Zarządzenie Nr 129/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie Procedury prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rewal zaliczanych do sektora finansów publicznych

ZARZĄDZENIE NR  129 /2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia 6 listopada 2018 r.

 

w sprawie Procedury prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rewal zaliczanych do sektora finansów publicznych.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r., poz. 994 poz. 1000; poz. 1349; poz. 1432) w związku z uchwałą Nr LXIII/387/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad wspólnej obsługi administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rewal zaliczanych do sektora finansów publicznych, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ustalam Procedurę prowadzania wspólnej obsługi administracyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Rewal zaliczanych do sektora finansów publicznych w brzmieniu określonym w załączniku              do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. W celu realizacji wspólnej obsługi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu oraz
w Schronisku Młodzieżowym „Fala” w Pobierowie, wyznaczam Pana Tomasza Bartkowskiego  – pracownika Urzędu Gminy Rewal na Inspektora Ochrony Danych (e-mail: iod@rewal.pl,                                  tel. 913849014),

 

§ 3. W celu realizacji wspólnej obsługi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu oraz
w Schronisku Młodzieżowym „Fala” w Pobierowie, wyznaczam Pana Tomasza Kapelę  – pracownika Urzędu Gminy Rewal na informatyka (e-mail: tkapela@rewal.pl, tel. 913849014).

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam:

  1. Sekretarzowi Gminy;
  2. Kierownikowi i Dyrektorowi jednostek organizacyjnych Gminy Rewal zaliczanych do sektora finansów publicznych wymienionych w § 1 ust. 3 uchwały Nr LXIII/387/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie określenia zasad wspólnej obsługi administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rewal zaliczanych do sektora finansów publicznych.

 

§ 5.  Uchylam zarządzenie nr 89/2018 z 17 lipca 2018 r.

 

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od dnia 15 października

Załączniki do pobrania

1 Załącznik do Zarządzenia 129_2018.pdf (PDF, 52KB) 2018-11-07 08:59:17 55 razy
2 Zarządzenie Nr 129_2018.pdf (PDF, 36KB) 2018-11-07 08:59:00 53 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 07-11-2018 08:59:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Myroniuk 07-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 07-11-2018 09:17:16