Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-02-20 11:07:11 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu przekazanej przez stronę szwedzką dokumentacji o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na teren Polski planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim. Karolina Myroniuk 2018-02-20 10:38:38 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Mariusz Owczarek 2018-02-20 07:49:37 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-02-19 15:42:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Mariusz Owczarek 2018-02-19 15:16:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mariusz Owczarek 2018-02-19 15:14:44 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na Osiedlu Przylesie w Pogorzelicy. Karolina Myroniuk 2018-02-19 15:03:43 dodanie dokumentu
2018r. Mariusz Owczarek 2018-02-19 14:46:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej Mariusz Owczarek 2018-02-19 14:44:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej Mariusz Owczarek 2018-02-19 14:41:45 dodanie dokumentu
Nagranie Mariusz Owczarek 2018-02-16 15:33:50 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-02-16 15:15:47 edycja dokumentu
Ogłoszenie - 22.02.2018 roku (czwartek) o godzinie 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tomasz Kapela 2018-02-16 15:14:38 edycja dokumentu
Ogłoszenie - 22.02.2018 roku (czwartek) o godzinie 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tomasz Kapela 2018-02-16 15:14:04 edycja dokumentu
Ogłoszenie - 22.02.2018 roku (czwartek) o godzinie 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tomasz Kapela 2018-02-16 15:12:54 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-02-16 15:11:29 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadznie okresowych badań lekarskich Tomasz Kapela 2018-02-16 15:05:29 edycja dokumentu
Kierownik Referatu Nieruchomości i Infrastruktury Mariusz Owczarek 2018-02-16 11:02:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Mariusz Owczarek 2018-02-16 11:01:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Mariusz Owczarek 2018-02-16 11:00:25 dodanie dokumentu
2018r. Mariusz Owczarek 2018-02-16 10:59:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-16 10:52:35 edycja dokumentu
Ogłoszenie do złożenia oferty dotyczącej "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rewal" Tomasz Kapela 2018-02-16 10:36:17 dodanie dokumentu
2018r. Mariusz Owczarek 2018-02-16 10:03:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Mariusz Owczarek 2018-02-16 09:57:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-16 09:53:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-16 09:52:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej Mariusz Owczarek 2018-02-16 09:49:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej Mariusz Owczarek 2018-02-16 09:45:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Mariusz Owczarek 2018-02-16 09:40:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-16 09:34:26 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-02-16 08:58:56 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2018-02-16 07:58:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z 2 poziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami i zjazdami z drogi publicznej w miejscowości Pogorzelica. Karolina Myroniuk 2018-02-15 17:49:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 9 lutego 2018 r. w sprawie budowy gazociągu podmorskiego"BALTIC PIPE" Karolina Myroniuk 2018-02-15 16:02:59 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-02-15 15:07:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Mariusz Owczarek 2018-02-15 13:27:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Mariusz Owczarek 2018-02-15 13:27:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do organizacji i realizacji prac społecznie użytecznych na terenie gminy Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-15 13:27:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej Mariusz Owczarek 2018-02-15 13:27:10 edycja dokumentu