Zarządzenie Nr 108/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 września 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR  108/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994,1000,1349,1932) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 650,1000,1089,1496), w związku z otrzymaniem w dniu 24 sierpnia 2018 r. aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży Repertorium A Numer 4530/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. zawartej pomiędzy T[…] K[…] a W[…]M[…] – P[…] dotyczącego sprzedaży prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w obrębie ewidencyjnym Śliwin, Wójt Gminy Rewal zarządza co następuje:

§ 1.

Postanawia się nie wykonywać przysługującego Gminie Rewal prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w obrębie ewidencyjnym Śliwin Nr 554/8  o powierzchni 241 m², dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą KW SZ1G[…]w odniesieniu do której została sporządzona warunkowa umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego Repertorium A Numer 4530/2018  z dnia 23 sierpnia  2018 r. pomiędzy T[…] K[…] a W[…]M[…] – P[…]

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Rewalu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

        p.o. Wójta Gminy

                                                                                                          Maciej Bejnarowicz

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 108_2018.pdf (PDF, 25KB) 2018-09-11 07:37:24 46 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 11-09-2018 07:37:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Biernacka 11-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 11-09-2018 07:37:24