Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
czasowy spis zdarzeń sesja 28.06.18r. LXIII Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-07-04 13:19:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 87/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" Tomasz Kapela 2018-07-04 12:36:56 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 87/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" Tomasz Kapela 2018-07-04 12:36:33 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-07-04 12:33:17 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 86/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" Tomasz Kapela 2018-07-04 12:32:36 dodanie dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-07-04 10:57:36 edycja dokumentu
2017 r. Kamila Pietrzak 2018-07-04 10:55:46 edycja dokumentu
czasowy spis zdarzeń komisja 27.06.18r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-07-04 09:48:43 dodanie dokumentu
czasowy spis zdarzeń sesja całość 21-27.-06.18r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-07-04 09:25:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury pod nazwa Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Tomasz Kapela 2018-07-04 09:09:37 edycja dokumentu
czasowy spis zdarzeń komisji 27.06.18r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-07-04 09:07:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXIII/395/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 czerwiec 2018 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 Tomasz Kapela 2018-07-04 08:55:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr LXIII/394/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-07-04 08:52:49 edycja dokumentu
UCHWAŁA Nr LXIII/394/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-07-04 08:52:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr LXIII/393/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-07-04 08:50:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LXIII/392/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-07-04 08:46:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr LXIII/391/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-07-04 08:44:04 edycja dokumentu
UCHWAŁA Nr LXIII/391/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-07-04 08:43:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXIII/390/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt.: ?Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz? nr projektu: RPZP.08.02.00-32-K014/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Tomasz Kapela 2018-07-04 08:40:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr LXIII/389/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie : ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-07-04 08:37:39 edycja dokumentu
UCHWAŁA Nr LXIII/389/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie : ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-07-04 08:37:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXIII/388/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwaływ sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-07-04 08:33:01 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LXIII/387/18 RADY GMINY REWAL z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie określenia zasad wspólnej obsługi administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rewal zaliczanych do sektora finansów publicznych Tomasz Kapela 2018-07-04 08:29:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr LXIII/386/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany chwały o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Pustkowie nr ewid. 126 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Tomasz Kapela 2018-07-04 08:19:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr LXIII/385/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Niechorzu nr ewid. 911/23 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Tomasz Kapela 2018-07-04 08:04:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr LXIII/384/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Rewalu nr ewid. 585/6 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Tomasz Kapela 2018-07-04 08:00:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr LXIII/383/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 173/12 (220m2) w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Tomasz Kapela 2018-07-04 07:58:06 edycja dokumentu
UCHWAŁA Nr LXIII/383/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 173/12 (220m2) w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Tomasz Kapela 2018-07-04 07:56:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr LXIII/382/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 173/12 (90m2) w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Tomasz Kapela 2018-07-04 07:52:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr LXIII/381/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 549 (100m2) w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Tomasz Kapela 2018-07-04 07:48:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr LXIII/380/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 549 (37m2) w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Tomasz Kapela 2018-07-04 07:43:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr LXIII/379/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 549 (38m2) w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Tomasz Kapela 2018-07-04 07:37:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr LXIII/378/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 879/2 w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Tomasz Kapela 2018-07-04 07:33:13 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-07-04 07:28:17 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal - 05.07.2018 r. godz.13:30 Tomasz Kapela 2018-07-04 07:22:42 dodanie dokumentu
Dodatkowy nabór kandydatów na członków Rady Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Tomasz Kapela 2018-07-04 07:21:17 dodanie dokumentu
Nagrania Tomasz Kapela 2018-07-04 07:16:00 edycja dokumentu
Nagrania Tomasz Kapela 2018-07-04 07:11:54 edycja dokumentu
2017 r. Kamila Pietrzak 2018-07-03 09:59:56 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-07-03 09:58:32 edycja dokumentu