Oferty pracy

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2019-02-19 10:16:22
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2019-02-19 10:15:29
ZARZĄDZENIE NR 17/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 lutego 2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze 2019-02-18 12:57:59
Zaproszenie do składania ofert z dnia 28 sierpnia 2018 r. na stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami w Referacie Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 2018-08-28 13:30:54
Wójt Gminy Rewal ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze 2018-08-22 11:40:00
Zaproszenie do składania ofert na stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami w Referacie Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego 2018-08-09 07:38:56
Wójt Gminy Rewal ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze 2018-06-14 12:40:16
Zaproszenie do składania ofert do pracy w obiekcie sportowym w Rewalu w charakterze Gospodarz-Konserwator 2018-06-04 13:21:37
Zaproszenie do składania ofert do pracy w sezonie letnim w Referacie Podatków, Opłat i Kontroli 2018-05-23 10:49:04
Zaproszenie do składania ofert na pracownika w sezonie letnim w charakterze "Obsługi administracyjnej w Straży Gminnej w Rewalu" 2018-05-12 08:15:27
pracownik Straży Gminnej 2018-03-12 10:57:06
Referent ds. windykacji i kontroli podatkowej 2018-02-16 11:01:15
Referent ds. kontroli podatkowej 2018-02-16 10:59:42
Kierownik Referatu Nieruchomości i Infrastruktury 2017-12-18 08:00:31
Zastępstwo na stanowisku ds. przetargowego obrotu nieruchomościami i zarządzania zasobem mieszkaniowym w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego 2017-12-12 13:35:01
Audytor wewnętrzny 2017-11-28 13:43:39
Zastępstwo na stanowisku ds. informacji turystycznej w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego 2017-11-24 14:57:52
Zastępstwo na stanowisku ds. turystyki, organizacji pozarządowych i spraw społecznych w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego 2017-11-24 14:49:27
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu 2017-05-19 15:28:33
Zaproszenie do składania ofert - Strażnik Straży Gminnej 2017-05-16 09:17:44
Konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO w Niechorzu 2017-04-25 13:15:09
Stanowisko ds. turystyki , organizacji pozarządowych i spraw społecznych w Referacie Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Gminy w Rewalu 2017-04-11 13:01:49
Członek Rady Nadzorczej - Nadmorskia Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. 2017-03-15 09:36:51
Audytor wewnętrzny 2016-11-25 13:25:14
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu 2016-09-13 13:56:10
Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu 2016-09-13 13:53:16
Kontrolerzy opłaty parkingowej 2016-04-27 13:56:49
Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu 2016-03-04 12:12:47
Audytor wewnętrzny 2016-02-08 14:46:28
Kustosz w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu 2015-07-31 12:17:29
Obsługa administracyjna w Straży Gminnej w Rewalu 2015-04-28 13:15:45
Informatyk 2015-03-18 11:04:21
Stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami 2015-03-03 16:28:11
Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie 2015-03-03 16:27:49
Stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Referacie Budżetu i Finansów 2015-01-14 15:15:58
Skarbnik Gminy Rewal 2015-01-07 09:19:34
Skarbnik Gminy Rewal 2015-01-02 11:00:42
Skarbnik Gminy Rewal 2014-05-22 07:38:23
Straż Gminna w Rewalu - obsługa administracyjna 2014-05-15 11:27:23
Gminny Ośrodek Kultury - Muzeum Rybołówstwa w Niechorzu 2014-04-14 13:22:10
Płace - Urząd Gminy Rewal (zastępstwo) 2014-04-14 13:14:05
Obsługa Punktów Informacji Turystycznej w Gminie Rewal 2014-04-14 13:12:14
Obsługa Obiektów Sportowych w Gminie Rewal - sezon letni 2014 2014-04-14 13:10:52
Obsługa Obiektów Sportowych w Gminie Rewal - sezon letni 2014 2014-04-14 13:06:27
Obsługa administracyjna Straży Gminnej w Rewalu - sezon letni 2014 2014-04-14 13:04:55
Prezesa Zarządu Spółki Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. 2014-04-14 12:56:27
Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Nadzorczej "Nadmorska Kolej Wąskotorowa" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2013-04-24 14:25:51
Obsługa administracyjna Straży Gminnej w Rewalu - sezon letni 2013 2013-04-03 08:51:24
Obsługa administracyjna Straży Gminnej w Rewalu - sezon letni 2013 2013-03-19 09:25:51
Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy w Referacie Integracji Europejskiej i Środków Pomocowych 2012-10-19 08:38:34
Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal z dnia 01 października 2012r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2012-10-01 13:33:54
Referat Budżetu i Finansów - zastępstwo 2012-09-05 11:24:17
Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w Gminie Rewal w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska 2012-05-30 12:20:18
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania czystości i porządku w gminie w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska 2012-05-08 15:11:36
Obsługa administracyjna Straży Gminnej w Rewalu - sezon letni 2012 2012-03-16 12:20:14
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu 2011-12-20 10:37:31
Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko pracownika administracyjnego Straży Gminnej 2011-11-03 15:20:18
Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko ds. księgowośći budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów 2011-10-28 16:46:49
Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko ds. promocji i turystyki w Referacie Turystyki i Promocji Gminy 2011-10-28 16:40:53
Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Rewal na stanowisko ds.drogownictwa i inwestycji w Referacie Inwestycji i Drogownictwa 2011-10-28 16:36:41
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika administracyjnego Straży Gminnej 2011-10-19 18:43:47
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ksiegowości budżetowej w Referacie Budżetu i Finansów 2011-10-07 14:54:14
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. promocji i turystyki w Referacie Turystyki i Promocji Gminy 2011-10-07 14:51:04
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. drogownictwa 2011-10-07 13:04:21
Prowadzenie audytu wewnętrznego 2011-09-12 15:41:46
Stanowisko ds. ochrony środowiska w Referacie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska 2011-08-31 15:00:21
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika ds. sportu - menadżer sportu 2011-05-13 09:26:30
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Młodszy instruktor - opiekun - Świetlica w Śliwinie 2011-03-31 14:43:25
Nabór na rachmistrzów spisowych - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 2010-12-07 18:24:15