Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wojewódzkie Ośrodki Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (WOTUW) Tomasz Kapela 2019-03-22 14:17:36 dodanie dokumentu
Organizacje wspierające mieszkańców gminy dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie Tomasz Kapela 2019-03-22 14:15:59 dodanie dokumentu
Metody leczenia uzależnienia od alkoholu Tomasz Kapela 2019-03-22 14:14:09 dodanie dokumentu
System lecznictwa odwykowego Tomasz Kapela 2019-03-22 14:13:07 dodanie dokumentu
Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych na 2019r Tomasz Kapela 2019-03-22 14:12:11 edycja dokumentu
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Tomasz Kapela 2019-03-22 14:12:01 dodanie dokumentu
Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych na 2019r Tomasz Kapela 2019-03-22 14:09:31 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM PRZYJĘĆ W PUNKCIE KONSULTACYJNO - INFORMACYJNYM W REWALU Tomasz Kapela 2019-03-22 14:03:52 edycja dokumentu
INFORMACJA O DANYCH TELEADRESOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY REWAL ZAJMUJĄCYCH SIĘ OBSŁUGĄ WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO , ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 26 MAJA 2019 R. Karolina Myroniuk 2019-03-22 13:06:58 edycja dokumentu
INFORMACJA O DANYCH TELEADRESOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY REWAL ZAJMUJĄCYCH SIĘ OBSŁUGĄ WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO , ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 26 MAJA 2019 R. Karolina Myroniuk 2019-03-22 13:06:38 dodanie dokumentu
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO - PROGNOZA NA 48 H Karolina Myroniuk 2019-03-22 13:04:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia sygn..: POŚ.6220.8.2017.KM z 14 marca 2018 r., dla przedsięwzięcia pt.: "budowa zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z 2 poziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej" oraz wystąpieniu do organów opiniujących. Karolina Myroniuk 2019-03-22 12:23:30 edycja dokumentu
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO Karolina Myroniuk 2019-03-22 12:22:58 dodanie dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne Karolina Myroniuk 2019-03-22 12:22:15 dodanie dokumentu
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców Karolina Myroniuk 2019-03-22 10:40:33 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Karolina Myroniuk 2019-03-22 10:37:40 dodanie dokumentu
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Karolina Myroniuk 2019-03-22 10:37:07 dodanie dokumentu
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Karolina Myroniuk 2019-03-22 10:36:33 dodanie dokumentu
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Karolina Myroniuk 2019-03-22 10:35:53 dodanie dokumentu
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Karolina Myroniuk 2019-03-22 10:35:15 dodanie dokumentu
WYŻSZE DIETY DLA CZŁONKÓW KOMISJI WYBORCZYCH Karolina Myroniuk 2019-03-22 10:33:28 dodanie dokumentu
Uchwała nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Karolina Myroniuk 2019-03-22 10:30:06 dodanie dokumentu
Uchwała nr 19/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wzoru informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Karolina Myroniuk 2019-03-22 10:29:28 dodanie dokumentu
Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego Karolina Myroniuk 2019-03-22 10:27:29 dodanie dokumentu
Uchwała nr 8/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego Karolina Myroniuk 2019-03-22 10:25:58 dodanie dokumentu
Uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy Karolina Myroniuk 2019-03-22 10:24:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 3/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego Karolina Myroniuk 2019-03-22 10:24:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych oraz określenia właściwości miejscowej rejonowych komisji wyborczych, ich numerów i siedzib Karolina Myroniuk 2019-03-22 10:23:15 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2019-03-22 08:11:28 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia sygn..: POŚ.6220.8.2017.KM z 14 marca 2018 r., dla przedsięwzięcia pt.: "budowa zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z 2 poziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej" oraz wystąpieniu do organów opiniujących. Karolina Myroniuk 2019-03-21 12:42:25 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia sygn..: POŚ.6220.8.2017.KM z 14 marca 2018 r., dla przedsięwzięcia pt.: "budowa zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z 2 poziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej" oraz wystąpieniu do organów opiniujących. Karolina Myroniuk 2019-03-21 12:41:49 usunięcie załacznika
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia sygn..: POŚ.6220.8.2017.KM z 14 marca 2018 r., dla przedsięwzięcia pt.: "budowa zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z 2 poziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej" oraz wystąpieniu do organów opiniujących. Karolina Myroniuk 2019-03-21 12:38:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia sygn..: POŚ.6220.8.2017.KM z 14 marca 2018 r., dla przedsięwzięcia pt.: "budowa zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z 2 poziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej" oraz wystąpieniu do organów opiniujących. Karolina Myroniuk 2019-03-21 12:34:20 usunięcie załacznika
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia sygn..: POŚ.6220.8.2017.KM z 14 marca 2018 r., dla przedsięwzięcia pt.: "budowa zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z 2 poziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej" oraz wystąpieniu do organów opiniujących. Karolina Myroniuk 2019-03-21 12:11:03 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi odkamarzania terenów Gminy Rewal Tomasz Kapela 2019-03-21 11:32:57 dodanie dokumentu
Nagranie Tomasz Kapela 2019-03-21 09:54:42 edycja dokumentu
Nagranie Tomasz Kapela 2019-03-21 08:51:17 edycja dokumentu
Nagranie Tomasz Kapela 2019-03-21 08:48:15 dodanie dokumentu
Wybór oferty dotyczący zapytania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rewal" Tomasz Kapela 2019-03-21 08:47:30 dodanie dokumentu
PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO Karolina Myroniuk 2019-03-21 08:27:31 dodanie dokumentu