ZARZĄDZENIE NR 112/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 września 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR  112/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994,1000,1349,1932) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 650,1000,1089,1496), w związku z otrzymaniem w dniu 3 września 2018 r. aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży Repertorium A Numer 3.980/2018  z dnia 29 sierpnia 2018 r. zawartej pomiędzy L[…], Z[…][…] i W[…], K[…]B[…]  a G[…], A[…] N[…] i J[…] N[…] dotyczącego sprzedaży prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w obrębie ewidencyjnym Pobierowo, Wójt Gminy Rewal zarządza co następuje:

§ 1.

Postanawia się nie wykonywać przysługującego Gminie Rewal prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w obrębie ewidencyjnym Pobierowo

  • Nr 765/19  o powierzchni 778 m², dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą KW SZ1G[…]

w odniesieniu do której została sporządzona warunkowa umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego Repertorium A Numer 3.980/2018  z dnia 29 sierpnia 2018 r. zawarta pomiędzy L[…], Z[…][…] i W[…], K[…]B[…]  a G[…], A[…] N[…] i J[…] N[…].

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Rewalu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                           p.o. Wójta Gminy

                                                                          Maciej Bejnarowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 20-09-2018 13:35:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Biernacka 20-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 20-09-2018 13:35:44