Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Anna Elżbieta Dejnakowska - przewodnicząca rady.pdf Wojciech Zwoliński 2005-07-05 15:03:22 dodanie dokumentu
Zygmunt Jan Wołejszo - kierownik zakładu wodociągów i kanalizacji Wojciech Zwoliński 2005-07-05 12:21:43 dodanie dokumentu
Wanda Maria Szukała-Błachuta - dyrektor zespołu szkół sportowych w Rewalu Wojciech Zwoliński 2005-07-05 12:21:20 dodanie dokumentu
Marlena Wawrzyniak Maliszewska - dyrektor zespołu szkolno przedszkolnego w Niechorzu Wojciech Zwoliński 2005-07-05 12:20:59 dodanie dokumentu
Elżbieta Maria Przygocka - kierownik GOPS Wojciech Zwoliński 2005-07-05 12:20:37 dodanie dokumentu
Wioletta Maria Brzezińska - inspektor, kierownik USC Wojciech Zwoliński 2005-07-05 12:20:17 dodanie dokumentu
Mirosław Mariusz Hussakowski - kierownik referatu budownictwa Wojciech Zwoliński 2005-07-05 12:19:57 dodanie dokumentu
Leszek Czesław Kozłowsk - komendant straży gminnej Wojciech Zwoliński 2005-07-05 12:19:20 dodanie dokumentu
Ewa Lidia Korczyńska - kierownik referatu nieruchomości Wojciech Zwoliński 2005-07-05 12:18:58 dodanie dokumentu
Ireneusz Jasiński - skarbnik gminy Wojciech Zwoliński 2005-07-05 12:18:35 dodanie dokumentu
Elżbieta Mieczysława Łonyszyn - sekretarz gminy Wojciech Zwoliński 2005-07-05 12:18:13 dodanie dokumentu
Robert Marek Skraburski - wice wójt Wojciech Zwoliński 2005-07-05 12:17:51 dodanie dokumentu
Konstanty Tomasz Oświęcimski - wójt Wojciech Zwoliński 2005-07-05 12:17:16 dodanie dokumentu
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na działki w gminie Rewal Wojciech Zwoliński 2005-07-05 11:07:11 dodanie dokumentu
ZAŁĄCZNIK NR 9 20.06.2005 Wojciech Zwoliński 2005-06-24 14:03:20 dodanie dokumentu
uchwała zmiana uchwały Wojciech Zwoliński 2005-06-24 14:02:55 dodanie dokumentu
uchwała gospodarowanie mieniem Wojciech Zwoliński 2005-06-24 14:02:24 dodanie dokumentu
pomoc społeczna Wojciech Zwoliński 2005-06-24 14:01:49 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A Nr XXXVI Wojciech Zwoliński 2005-06-24 14:01:03 dodanie dokumentu
Protokół XXXVI Wojciech Zwoliński 2005-06-24 14:00:27 dodanie dokumentu
Sesja XXXVI Wojciech Zwoliński 2005-06-24 13:59:32 dodanie dokumentu
Protokół XXXV Wojciech Zwoliński 2005-06-23 10:53:14 dodanie dokumentu
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Niechorze (Gmina Rewal) - strona północna Wojciech Zwoliński 2005-06-13 10:51:47 dodanie dokumentu
Oświadczenia 2005r. (za 2004r.) Wojciech Zwoliński 2005-06-13 10:49:33 dodanie dokumentu
uchwała strategia Wojciech Zwoliński 2005-05-31 15:57:58 dodanie dokumentu
uchwała plan rozwoju Wojciech Zwoliński 2005-05-31 15:57:37 dodanie dokumentu
uchwała nabywanie nieruchomości Wojciech Zwoliński 2005-05-31 15:54:56 dodanie dokumentu
porządek XXXV Wojciech Zwoliński 2005-05-31 15:54:18 dodanie dokumentu
bursztyn Wojciech Zwoliński 2005-05-31 15:53:55 dodanie dokumentu
Sesja XXXV Wojciech Zwoliński 2005-05-31 15:40:56 dodanie dokumentu
DEPTAK I ZEJŚCIE W REWALU Wojciech Zwoliński 2005-05-13 15:37:29 dodanie dokumentu
Dostawa, instalacja i oddanie do eksploatacji, w terminie 7 dni o daty podpisania umowy, oraz wydzierżawienie na okres 1 roku zbiornika magazynowego na tlen oraz sukcesywna dostawa tlenu, przez okres Wojciech Zwoliński 2005-05-13 15:31:14 dodanie dokumentu
uchwała alkohol zakaz Wojciech Zwoliński 2005-05-10 09:57:58 dodanie dokumentu
SPRAW ROCZNE Wojciech Zwoliński 2005-05-10 09:57:25 dodanie dokumentu
spraw 2004 Wojciech Zwoliński 2005-05-10 09:57:00 dodanie dokumentu
skoczeń Wojciech Zwoliński 2005-05-10 09:56:29 dodanie dokumentu
Protokół XXXIV Wojciech Zwoliński 2005-05-10 09:56:01 dodanie dokumentu
porządek XXXIV Wojciech Zwoliński 2005-05-10 09:55:35 dodanie dokumentu
absolutorium Wojciech Zwoliński 2005-05-10 09:55:02 dodanie dokumentu
Sesja XXXIV Wojciech Zwoliński 2005-05-10 09:54:38 dodanie dokumentu