Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki wykonawcy - Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w zakresie: Odbiór odpadów komunalnych z plaż i ulic, a także sprzątanie ręczne i mechaniczne plaż i ulic oraz wskazanych przez Zamawiającego innych miejsc publicznych od 01.01.2021 do 31.12.2022. Tomasz Bartkowski 2020-12-29 12:13:28 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Agata Wikło 2020-12-29 10:53:33 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Agata Wikło 2020-12-29 10:45:38 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Agata Wikło 2020-12-29 10:27:46 edycja dokumentu
2020r. Tomasz Kapela 2020-12-29 08:47:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Tomasz Kapela 2020-12-29 08:46:22 dodanie dokumentu
Rewal Alina Tylka 2020-12-28 15:06:48 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/181/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz.5730) Karolina Myroniuk 2020-12-28 14:58:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/181/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz.5730) Karolina Myroniuk 2020-12-28 14:58:10 dodanie dokumentu
REGULAMIN PSZOK w Pobierowie Karolina Myroniuk 2020-12-28 14:54:39 usunięcie dokumentu
załącznik do Regulaminu PSZOK-u Karolina Myroniuk 2020-12-28 14:54:35 usunięcie dokumentu
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH JEDNOSTKI HANDLU DETALICZNEGO LUB HURTOWEGO - BAZA BDO Karolina Myroniuk 2020-12-28 14:49:28 usunięcie dokumentu
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCZĄCA WPISU DO BAZY BDO Karolina Myroniuk 2020-12-28 14:49:24 usunięcie dokumentu
INFORMATOR Karolina Myroniuk 2020-12-28 14:49:19 usunięcie dokumentu
INFORMACJA WÓJTA O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH O PRZYSTĄPIENIU DO GMINNEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Karolina Myroniuk 2020-12-28 14:41:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/192/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Rewal (DZ. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz.5847) Karolina Myroniuk 2020-12-28 14:34:35 dodanie dokumentu
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe oraz dla nieruchomości, na której zlokalizowane są domki letniskowe (DEK.4.) Karolina Myroniuk 2020-12-28 14:33:39 dodanie dokumentu
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości niezamieszkałej (DEK.3.) Karolina Myroniuk 2020-12-28 14:32:57 dodanie dokumentu
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości zamieszkałych (DEK.1) Karolina Myroniuk 2020-12-28 14:31:45 edycja dokumentu
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości mieszane) oraz dla nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie, w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych (DEK.2) Karolina Myroniuk 2020-12-28 14:31:31 dodanie dokumentu
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości zamieszkałych (DEK.1) Karolina Myroniuk 2020-12-28 14:30:54 dodanie dokumentu
USTAWY Karolina Myroniuk 2020-12-28 14:17:55 usunięcie dokumentu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2014 r.) Karolina Myroniuk 2020-12-28 14:17:28 usunięcie dokumentu
USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.) Karolina Myroniuk 2020-12-28 14:17:23 usunięcie dokumentu
USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -tekst jednolity (Dz.U.2012.391) Karolina Myroniuk 2020-12-28 14:17:20 usunięcie dokumentu
USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2015 r.) Karolina Myroniuk 2020-12-28 14:17:17 usunięcie dokumentu
Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku. Karolina Myroniuk 2020-12-28 13:51:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/194/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (DZ. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz.5850) Karolina Myroniuk 2020-12-28 12:51:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/193/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Rewal oraz ustalenia stawki tej opłaty. (DZ. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz.5843) Karolina Myroniuk 2020-12-28 12:50:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/196/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (DZ. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz.5841) Karolina Myroniuk 2020-12-28 12:49:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/199/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (DZ. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz.5851) Karolina Myroniuk 2020-12-28 12:48:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/192/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązującej na terenie gminy Rewal (DZ. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz.5847) Karolina Myroniuk 2020-12-28 12:47:00 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Agata Wikło 2020-12-28 10:35:53 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Agata Wikło 2020-12-28 10:02:12 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Agata Wikło 2020-12-28 09:58:48 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Agata Wikło 2020-12-28 09:51:44 edycja dokumentu
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU GRYFICKIEGO Tomasz Kapela 2020-12-23 14:19:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rewal Tomasz Kapela 2020-12-23 13:16:48 edycja dokumentu
2020r. Tomasz Kapela 2020-12-23 11:58:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonych środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Tomasz Kapela 2020-12-23 11:57:56 dodanie dokumentu