Projekt porządku obrad

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D

LXVIII SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 13.11.2018 roku

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
 4. Interpelacje radnych  i zapytania sołtysów
 5. Projekt  uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Projekt  uchwały w sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Projekt  uchwały w sprawie: uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Projekt  uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rewal na 2018 rok
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Projekt  uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Projekt  uchwały w sprawie:  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu granicy pasa technicznego w obrębie Pustkowo, gmina Rewal 
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Projekt  uchwały w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu granicy pasa technicznego w obrębie Pobierowo, gmina Rewal 
 1. relacja sprawozdawcy,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały
 1. Sprawozdanie z prowadzonych prac komisji stałych i doraźnych Rady Gminy Rewal w kadencji  2014 – 2018.
 2. Podsumowanie pracy Rady Gminy Rewal

   15. Wolne wnioski i zapytania.

   16.  Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 07-11-2018 08:06:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Fiedukowicz - Pabin 07-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 07-11-2018 08:06:36