                                              Maciej Bejnarowicz

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 103_2018.pdf (PDF, 42KB) 2018-08-27 12:11:14 69 razy
2 Wykazy na sprzedaż - zarządzenie 103_2018.pdf (PDF, 67KB) 2018-08-27 12:11:14 104 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 27-08-2018 12:11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Biernacka 27-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 27-08-2018 12:11:14