Zarządzenie nr 120/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 października 2018r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rewal powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Rewal Nr 80/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.

Zarządzenie nr 120/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia 15 października 2018r.

w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rewal powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Rewal Nr 80/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz § 2 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr XLIV/338/13 Rady Gminy Rewal z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 4104) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Odwołuję ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rewal Panią Patrycję Krzewicką – przedstawiciela oświaty.

2. Powołuję do składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rewal Panią Beatę Filipowicz –  przedstawiciela oświaty.

§ 2. Po uwzględnieniu zmian, o których mowa § 1 Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Rewal powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Rewal Nr 80/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. będzie funkcjonował w następującym składzie:

  1. Justyna Żebrowska - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu,
  2. Anna Miłosz - przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu,
  3. Anna Łacisz – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu,
  4. Beata Filipowicz – przedstawiciel oświaty,
  5. Beata Kacprzak – przedstawiciel ochrony zdrowia,
  6. Dorota Kaczmarczyk – przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej,
  7. Wioletta Mackiewicz-Pietrasik – przedstawiciel Stowarzyszenia „Aktywni-Kulturalnie”,
  8. Anna Staworowska – przedstawiciel Policji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                           p.o. Wójt Gminy

 

                                                                                         Maciej Bejnarowicz

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 120_2018.pdf (PDF, 67KB) 2018-10-17 11:15:29 37 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 16-10-2018 14:06:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Błachuta 16-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 17-10-2018 11:15:29