Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Weronika Witecka Wojciech Zwoliński 2008-06-09 13:23:03 dodanie dokumentu
Waldemar Jaworowski Wojciech Zwoliński 2008-06-09 13:21:19 dodanie dokumentu
Tomasz Kwiatkowski Wojciech Zwoliński 2008-06-09 13:20:10 dodanie dokumentu
Stanisław Zbigniew Hoffmann Wojciech Zwoliński 2008-06-09 13:19:27 dodanie dokumentu
Ryszard Gutowski Wojciech Zwoliński 2008-06-09 13:16:48 dodanie dokumentu
Marcin Andrzej Smoczyk Wojciech Zwoliński 2008-06-09 13:16:04 dodanie dokumentu
Lech Bogdan Sipiak Wojciech Zwoliński 2008-06-09 13:14:41 dodanie dokumentu
Kazimierz Wiesław Kwiatkowski Wojciech Zwoliński 2008-06-09 13:13:55 dodanie dokumentu
Karol Jan Ciszek Wojciech Zwoliński 2008-06-09 12:46:31 dodanie dokumentu
Henryk Kowal Wojciech Zwoliński 2008-06-09 12:45:47 dodanie dokumentu
Grzesiek Adam Wojciech Zwoliński 2008-06-09 12:45:08 usunięcie dokument
Grzesiek Adam Wojciech Zwoliński 2008-06-09 12:44:53 dodanie dokumentu
Grzesiek Adam Wojciech Zwoliński 2008-06-09 12:44:35 dodanie dokumentu
Bogusław Antoni Woźniak Wojciech Zwoliński 2008-06-09 12:44:01 dodanie dokumentu
Artur Mieczysław Kołodziejczyk Wojciech Zwoliński 2008-06-09 12:37:02 dodanie dokumentu
Andrzej Brzeziński Wojciech Zwoliński 2008-06-09 12:35:42 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY REWAL z dnia 5 czerwca 2008 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal Wojciech Zwoliński 2008-06-05 15:00:19 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Rewal - Straży Gminnej Wojciech Zwoliński 2008-06-02 11:32:25 dodanie dokumentu
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ PROJEKTU AMFITEATRU W REWALU Wojciech Zwoliński 2008-05-30 16:15:15 dodanie dokumentu
Elżbieta Mieczysława Łonyszyn Wojciech Zwoliński 2008-05-29 14:43:43 dodanie dokumentu
Elżbieta Przygocka Wojciech Zwoliński 2008-05-29 14:43:13 dodanie dokumentu
Ewa Lidia Korczyńska Wojciech Zwoliński 2008-05-29 14:42:43 dodanie dokumentu
Halina Milewska - Lupa Wojciech Zwoliński 2008-05-29 14:42:03 dodanie dokumentu
Ireneusz Jasiński Wojciech Zwoliński 2008-05-29 14:41:31 dodanie dokumentu
Leszek Czesław Kozłowski Wojciech Zwoliński 2008-05-29 14:40:56 dodanie dokumentu
Marela Wawrzyniak Maliszewska Wojciech Zwoliński 2008-05-29 14:40:17 dodanie dokumentu
Mirosław Hussakowski Wojciech Zwoliński 2008-05-29 14:39:46 dodanie dokumentu
Zygmunt Jan Wołejszo Wojciech Zwoliński 2008-05-29 14:39:06 dodanie dokumentu
Wanda Maria Szukała - Błachuta, Szukała Wojciech Zwoliński 2008-05-29 14:38:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - w związku z naborem kandydatów na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Rewal - Straży Gminnej podaje się liste kandydatów, którzy złożyli dokumenty i spełnili określone w ogłoszeniu wymogi Wojciech Zwoliński 2008-05-29 08:40:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - w związku z naborem kandydatów na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Rewal - Straży Gminnej podaje się liste kandydatów, którzy złożyli dokumenty i spełnili określone w ogłoszeniu wymogi Wojciech Zwoliński 2008-05-28 15:17:06 usunięcie dokument
Ogłoszenie - w związku z naborem kandydatów na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Rewal - Straży Gminnej podaje się liste kandydatów, którzy złożyli dokumenty i spełnili określone w ogłoszeniu wymogi Wojciech Zwoliński 2008-05-28 14:33:49 dodanie dokumentu
Sekretarz Urzędu Gminy Rewal Wojciech Zwoliński 2008-05-26 10:39:34 edycja dokumentu
Referat Podatków , Opłat i Kontroli (POK) Wojciech Zwoliński 2008-05-26 10:37:32 edycja dokumentu
XI. WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY Wojciech Zwoliński 2008-05-26 10:35:54 edycja dokumentu
I. Referat Budżetu i Finansów (FNB) Wojciech Zwoliński 2008-05-26 10:33:40 edycja dokumentu
Referat Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska (IKO) Wojciech Zwoliński 2008-05-26 10:22:20 edycja dokumentu
Referat Integracji Europejskiej i Środków Pomocowych Wojciech Zwoliński 2008-05-26 10:18:35 edycja dokumentu
Referat Organizacyjno - Administracyjny (ORA) Wojciech Zwoliński 2008-05-26 10:14:42 edycja dokumentu
Straż Gminna (SG) Wojciech Zwoliński 2008-05-26 10:10:17 edycja dokumentu