Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie Tomasz Kapela 2018-10-05 15:23:22 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal - 10.10.2018 r. godz.14:00 Tomasz Kapela 2018-10-05 15:21:42 usunięcie dokument
OGŁOSZENIE 10.10.2018 roku (środa) o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Jacek Domański Temat: Rozpatrzenie skarg: z dnia 06.09.18r. w przedmiocie nie dotrzymania przez Wójta Gminy Rewal warunków umowy dzierżawy nieruchomości, oraz z dnia 06.09.18r. na bezczynność i nierzetelność w działaniu Wójta Gminy Rewal. Tomasz Kapela 2018-10-05 15:21:17 usunięcie dokument
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal - 10.10.2018 r. godz.14:00 Tomasz Kapela 2018-10-05 15:20:54 dodanie dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-10-05 13:26:09 edycja dokumentu
Interpelacje radnych 2018 r. Tomasz Kapela 2018-10-05 13:09:15 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Kapela 2018-10-05 12:27:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2018 r. o kandydatach do Rady Powiatu Tomasz Kapela 2018-10-05 12:23:19 edycja dokumentu
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2018 r. o kandydatach do Rady Powiatu Tomasz Kapela 2018-10-05 12:22:42 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-10-05 11:37:21 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-10-05 10:59:16 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-10-05 10:58:22 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-10-05 10:54:10 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY REWAL w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania Tomasz Kapela 2018-10-05 10:46:20 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY REWAL w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania Tomasz Kapela 2018-10-05 10:45:30 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY REWAL w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania Tomasz Kapela 2018-10-05 10:44:06 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY REWAL w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania Tomasz Kapela 2018-10-05 10:43:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 7/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2.10.2018 r. znak: NIP.6733.7.2018.KP dla inwestycji: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w Rewalu w rejonie ul. Zjazdowej, Krzywoustego,Piastowskiej i Łokietka. Kamila Pietrzak 2018-10-04 14:29:32 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 2 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Rewal Tomasz Kapela 2018-10-04 13:56:10 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rewalu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rewal zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Kapela 2018-10-04 12:42:51 dodanie dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-10-04 10:42:41 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 116/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 października 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" Tomasz Kapela 2018-10-04 10:38:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 115/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 października 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" Tomasz Kapela 2018-10-04 10:35:48 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 115/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 października 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" Tomasz Kapela 2018-10-04 10:34:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Tomasz Kapela 2018-10-04 09:53:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Tomasz Kapela 2018-10-04 09:51:52 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-10-04 09:39:17 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-10-04 09:35:32 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-10-04 08:49:59 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-10-04 08:12:32 edycja dokumentu
2017 r. Kamila Pietrzak 2018-10-04 08:11:59 edycja dokumentu
czasowy spis zdarzeń komisji 02.10.18r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-10-03 14:41:31 dodanie dokumentu
Opinia dla projektu dokumentu pn. "Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rewal na lata 2017-2032" Tomasz Kapela 2018-10-03 14:27:29 edycja dokumentu
Odstąpienie od konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na srodowisko dla projektu dokumentu pn. ?Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rewal na lata 2017-2032?. Tomasz Kapela 2018-10-03 14:27:14 dodanie dokumentu
Opinia dla projektu dokumentu pn. "Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rewal na lata 2017-2032" Tomasz Kapela 2018-10-03 14:26:22 dodanie dokumentu
Pozytywna opinia w sprawie projektu ?Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rewal na lata 2017-2032.? Tomasz Kapela 2018-10-03 14:25:08 dodanie dokumentu
Pozyskanie uzgodnień i opinii niezbędnych do przyjęcia uchwałą Rady Gminy projektu ?Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rewal na lata 2017-2032." Tomasz Kapela 2018-10-03 14:23:44 dodanie dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-10-03 13:58:20 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zebraniu wiejskim - Pogorzelica - 15.10.2018 r o godz. 17:00 Tomasz Kapela 2018-10-03 12:18:39 dodanie dokumentu
czasowy spis zdarzeń komisja 02.10.18r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-10-03 11:22:03 dodanie dokumentu