Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o posiedzeniu wspólnym Komisji - 19.06.2018 r. (wtorek) i LXII Sesji Rady Gminy Rewal - 21.06.2018 r. (czwartek) Tomasz Kapela 2018-06-23 09:14:31 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-06-23 09:11:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie o LXIII Sesji Rady Gminy Rewal - 28.06.2018 r. godz. 12:00 Tomasz Kapela 2018-06-23 09:07:01 edycja dokumentu
Ogłoszenie o LXIII Sesji Rady Gminy Rewal - 28.06.2018 r. godz. 12:00 Tomasz Kapela 2018-06-23 09:06:31 dodanie dokumentu
Projekt uchwały dotyczący udzielenia Absolutorium Wójtowi Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-06-23 09:02:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały dotyczący odwołania Skarbnika Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-06-23 09:01:20 edycja dokumentu
Projekt uchwały dotyczący odwołania Skarbnika Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-06-23 09:01:01 dodanie dokumentu
Projekt porządku obrad Tomasz Kapela 2018-06-23 08:58:21 dodanie dokumentu
Referat Organizacyjno - Administracyjny (ORA) Tomasz Kapela 2018-06-22 18:12:07 edycja dokumentu
czasowy spis zdarzeń sesja 21.06.2018r. przerwa Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-06-22 15:04:09 dodanie dokumentu
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń odwadniających na dz. 62/2 ( DW102) oraz dz. 4/8 obr 0002 Pustkowo Trzesacz Paweł Pławski 2018-06-22 11:30:14 dodanie dokumentu
czasowy spis zdarzeń komisja 19.06.18r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-06-22 10:42:41 dodanie dokumentu
2017 r. Kamila Pietrzak 2018-06-21 12:34:47 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-06-21 12:33:54 edycja dokumentu
Wykaz wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie Gminy Rewal Alina Tylka 2018-06-21 11:14:12 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-06-18 11:45:59 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 78/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Tomasz Kapela 2018-06-18 11:41:26 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-06-18 11:41:07 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-06-18 11:17:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal Tomasz Kapela 2018-06-18 11:10:58 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 81/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-06-18 11:00:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal Tomasz Kapela 2018-06-18 10:54:14 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-06-18 10:18:22 edycja dokumentu
Zgłoszenie wodnoprawne przebudowa urządzeń przy dr woj 102 Dariusz Sianoszek 2018-06-15 15:35:39 dodanie dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-06-15 15:00:12 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-06-15 14:10:44 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-06-15 11:57:13 edycja dokumentu
Ogłoszenie o posiedzeniu wspólnym Komisji - 19.06.2018 r. (wtorek) i LXII Sesji Rady Gminy Rewal - 21.06.2018 r. (czwartek) Tomasz Kapela 2018-06-15 11:55:34 dodanie dokumentu
Projekty uchwał Tomasz Kapela 2018-06-15 11:51:33 dodanie dokumentu
Projekt porządku obrad Tomasz Kapela 2018-06-15 11:49:14 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-06-14 13:04:25 edycja dokumentu
Wójt Gminy Rewal ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Tomasz Kapela 2018-06-14 12:40:16 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 79/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Tomasz Kapela 2018-06-14 12:38:36 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 78/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Tomasz Kapela 2018-06-14 12:36:14 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 77/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Tomasz Kapela 2018-06-14 12:32:11 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 76/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych Tomasz Kapela 2018-06-14 12:28:59 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 75/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych Tomasz Kapela 2018-06-14 12:23:03 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 75/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatków mieszkaniowych Tomasz Kapela 2018-06-14 12:20:36 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 74/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych Tomasz Kapela 2018-06-14 12:16:42 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 73/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia DOBRY START Tomasz Kapela 2018-06-14 12:14:29 dodanie dokumentu