ZARZĄDZENIE NR 121/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 października 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE NR 121/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia   15 października 2018 r.

w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, 1496, 1693, 1669, 1716), w związku z otrzymaniem w dniu 4 października 2018 r. aktu notarialnego warunkowej umowy sprzedaży Repertorium A Numer 4204/2018  z dnia 02.10.2018 r. zawartej pomiędzy Panią N. M.N.  a Panem R. N. działającym w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: NG Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu  dotyczącego sprzedaży prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w obrębie ewidencyjnym Rewal 2 , Wójt Gminy Rewal zarządza co następuje:

§ 1.

Postanawia się nie wykonywać przysługującego Gminie Rewal prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w obrębie ewidencyjnym Rewal  2

  • Nr 465  o powierzchni 1050 m², dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą KW SZ1G/[…]

w odniesieniu do której została sporządzona warunkowa umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego Repertorium A Numer 4204/2018  z dnia 02.10.2018 r. zawarta pomiędzy Panią N. M.N.  a Panem R. N działającym w imieniu i na rzecz spółki pod firmą : NG Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Rewalu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                        p.o. Wójta Gminy

                                                                        Maciej Bejnarowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 17-10-2018 15:21:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 17-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 17-10-2018 15:22:09