Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nagrania Tomasz Kapela 2018-11-17 18:05:50 edycja dokumentu
Nagrania Tomasz Kapela 2018-11-17 14:55:36 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-11-17 14:28:16 edycja dokumentu
Nagrania Tomasz Kapela 2018-11-17 14:27:30 edycja dokumentu
Nagrania Tomasz Kapela 2018-11-17 14:25:04 edycja dokumentu
2012r. Kamila Pietrzak 2018-11-17 12:11:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 8/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.10.2018 r. znak: NIP.6733.9.2018.MH dla inwestycji: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, w tym budowa linii energetycznych kablowych 0,4 kv oraz złącz kablowych 0,4 kV, celem zasilenia w energię elektryczną budynków wielolokalowych na dz. 466, 467, 468,469, 470 w obrębie Rewal 2 Kamila Pietrzak 2018-11-17 11:02:45 dodanie dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-11-17 10:25:30 edycja dokumentu
2015r. Kamila Pietrzak 2018-11-17 10:22:34 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-11-17 10:22:19 edycja dokumentu
2017 r. Kamila Pietrzak 2018-11-17 10:20:18 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-11-16 12:20:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-11-16 12:19:17 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 132/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w Gminie Rewal. Tomasz Kapela 2018-11-16 12:15:43 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-11-16 11:50:36 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 132/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w Gminie Rewal. Tomasz Kapela 2018-11-16 11:47:36 dodanie dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-11-16 11:44:12 edycja dokumentu
czasowy spis zdarzeń komsja 13.11.2018r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-11-16 10:45:43 dodanie dokumentu
czasowy spis zdarzeń sesja 13.11.2018r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-11-16 10:04:55 dodanie dokumentu
Nagrania Tomasz Kapela 2018-11-15 11:52:08 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 131/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia do użytku systemu nagrywania rozmów telefonicznych za pośrednictwem centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-11-15 07:50:50 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-11-14 11:31:57 edycja dokumentu
Wody Polskie Informacja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń tj. wylotu oraz zbiornika rozsączającego w ramach inwestycji " Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zespołu zbudowy budynków usług turystycznych" na działce nr 323/4 obręb 0002 Rewal Dariusz Sianoszek 2018-11-14 09:52:28 dodanie dokumentu
Informacja Wody Polskie z dnia 18 października 2018 r. w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych projektowaną kanalizacją deszczową z terenu działek nr 323/3 i 323/4 obręb 0002 Rewal Dariusz Sianoszek 2018-11-14 09:45:39 edycja dokumentu
Instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu klastra wraz z macierzą dyskową, systemem backupowym i oprogramowaniem Tomasz Bartkowski 2018-11-13 15:12:20 dodanie dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-11-13 14:28:35 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 130/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Tomasz Kapela 2018-11-13 14:26:49 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Tomasz Kapela 2018-11-13 14:25:21 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-11-13 14:11:44 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-11-13 14:11:13 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta Tomasz Kapela 2018-11-13 14:08:43 dodanie dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Tomasz Kapela 2018-11-13 13:11:29 edycja dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Tomasz Kapela 2018-11-13 13:09:19 edycja dokumentu
RB-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 R Tomasz Kapela 2018-11-13 09:09:54 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-11-12 18:03:41 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-11-09 09:59:41 edycja dokumentu
Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rewalu w dniach 2-3 października 2018 r. - Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Kapela 2018-11-08 15:24:17 dodanie dokumentu
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rewal i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury Tomasz Bartkowski 2018-11-08 14:01:45 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-11-08 13:07:35 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-11-08 11:47:07 edycja dokumentu