Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Konsultacje społeczne projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Tomasz Kapela 2018-11-13 14:25:21 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-11-13 14:11:44 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-11-13 14:11:13 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta Tomasz Kapela 2018-11-13 14:08:43 dodanie dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Tomasz Kapela 2018-11-13 13:11:29 edycja dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Tomasz Kapela 2018-11-13 13:09:19 edycja dokumentu
RB-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 R Tomasz Kapela 2018-11-13 09:09:54 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-11-12 18:03:41 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-11-09 09:59:41 edycja dokumentu
Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rewalu w dniach 2-3 października 2018 r. - Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Kapela 2018-11-08 15:24:17 dodanie dokumentu
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rewal i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury Tomasz Bartkowski 2018-11-08 14:01:45 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-11-08 13:07:35 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-11-08 11:47:07 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-11-08 10:20:40 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-11-08 09:58:27 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-11-08 09:32:05 edycja dokumentu
ogłoszenie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-11-08 09:29:27 edycja dokumentu
ogłoszenie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-11-08 09:28:56 dodanie dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-11-07 13:54:46 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-11-07 13:53:28 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-11-07 13:16:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wojta Gminy Rewal Nr 117/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-11-07 13:15:02 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-11-07 11:44:09 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wgladu dokumentacji dotyczącej zmiany przebiegu trasy Gazociągu Nord Stream 2 przez duńskie wody terytorialne w wyłącznej strefie ekonomicznej Danii (WSE) Karolina Myroniuk 2018-11-07 11:30:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie Procedury prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rewal zaliczanych do sektora finansów publicznych Tomasz Kapela 2018-11-07 09:17:16 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-11-07 09:02:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-11-07 08:59:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wojta Gminy Rewal Nr 117/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-11-07 08:59:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie Procedury prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rewal zaliczanych do sektora finansów publicznych Tomasz Kapela 2018-11-07 08:59:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie Procedury prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rewal zaliczanych do sektora finansów publicznych Tomasz Kapela 2018-11-07 08:59:00 dodanie dokumentu
Informacja o Książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym - 'Wojskowe Koło Łowieckie Nr 296 "Bażant" Trzebiatów'' Tomasz Kapela 2018-11-07 08:42:02 dodanie dokumentu
Maciej Bejnarowicz Tomasz Kapela 2018-11-07 08:38:45 dodanie dokumentu
Bogusław Antoni Wożniak Tomasz Kapela 2018-11-07 08:38:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa zachodniopomorskiego Tomasz Kapela 2018-11-07 08:24:02 dodanie dokumentu
Projekty uchwał Tomasz Kapela 2018-11-07 08:14:20 dodanie dokumentu
Projekt porządku obrad Tomasz Kapela 2018-11-07 08:06:36 edycja dokumentu
Projekt porządku obrad Tomasz Kapela 2018-11-07 08:06:20 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zwołaniu sesji Tomasz Kapela 2018-11-07 08:05:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustwy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Tomasz Kapela 2018-11-07 07:30:52 edycja dokumentu
Ogłoszenie Konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustwy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Tomasz Kapela 2018-11-07 07:30:23 dodanie dokumentu