Zarządzenie nr 133/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 16.11.2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal

Zarządzenie nr  133/2018

Wójta Gminy Rewal

z dnia 16.11.2018 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  – finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) , zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę                                                    1 226,00 zł

         Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę                                                  57 099,50 zł

         Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę                                               79 528,50 zł

         Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4 Zmniejsza się plan dochodów o kwotę                                               23 655,00 zł

        Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Do właściwości Wójta Gminy Rewal należy dokonywanie zmian w budżecie Gminy  związanych ze zmianą kwot:

 

 1. Zwiększono dochody o kwotę ogółem 1 226,00 zł, zgodnie z załącznikiem
  nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  w tym:
 • na podstawie pisma FB-1.3111.24.9.2018.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 rok, zarządzeniem Nr 469/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
 • na podstawie pisma FB-1.3111.127.5.2018.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 rok, zarządzeniem Nr 460/2018 z dnia 09 listopada 2018 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na zakup wypłaty świadczeń wychowawczych oraz sfinansowanie kosztów obsługi.
 1. Zwiększono wydatki o kwotę ogółem 57 099,50 zł, zgodnie z załącznikiem
  nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  w tym:
 • na podstawie pisma FB-1.3111.24.9.2018.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 rok, zarządzeniem Nr 469/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

 

 • na podstawie pisma FB-1.3111.127.5.2018.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 rok, zarządzeniem Nr 460/2018 z dnia 09 listopada 2018 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na zakup wypłaty świadczeń wychowawczych oraz sfinansowanie kosztów obsługi.
 • na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków  kierowników wydziałów Urzędu Gminy Rewal.

 

 1. Zmniejszono dochody o kwotę ogółem 23 655,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 • na podstawie pisma FB-1.3111.127.5.2018.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 rok, zarządzeniem Nr 460/2018 z dnia 09 listopada 2018 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na zakup wypłaty świadczeń wychowawczych oraz sfinansowanie kosztów obsługi.
 1. Zmniejszono wydatki o kwotę ogółem  79 528,50 zł, zgodnie z załącznikiem
  nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  w tym:
 • na podstawie pisma FB-1.3111.127.5.2018.EM w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2018 rok, zarządzeniem Nr 460/2018 z dnia 09 listopada 2018 roku zwiększono dotacje celowe. Podział dotacji celowych dla jst z przeznaczeniem na zakup wypłaty świadczeń wychowawczych oraz sfinansowanie kosztów obsługi.
 • na podstawie wniosków kierowników jednostek podległych Gminie Rewal oraz wniosków  kierowników wydziałów Urzędu Gminy Rewal.

 

 

Informacja uzupełniająca dotycząca zmian w pozycji zadań zleconych:

 • Załącznik Nr 3 – dochody zlecone – zmiany

Zwiększono  o kwotę                1 226,00 zł

Zmniejszono o kwotę               23 655,00 zł

 • Załącznik Nr 4 – wydatki zlecone - zmiany

Zwiększono  o kwotę                  1 226,00 zł

Zmniejszono o kwotę               23 655,00 zł

Załączniki do pobrania

1 Załącznik do 133_2018.pdf (PDF, 2.MB) 2018-11-21 09:25:13 38 razy
2 Zarządzenie Nr 133_2018.pdf (PDF, 24KB) 2018-11-21 09:21:20 38 razy
3 Uzasadnienie do 133_2018.pdf (PDF, 77KB) 2018-11-21 09:21:20 42 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 21-11-2018 09:21:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Żoła 21-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 21-11-2018 09:25:13