VIII kadencja (2018r. - 2023r.)

Aby wyszukać uchwałę, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i naciśnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, naciskaj kolejno klawisz "Enter".

Jeśli przeglądarka internetowa nie wkazuje żadnych wyników wyszukiwania, sprawdź w rejestrze innej kadencji Rady Gmny.

I/1/2018 I 20.11.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
II/2/2018 II 30.11.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
II/3/2018 II 30.11.2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej z dniem podjęcia
II/4/2018 II 30.11.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dniem podjęcia
II/5/2018 II 30.11.2018 w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania z dniem podjęcia
II/6/2018 II 30.11.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2018 rok z dniem podjęcia
II/7/2018 II 30.11.2018 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

z dniem podjęcia

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego

III/8/18 III 19.12.2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
III/9/18 III 19.12.2018 w sprawieuchwalenia budżetu Gminy na rok 2019 1 stycznia 2019 r.
III/10/18 III 19.12.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 1 stycznia 2019 r.
IV/11/19 IV 24.01.2019 w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Rewal do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R – XXI z siedzibą w Nowogardzie z dniem podjęcia
IV/12/19 IV 24.01.2019 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
IV/13/19 IV 24.01.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
IV/14/19 IV 24.01.2019 w sprawie zasad przyznawania diet Radnych Gminy Rewal z dniem podjęcia
IV/15/19 IV 24.01.2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rewal 1 lutego 2019 r.
IV/16/19 IV 24.01.2019 w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok” z dniem podjęcia
IV/17/19 IV 24.01.2019 w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok” z dniem podjęcia
IV/18/19 IV 24.01.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem 87/5 położonej w obr. Pobierowo gm. Rewal z dniem podjęcia
IV/19/19 IV 24.01.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 372/3 położoną w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
IV/20/19 IV 24.01.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 23/4 położonej w obrębie  Śliwin oraz odstąpienie  od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/21/19 V 28.02.2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rewal z dniem podjęcia
V/22/19 V 28.02.2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal od 1 września 2019 r po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
V/23/19 V 28.02.2019 w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
V/24/19 V 28.02.2019 w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Rewal oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
V/25/19 V 28.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/26/19 V 28.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/27/19 V 28.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Trzęsaczu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/28/19 V 28.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pogorzelicy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/29/19 V 28.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pobierowie i Pustkowiu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/30/19 V 28.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 515/1 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/31/19 V 28.02.2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rewal z dniem podjęcia

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 26-11-2018 12:16:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 26-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 05-03-2019 09:38:56