ZARZĄDZENIE NR 130/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

ZARZĄDZENIE NR 130/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków.

 

Na podstawie §4 ust 2 załącznika nr 1 do Uchwały nr XXI/101/15 Rady Gminy Rewal  z dnia 6 listopada 2015r. oraz na podstawie  §1  Uchwały Nr LXVI/419/18 Rady Gminy Rewal z dnia 4 października 2018r.  Wójt Gminy Rewal zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia w celu uzyskania opinii mieszkańców na temat zapisów regulaminu. 

§ 2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniach 27 listopada – 4 grudnia 2018r.  w Urzędzie Gminy Rewal. Na pełnomocnika ds. konsultacji społecznych wyznacza się Pana Roberta Tatarzyńskiego.

§ 3. Podmioty  uczestniczące w konsultacjach to odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych realizowanych przez Wodociągi Rewal Sp. z oo.

§ 4. Jednostką organizacyjną odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska w  Urzędzie Gminy Rewal

§ 5. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na stronie internetowej Gminy Rewal w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.rewal.pl/dokumenty/9328 :

Opinie dotyczące poszczególnych zapisów  projektu regulaminu można zgłaszać w:

  1. Referacie Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska , pokój 5A  Urzędu Gminy Rewal, tel. 91 38 49 031
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej ug@rewal.pl
  3. Za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /mowczarek/skrytkaesp
  4. Przesłać na adres: Urząd Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal ( decyduje data dostarczenia do Urzędu Gminy Rewal

z dopiskiem „Konsultacje regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków” 

§ 6. Informacja o wynikach konsultacji zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania

1 ZARZĄDZENIE 130_2018.pdf (PDF, 46KB) 2018-11-13 14:26:49 33 razy
2 zał nr 1 do zarządzenia WGR 130_2018.doc (DOC, 16KB) 2018-11-13 14:26:49 37 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 13-11-2018 14:26:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Sianoszek 13-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 13-11-2018 14:26:49