Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2018

 Zarządzenie nr 15/2018

  Wójta Gminy Rewal

   z dnia 13 lutego 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Działając na podstawie  art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) oraz Uchwały NR LV/304/17 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami zarządzam, co następuje:

§1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2018 w Gminie Rewal.
  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert umieszcza się na:

  1. stronie internetowej Gminy Rewal  www.rewal.pl,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rewal www.bip.rewal.pl,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal.

§3

Wykonanie zarządzenie powierza się p.o. Kierownika Referatu Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy Rewal.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                     p.o. Wójt Gminy

 

Maciej Bejnarowicz

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:

Joanna Błachuta

p.o. Kierownika Referatu Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Społecznego

 

Zatwierdziła:

Karolina Myroniuk

Sekretarz Gminy

 

Rozdzielnik:

  1. Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
  2. Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Zarządzenie 15_2018.pdf 2018-02-13 14:11:45 pobrano 240 razy
2 zalacznik Załacznik Nr 1 do 15_2018.pdf 2018-02-13 14:11:45 pobrano 292 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kapela 13-02-2018 14:11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kapela 13-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kapela 13-02-2018 14:11:45