Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uzasadnienie Mariusz Owczarek 2010-02-09 10:28:55 edycja dokumentu
Uzasadnienie Mariusz Owczarek 2010-02-09 10:27:49 edycja dokumentu
Uzasadnienie Mariusz Owczarek 2010-02-09 10:26:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/379/10 - w sprawie zmian w uchwale Nr XXX/206/08 Rady Gminy Rewal z dnia 26 września 2008r. w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym Mariusz Owczarek 2010-02-09 10:26:05 dodanie dokumentu
Uzasadnienie Mariusz Owczarek 2010-02-09 10:24:48 edycja dokumentu
Uzasadnienie Mariusz Owczarek 2010-02-09 10:24:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/378/10 - w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym Mariusz Owczarek 2010-02-09 10:23:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIV/378/10 - w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym Mariusz Owczarek 2010-02-09 10:23:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/377/10 - w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Mariusz Owczarek 2010-02-09 10:00:38 dodanie dokumentu
Uzasadnienie Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:59:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/376/10 - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:59:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/384/10 - w sprawie zmian w Statucie Gminy Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:59:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/383/10 - w sprawie nadania nazwy placowi ("Plac Sybiraków" w Rewalu) Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:57:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIV/383/10 - w sprawie nadania nazwy placowi ("Plac Sybiraków" w Rewalu) Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:57:42 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIV/382/10 - w sprawie naruszenia interesu prawnego (Paweł Dąbrowicz) Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:56:55 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIV/383/10 - w sprawie nadania nazwy placowi ("Plac Sybiraków" w Rewalu) Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:56:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/382/10 - w sprawie naruszenia interesu prawnego (Paweł Dąbrowicz) Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:54:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/381/10 - w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII/174/08 Rady Gminy Rewal z dnia 29 maja 2008r. w sprawie ustalenia kierunków działania przy wprowadzeniu zintegrowanego systemu parkowania pojazdów na terenie Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:53:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/380/10 - w sprawie zbywania mienia (w trybie przetargu ustnego nieograniczonego) Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:52:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/379/10 - w sprawie zmian w uchwale Nr XXX/206/08 Rady Gminy Rewal z dnia 26 września 2008r. w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:51:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/378/10 - w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:51:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/377/10 - w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:50:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/376/10 - w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:48:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/375/10 - w sprawie Rocznego Programu Współpracy na 2010 r. Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:48:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIV/375/10 - w sprawie Rocznego Programu Współpracy na 2010 r. Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:47:54 edycja dokumentu
Załącznik Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:42:17 dodanie dokumentu
Uzasadnienie Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:42:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/375/10 - w sprawie Rocznego Programu Współpracy na 2010 r. Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:41:42 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIV/375/10 - w sprawie Rocznego Programu Współpracy na 2010 r. Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:38:57 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIV/375/10 - w sprawie Rocznego Programu Współpracy na 2010 r. Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:38:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/375/10 - w sprawie Rocznego Programu Współpracy na 2010 r. Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:36:30 dodanie dokumentu
Sesja LV Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:35:25 dodanie dokumentu
Sesja LIV - 29 stycznia 2010r. Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:35:07 dodanie dokumentu
Załącznik Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:34:12 dodanie dokumentu
Uzasadnienie Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:33:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/374/09 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/250/08 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2008r. Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:33:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/374/09 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/250/08 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2008r. Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:33:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/374/09 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/250/08 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2008r. Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:32:41 usunięcie dokument
Uchwała Nr LIII/374/09 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/250/08 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2008r. Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:32:34 dodanie dokumentu
Załącznik Mariusz Owczarek 2010-02-09 09:31:11 dodanie dokumentu