Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 kwietnia w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji Morskiej Przystani Rybackiej w Rewalu Tomasz Kapela 2018-05-04 12:57:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 kwietnia w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 29/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 czerwca 2016 r. Tomasz Kapela 2018-05-04 12:55:46 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-05-04 11:34:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 kwietnia w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 29/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 czerwca 2016 r. Tomasz Kapela 2018-05-04 09:48:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 kwietnia w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji Morskiej Przystani Rybackiej w Rewalu Tomasz Kapela 2018-05-04 09:48:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 kwietnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-05-04 09:48:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 kwietnia w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji Morskiej Przystani Rybackiej w Rewalu Tomasz Kapela 2018-05-04 09:47:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 kwietnia w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 29/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 czerwca 2016 r. Tomasz Kapela 2018-05-04 09:47:34 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 56/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Tomasz Kapela 2018-05-04 09:30:48 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 57/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Tomasz Kapela 2018-05-04 09:30:32 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-05-04 09:29:49 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-05-04 09:28:06 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 57/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Tomasz Kapela 2018-05-04 09:25:29 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 56/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Tomasz Kapela 2018-05-04 09:25:11 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-05-04 08:25:58 edycja dokumentu
Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (za 2017 r.) Piotr Baran 2018-04-30 15:28:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa wieży telekomunikacyjnej EMT_REWAL zlokalizowanej na działce nr 9/110 w m. Trzęsacz, gm. Rewal, pow. Gryficki. Kamila Pietrzak 2018-04-30 14:15:41 dodanie dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-04-30 11:53:15 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-04-30 11:46:21 edycja dokumentu
Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2018 r. na półmetku Justyna Ryczko 2018-04-30 10:13:45 dodanie dokumentu
Referat Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska (IKO) Tomasz Kapela 2018-04-30 10:01:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr CXLII.275.2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez p.o. Wójta Gminy Rewal sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Tomasz Kapela 2018-04-30 07:50:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr CXLII.275.2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez p.o. Wójta Gminy Rewal sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Tomasz Kapela 2018-04-30 07:49:58 dodanie dokumentu
Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca własności działki nr 59/1 obręb Pustkowo, gmina Rewal Tomasz Kapela 2018-04-27 15:41:59 edycja dokumentu
Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca własności działki nr 59/1 obręb Pustkowo, gmina Rewal Tomasz Kapela 2018-04-27 15:41:23 usunięcie dokument
Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca własności działki nr 59/1 obręb Pustkowo, gmina Rewal Tomasz Kapela 2018-04-27 15:41:18 edycja dokumentu
Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca własności działki nr 59/1 obręb Pustkowo, gmina Rewal Tomasz Kapela 2018-04-27 15:24:54 dodanie dokumentu
Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca własności działki nr 59/1 obręb Pustkowo, gmina Rewal Tomasz Kapela 2018-04-27 15:24:08 dodanie dokumentu
czasowy spis zdarzeń 24.04.2018r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-04-26 15:36:48 edycja dokumentu
czasowy spis zdarzeń 24.04.2018r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-04-26 15:36:15 dodanie dokumentu
Uchwała NR LX/344/18 RADY GMINY REWAL z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rewal w 2018 roku" Tomasz Kapela 2018-04-26 12:51:10 edycja dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Tomasz Kapela 2018-04-26 12:50:07 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-04-26 12:44:27 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-04-26 12:40:08 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-04-26 12:39:36 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 57/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Tomasz Kapela 2018-04-26 11:23:43 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 56/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Tomasz Kapela 2018-04-26 11:21:13 dodanie dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-04-26 11:17:33 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec REWALSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO Tomasz Kapela 2018-04-26 09:26:37 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec REWALSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO Tomasz Kapela 2018-04-26 09:25:38 dodanie dokumentu