Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ostrzeżenie meteorologiczne dla Polski - Województwo Zachodniopomorskie Tomasz Kapela 2018-04-25 12:05:26 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-04-25 12:01:56 edycja dokumentu
Ostrzeżenie meteorologiczne dla Polski - Województwo Zachodniopomorskie Tomasz Kapela 2018-04-25 12:00:39 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-04-25 11:58:54 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Tomasz Kapela 2018-04-24 15:07:50 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-04-24 15:06:39 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Tomasz Kapela 2018-04-24 14:56:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu nr 52/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 11.04.2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal Tomasz Kapela 2018-04-24 14:51:43 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-04-24 14:49:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu nr 52/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 11.04.2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal Tomasz Kapela 2018-04-24 14:47:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Tomasz Kapela 2018-04-24 14:40:37 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-04-24 11:17:51 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Tomasz Kapela 2018-04-24 11:16:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Tomasz Kapela 2018-04-24 11:15:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 3/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.04.2018 r. znak: NIP.6733.1.2018.KP dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 z rur PE o długości około 80 m w Rewalu przy ul. Kwiatowej na dz. nr 185 Kamila Pietrzak 2018-04-24 09:05:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 24.04.2018 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-04-23 14:31:50 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-04-20 15:33:55 edycja dokumentu
Ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 24.04.2018 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tomasz Kapela 2018-04-20 14:57:08 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-04-20 14:54:46 edycja dokumentu
Ogłoszenie - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 24.04.2018 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tomasz Kapela 2018-04-20 14:54:07 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-04-20 14:51:50 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-04-20 12:33:14 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-04-20 08:56:54 edycja dokumentu
Pismo przewodnie Justyna Ryczko 2018-04-20 07:59:39 dodanie dokumentu
Komunikat Justyna Ryczko 2018-04-20 07:58:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Tomasz Kapela 2018-04-19 14:17:13 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-04-19 14:12:54 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Tomasz Kapela 2018-04-19 14:10:58 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Tomasz Kapela 2018-04-19 14:10:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie budowy i eksploatacji gazowego rurociągu przesyłowego Nord Stream 2 Karolina Myroniuk 2018-04-19 11:58:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia w Życie "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" w Urzędzie Gminy w Rewalu Tomasz Kapela 2018-04-19 08:58:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia w Życie "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" w Urzędzie Gminy w Rewalu Tomasz Kapela 2018-04-19 08:58:19 edycja dokumentu
Wyniki zapytania ofertowego STS.432.1.2018.TL - "Renowacja płyty głównej Hali Widowiskowo Sportowej w Rewalu" Tomasz Kapela 2018-04-18 14:07:20 edycja dokumentu
Wyniki zapytania ofertowego STS.432.1.2018.TL - "Renowacja płyty głównej Hali Widowiskowo Sportowej w Rewalu" Tomasz Kapela 2018-04-18 14:06:51 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE - "Renowacja płyty głównej Hali Widowiskowo Sportowej w Rewalu" Tomasz Kapela 2018-04-18 14:05:18 edycja dokumentu
Referat Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego (NIP) Tomasz Kapela 2018-04-18 10:46:04 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/219/12 - w sprawie podziału Gminy Rewal na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Tomasz Kapela 2018-04-16 14:11:30 edycja dokumentu
VI kadencja (2010r. - 2014r.) Tomasz Kapela 2018-04-16 14:10:16 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Rewal na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Tomasz Kapela 2018-04-16 12:17:43 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Rewal na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Tomasz Kapela 2018-04-16 12:17:12 dodanie dokumentu