Zarządzenie nr 111/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 września 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Zarządzenie nr  111/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia 13 września 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

 

Działając na podstawie  art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 2, art. 13 pkt 3, art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1492) zarządzam, co następuje:

§1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących działania w obszarze aktywności fizycznej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  3. Wzór oferty konkursowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  4. Wzór Karty Oceny oferty stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
  5. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
  6. Wzór sprawozdania końcowego stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert umieszcza się na:

  1. stronie internetowej Gminy Rewal  www.rewal.pl,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rewal www.bip.rewal.pl,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

§3

Wykonanie zarządzenie powierza się p.o. Kierownika Referatu Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Rewal.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

p.o. Wójt Gminy

 

Maciej Bejnarowicz

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 111_2018.pdf (PDF, 13KB) 2018-09-13 14:27:28 41 razy
2 Załącznik do 111_2018.docx (DOCX, 17KB) 2018-09-13 14:27:28 47 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 13-09-2018 14:20:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 13-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 13-09-2018 14:27:28