ZARZĄDZENIE NR 132/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w Gminie Rewal.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 132/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia  16  listopada 2018r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w Gminie Rewal.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 i poz.1000, poz.1349, poz.1432) i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 , zm. poz. 50, poz.650, poz.1000 , poz. 1089, poz.1496) Wójt Gminy Rewal zarządza co następuje :

 

§ 1.Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w Gminie Rewal, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega  wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19 na okres 21 dni oraz zamieszcza się na stronie internetowej  Urzędu Gminy Rewal w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości  przez ogłoszenie  w prasie lokalnej.

 

§ 3. Wykonanie  Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Rewal.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                       

                                                        p.o. Wójta Gminy

 

                                                       Maciej Bejnarowicz

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie Nr 132_2018.pdf (PDF, 47KB) 2018-11-16 12:15:43 75 razy
2 Załącznik do Zarządzenia 132.xls (XLS, 56KB) 2018-11-16 12:15:43 88 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 16-11-2018 11:47:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Biernacka 16-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 16-11-2018 12:15:43