Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Harmonogram spotkań z rolnikami Justyna Ryczko 2019-01-31 15:52:22 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2019-01-31 09:57:31 edycja dokumentu
Nagranie Tomasz Kapela 2019-01-30 10:08:18 edycja dokumentu
Nagranie Tomasz Kapela 2019-01-30 10:05:59 dodanie dokumentu
VIII kadencja (2018r. - 2023r.) Tomasz Kapela 2019-01-28 20:27:03 edycja dokumentu
2019r. Tomasz Kapela 2019-01-28 20:12:01 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 10/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy w Rewalu oraz ustalenia terminu wyboru przedstawicieli pracowników Tomasz Kapela 2019-01-28 20:10:05 dodanie dokumentu
2019 r. Kamila Pietrzak 2019-01-28 14:48:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, w trybie z WOLNEJ RĘKI: Wykonywanie wszelkich prac związanych z bieżącym utrzymaniem, kompleksową konserwacją i modernizacją istniejących oraz urządzaniem nowych terenów zieleni a także sadzeniem kwiatów, drzewek i krzewów na terenach zielonych stanowiących własność gminy Rewal - w terminie od 10.02.2019 r. do 31.12.2019 r. Tomasz Bartkowski 2019-01-28 09:51:19 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 7/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 23.01.2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Tomasz Kapela 2019-01-27 19:15:58 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2019-01-25 14:45:15 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe "WYKONANIE OKRESOWYCH - ROCZNYCH, ORAZ 5 LETNICH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO I WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BUDYNKÓW: 1. ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŚLIWINIE, 2. ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PUSTKOWIE" Paweł Pławski 2019-01-25 14:41:03 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe "WYKONANIE OKRESOWYCH - ROCZNYCH, ORAZ 5 LETNICH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO I WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BUDYNKÓW: 1. ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŚLIWINIE, 2. ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PUSTKOWIE" Paweł Pławski 2019-01-25 14:40:44 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2019-01-25 14:08:12 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2019-01-25 13:57:48 edycja dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal części miejscowości Niechorze - strona północna Tomasz Bartkowski 2019-01-25 13:54:47 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2019-01-25 13:01:41 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2019-01-25 13:01:07 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 1/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy Rewal Tomasz Kapela 2019-01-25 10:00:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika Wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Tomasz Kapela 2019-01-25 10:00:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Rewal Tomasz Kapela 2019-01-25 10:00:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji składników świetlicy wiejskiej w Śliwnie i w Pustkowie Tomasz Kapela 2019-01-25 10:00:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Tomasz Kapela 2019-01-25 09:59:54 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 6/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach OSP Gminy Rewal, w Niechorzu i Pobierowie w dniu 19 stycznia 2019 r. Tomasz Kapela 2019-01-25 09:59:46 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 7/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 23.01.2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Tomasz Kapela 2019-01-25 09:59:38 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 8/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 23.01.2019 r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 58/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 04.07.2017 r. w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal Tomasz Kapela 2019-01-25 09:59:31 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 24.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Tomasz Kapela 2019-01-25 09:59:24 edycja dokumentu
2019r. Tomasz Kapela 2019-01-25 09:55:48 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 24.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Tomasz Kapela 2019-01-25 09:50:56 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 8/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 23.01.2019 r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 58/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 04.07.2017 r. w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal Tomasz Kapela 2019-01-25 09:49:01 edycja dokumentu
Nagranie Tomasz Kapela 2019-01-25 07:29:34 dodanie dokumentu
2019 r. Kamila Pietrzak 2019-01-24 09:10:18 edycja dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku Tomasz Kapela 2019-01-24 08:47:15 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 9/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 24.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Tomasz Kapela 2019-01-24 08:45:16 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 8/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 23.01.2019 r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 58/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 04.07.2017 r. w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal Tomasz Kapela 2019-01-24 08:42:51 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 7/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 23.01.2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Tomasz Kapela 2019-01-24 08:40:54 dodanie dokumentu
Nagranie Tomasz Kapela 2019-01-23 18:36:58 edycja dokumentu
Nagranie Tomasz Kapela 2019-01-23 18:36:29 edycja dokumentu
Nagranie Tomasz Kapela 2019-01-23 15:25:46 edycja dokumentu
Nagranie Tomasz Kapela 2019-01-23 15:25:14 edycja dokumentu