Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

VIII kadencja (2018r. - 2023r.)

Aby wyszukać uchwałę, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i naciśnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, naciskaj kolejno klawisz "Enter".

Jeśli przeglądarka internetowa nie wkazuje żadnych wyników wyszukiwania, sprawdź w rejestrze innej kadencji Rady Gmny.

Numer Uchwały Sesja Nr Data w sprawie wchodzi w życie
I/1/2018 I 20.11.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
II/2/2018 II 30.11.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
II/3/2018 II 30.11.2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej z dniem podjęcia
II/4/2018 II 30.11.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dniem podjęcia
II/5/2018 II 30.11.2018 w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania z dniem podjęcia
II/6/2018 II 30.11.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2018 rok z dniem podjęcia
II/7/2018 II 30.11.2018 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

z dniem podjęcia

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego

III/8/18 III 19.12.2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
III/9/18 III 19.12.2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019 1 stycznia 2019 r.
III/10/18 III 19.12.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 1 stycznia 2019 r.
IV/11/19 IV 24.01.2019 w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Rewal do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R – XXI z siedzibą w Nowogardzie z dniem podjęcia
IV/12/19 IV 24.01.2019 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
IV/13/19 IV 24.01.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
IV/14/19 IV 24.01.2019 w sprawie zasad przyznawania diet Radnych Gminy Rewal z dniem podjęcia
IV/15/19 IV 24.01.2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rewal 1 lutego 2019 r.
IV/16/19 IV 24.01.2019 w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok” z dniem podjęcia
IV/17/19 IV 24.01.2019 w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok” z dniem podjęcia
IV/18/19 IV 24.01.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem 87/5 położonej w obr. Pobierowo gm. Rewal z dniem podjęcia
IV/19/19 IV 24.01.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 372/3 położoną w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
IV/20/19 IV 24.01.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 23/4 położonej w obrębie  Śliwin oraz odstąpienie  od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/21/19 V 28.02.2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rewal z dniem podjęcia
V/22/19 V 28.02.2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal od 1 września 2019 r po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
V/23/19 V 28.02.2019 w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
V/24/19 V 28.02.2019 w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Rewal oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
V/25/19 V 28.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/26/19 V 28.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/27/19 V 28.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Trzęsaczu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/28/19 V 28.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pogorzelicy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/29/19 V 28.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pobierowie i Pustkowiu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/30/19 V 28.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 515/1 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/31/19 V 28.02.2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rewal z dniem podjęcia
VI/32/19 VI 28.03.2019 w sprawie zmiany uchwały nr LV/314/17 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Rewal do Lokalnej Grupy Działania tworzonej na terenie gmin wchodzących w skład powiatu gryfickiego oraz wyznaczeniu reprezentanta gminy z dniem podjęcia
VI/33/19 VI 28.03.2019 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2019 roku” po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy
VI/34/19 VI 28.03.2019 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy
VI/35/19 VI 28.03.2019 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy
VI/36/19 VI 28.03.2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy
VI/37/19 VI 28.03.2019 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy
VI/38/19 VI 28.03.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 546 położonej w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
VI/39/19 VI 28.03.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 60/4 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
VI/40/19 VI 28.03.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 455/12 położoną w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
VI/41/19 VI 28.03.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 83/8 położonej w obrębie Pustkowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
VI/42/19 VI 28.03.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 462/5 położonej w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
VI/43/19 VI 28.03.2019 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku. z dniem podjęcia
VI/44/19 VI 28.03.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
VI/45/19 VI 28.03.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 z dniem podjęcia
VII/46/19 VII 11.04.2019 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Rewal na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pustkowo, pomiędzy miejscowościami Pobierowo – Pustkowo oraz ul. Granicznej w m. Pobierowo, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Piastowską” z dniem podjęcia
VII/47/19 VII 11.04.2019 w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
VII/48/19 VII 11.04.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022. z dniem podjęcia
VII/49/19 VII 11.04.2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Pustkowo. po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
VII/50/19 VII 11.04.2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Niechorze po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
VII/51/19 VII 11.04.2019 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rewal podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy , sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
VIII/52/19 VIII 16.05.2019 zmieniająca uchwałę nr VI/36/2019 Rady Gminy Rewal z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
VIII/53/19 VIII 16.05.2019 w sprawie zmiany w klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
VIII/54/19 VIII 16.05.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
VIII/55/19 VIII 16.05.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 z dniem podjęcia
VIII/56/19 VIII 16.05.2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej minimalnych stawek dzierżaw

z dniem podjęcia

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego

VIII/57/19 VIII 16.05.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
VIII/58/19 VIII 16.05.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
VIII/59/19 VIII 16.05.2019 w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rewal na rok 2019 po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
IX/60/19 IX 30.05.2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
IX/61/19 IX 30.05.2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
IX/62/19 IX 30.05.2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej minimalnych stawek dzierżaw po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
X/63/19 X 28.06.2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rewal wotum zaufania z dniem podjęcia
X/64/19 X 28.06.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2018 r. z dniem podjęcia
X/65/19 X 28.06.2019 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 z dniem podjęcia
X/66/19 X 28.06.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
X/67/19 X 28.06.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 z dniem podjęcia
X/68/19 X 28.06.2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli policji z dniem podjęcia
X/69/19 X 28.06.2019

w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej w Trzęsaczu

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
X/70/19 X 28.06.2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.
XI/71/19 XI 26.08.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
XI/72/19 XI 26.08.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 z dniem podjęcia
XI/73/19 XI 26.08.2019 zmieniająca Uchwałę Nr IV/16/2019 Rady Gminy Rewal z dnia 24.01.2019 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" z dniem podjęcia
XI/74/19 XI 26.08.2019 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli wspomagających, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XI/75/19 XI 26.08.2019 zmieniająca uchwałę w  sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania od pierwszego dnia miesiąca następującego po 14  dniach od daty jej ogłoszenia
XI/76/19 XI 26.08.2019 w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki oznaczonej nr 209/4 położonej w obrębie Niechorze oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
XI/77/19 XI 26.08.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu z dniem podjęcia
XI/78/19 XI 26.08.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
XII/79/19 XII 26.09.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dniem podjęcia
XII/80/19 XII 26.09.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
XII/81/19 XII 26.09.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 z dniem podjęcia
XIII/82/19 XIII 28.11.2019 sprawie Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
XIII/83/19 XIII 28.11.2019 zmieniająca uchwałę Nr LXV/403/18 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Rewal po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XIII/84/19 XIII 28.11.2019 zmieniająca uchwałę nr IV/16/2019 z dnia 24.01.2019 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok z dniem podjęcia
XIII/85/19 XIII 28.11.2019 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 z dniem podjęcia
XIII/86/19 XIII 28.11.2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dniem podjęcia
XIII/87/19 XIII 28.11.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone świadczenie w formie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca osobom bezdomnym w ośrodkach wsparcia - w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XIII/88/19 XIII 28.11.2019 w sprawie: "Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" z dniem podjęcia
XIII/89/19 XIII 28.11.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wicedyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rewalu. z dniem podjęcia
XIII/90/19 XIII 28.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, obejmującej działkę nr 445/10 położoną w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
XIII/91/19 XIII 28.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działki nr 345/4 obręb Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
XIII/92/19 XIII 28.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę nr 651/3 obręb Niechorze oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
XIII/93/19 XIII 28.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 808/1 obręb Niechorze oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
XIII/94/19 XIII 28.11.2019 w sprawie w sprawie powołania doraźnej Komisji Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Rewal z dniem podjęcia
XIV/95/19 XIV 09.12.2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach z dniem podjęcia
XIV/96/19 XIV 09.12.2019 w sprawie Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
XIV/97/19 XIV 09.12.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal. po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XV/98/19 XV 19.12.2019 w sprawie Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
XV/99/19 XV 19.12.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 z dniem podjęcia
XV/100/19 XV 19.12.2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2020 z dniem 1 stycznia 2020 r.
XV/101/19 XV 19.12.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023 z dniem 1 stycznia 2020 r.
XV/102/19 XV 19.12.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rewal, w roku szkolnym 2019/2020 po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XV/103/19 XV 19.12.2019 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok" z dniem podjęcia
XV/104/19 XV 19.12.2019 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok" z dniem podjęcia
XVI/105/20 XVI 23.01.2020 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XVII/106/20 XVII 30.01.2020 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rewal

po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego

XVII/107/20 XVII 30.01.2020 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2020 rok. z dniem podjęcia
XVII/108/20 XVII 30.01.2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
XVII/109/20 XVII 30.01.2020 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XVII/110/20 XVII 30.01.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na toalety publiczne w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
XVII/111/20 XVII 30.01.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na toalety publiczne w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
XVII/112/20 XVII 30.01.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na toalety publiczne w Pogorzelicy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
XVII/113/20 XVII 30.01.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na toaletę publiczną w Trzęsaczu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
XVIII/114/20 XVIII 26.02.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok z dniem podjęcia
XVIII/115/20 XVIII 26.02.2020 w sprawie uchwalenia: " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Rewal po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XVIII/116/20 XVIII 26.02.2020 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XVIII/117/20 XVIII 26.02.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
XVIII/118/20 XVIII 26.02.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
XVIII/119/20 XVIII 26.02.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dniem podjęcia
XVIII/120/20 XVIII 26.02.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rewal z dniem podjęcia
XVIII/121/20 XVIII 26.02.2020 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż Gmina Rewal w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2020 r.
XIX/122/20 XIX 31.03.2020 w sprawie Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2020 rok z dniem podjęcia
XIX/123/20 XIX 31.03.2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2020-2023 z dniem podjęcia
XIX/124/20 XIX 31.03.2020 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku z dniem podjęcia
XIX/125/20 XIX 31.03.2020 w sprawie w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2020 roku” po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
XX/126/20 XX 29.04.2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości  przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

XX/127/20 XX 29.04.2020 w sprawie  zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Rewal, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020r.
XX/128/20 XX 29.04.2020 w sprawie odroczenia terminu płatności należności o charakterze cywilnoprawnym  przypadające Gminie Rewal od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 z dniem ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą  od dnia 1 kwietnia 2020 r.
XX/129/20 XX 29.04.2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązująca od 1 maja 2020 r.
XX/130/20 XX 29.04.2020 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej

po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 26-11-2018 12:16:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 26-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 13-05-2020 13:13:35