Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

VIII kadencja (2018r. - 2023r.)

Aby wyszukać uchwałę, naciśnij "Ctrl" + "F", a następnie wpisz słowo kluczowe i naciśnij "Enter".

Aby wyszukać kolejną pozycję zawierającą wpisane słowo kluczowe, naciskaj kolejno klawisz "Enter".

Jeśli przeglądarka internetowa nie wkazuje żadnych wyników wyszukiwania, sprawdź w rejestrze innej kadencji Rady Gmny.

Numer Uchwały Sesja Nr Data w sprawie wchodzi w życie
I/1/2018 I 20.11.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
II/2/2018 II 30.11.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
II/3/2018 II 30.11.2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej z dniem podjęcia
II/4/2018 II 30.11.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dniem podjęcia
II/5/2018 II 30.11.2018 w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania z dniem podjęcia
II/6/2018 II 30.11.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2018 rok z dniem podjęcia
II/7/2018 II 30.11.2018 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

z dniem podjęcia

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego

III/8/18 III 19.12.2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
III/9/18 III 19.12.2018 w sprawieuchwalenia budżetu Gminy na rok 2019 1 stycznia 2019 r.
III/10/18 III 19.12.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 1 stycznia 2019 r.
IV/11/19 IV 24.01.2019 w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Rewal do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R – XXI z siedzibą w Nowogardzie z dniem podjęcia
IV/12/19 IV 24.01.2019 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
IV/13/19 IV 24.01.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal z dniem podjęcia
IV/14/19 IV 24.01.2019 w sprawie zasad przyznawania diet Radnych Gminy Rewal z dniem podjęcia
IV/15/19 IV 24.01.2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rewal 1 lutego 2019 r.
IV/16/19 IV 24.01.2019 w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok” z dniem podjęcia
IV/17/19 IV 24.01.2019 w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok” z dniem podjęcia
IV/18/19 IV 24.01.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem 87/5 położonej w obr. Pobierowo gm. Rewal z dniem podjęcia
IV/19/19 IV 24.01.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 372/3 położoną w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
IV/20/19 IV 24.01.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 23/4 położonej w obrębie  Śliwin oraz odstąpienie  od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/21/19 V 28.02.2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rewal z dniem podjęcia
V/22/19 V 28.02.2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rewal od 1 września 2019 r po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
V/23/19 V 28.02.2019 w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
V/24/19 V 28.02.2019 w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Rewal oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
V/25/19 V 28.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/26/19 V 28.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/27/19 V 28.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Trzęsaczu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/28/19 V 28.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pogorzelicy oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/29/19 V 28.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości w Pobierowie i Pustkowiu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/30/19 V 28.02.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 515/1 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy z dniem podjęcia
V/31/19 V 28.02.2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rewal z dniem podjęcia
VI/32/19 VI 28.03.2019 w sprawie zmiany uchwały nr LV/314/17 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Rewal do Lokalnej Grupy Działania tworzonej na terenie gmin wchodzących w skład powiatu gryfickiego oraz wyznaczeniu reprezentanta gminy z dniem podjęcia
VI/33/19 VI 28.03.2019 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2019 roku” po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy
VI/34/19 VI 28.03.2019 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy
VI/35/19 VI 28.03.2019 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy
VI/36/19 VI 28.03.2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy
VI/37/19 VI 28.03.2019 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy
VI/38/19 VI 28.03.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 546 położonej w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
VI/39/19 VI 28.03.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 60/4 położonej w obrębie Rewal 1 oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
VI/40/19 VI 28.03.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 455/12 położoną w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
VI/41/19 VI 28.03.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 83/8 położonej w obrębie Pustkowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
VI/42/19 VI 28.03.2019 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości oznaczonej nr 462/5 położonej w obrębie Pobierowo oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. z dniem podjęcia
VI/43/19 VI 28.03.2019 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku. z dniem podjęcia
VI/44/19 VI 28.03.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
VI/45/19 VI 28.03.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022 z dniem podjęcia
VII/46/19 VII 11.04.2019 w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Rewal na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pustkowo, pomiędzy miejscowościami Pobierowo – Pustkowo oraz ul. Granicznej w m. Pobierowo, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Piastowską” z dniem podjęcia
VII/47/19 VII 11.04.2019 w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Rewal na 2019 rok z dniem podjęcia
VII/48/19 VII 11.04.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022. z dniem podjęcia
VII/49/19 VII 11.04.2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Pustkowo. po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
VII/50/19 VII 11.04.2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Niechorze po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
VII/51/19 VII 11.04.2019 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rewal podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy , sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 26-11-2018 12:16:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 26-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 15-04-2019 13:16:41