Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr LVII/333/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-02 14:39:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/331/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Pustkowie nr ewid. 126 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Mariusz Owczarek 2018-02-02 14:34:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/332/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rewal na 2018 rok Mariusz Owczarek 2018-02-02 14:33:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/331/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Pustkowie nr ewid. 126 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Mariusz Owczarek 2018-02-02 14:06:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/331/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Pustkowie nr ewid. 126 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Mariusz Owczarek 2018-02-02 14:01:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/330/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok" Mariusz Owczarek 2018-02-02 13:17:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/329/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r." Mariusz Owczarek 2018-02-02 13:11:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/328/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania Mariusz Owczarek 2018-02-02 13:10:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/327/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2018-2022 Mariusz Owczarek 2018-02-02 13:10:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/326/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-02 13:10:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/329/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r." Mariusz Owczarek 2018-02-02 13:10:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/329/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r." Mariusz Owczarek 2018-02-02 13:06:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/328/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania Mariusz Owczarek 2018-02-02 13:04:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/327/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2018-2022 Mariusz Owczarek 2018-02-02 12:32:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/327/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2018-2022 Mariusz Owczarek 2018-02-02 12:32:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/326/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-02 12:15:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/325/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej pn. "Zieleń Gminy Rewal" Mariusz Owczarek 2018-02-02 12:11:41 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2018-02-02 11:58:03 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2018-02-02 08:54:53 edycja dokumentu
Prognoza pogody dla woj. zachodniopomorskiego (02-04.02.2018) Mariusz Owczarek 2018-02-02 08:53:49 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2018-02-02 08:48:53 edycja dokumentu
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-02-01 15:23:06 dodanie dokumentu
Ramowy Plan Pracy Rady Gminy Rewal na 2018r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-02-01 15:21:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-01 15:07:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-01 15:07:46 usunięcie załacznika
czasowy spis zdarzeń sesja 30.01.18r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-02-01 15:01:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-01 14:32:18 dodanie dokumentu
2018r. Mariusz Owczarek 2018-02-01 14:31:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-01 14:28:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-01 14:28:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu Mariusz Owczarek 2018-02-01 14:27:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu Mariusz Owczarek 2018-02-01 14:27:22 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-02-01 13:26:51 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-02-01 10:43:35 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-02-01 10:43:17 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-02-01 08:55:44 edycja dokumentu
Prognoza oddziaływania na środowisko - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal Kamila Pietrzak 2018-02-01 08:17:17 dodanie dokumentu
Projekt planu miejscowego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal Kamila Pietrzak 2018-02-01 08:14:59 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2018-02-01 08:05:24 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2018-02-01 08:03:55 edycja dokumentu