Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wójt Gminy Rewal ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Tomasz Kapela 2018-07-03 09:42:48 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/288/18 Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie podzielenia Powiatu Gryfickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Tomasz Kapela 2018-07-03 09:40:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-07-02 13:07:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury pod nazwa Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Tomasz Kapela 2018-07-02 13:07:04 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-07-02 13:06:12 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 85/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Tomasz Kapela 2018-07-02 13:00:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-07-02 11:22:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury pod nazwa Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Tomasz Kapela 2018-07-02 11:21:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-07-02 11:20:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury pod nazwa Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Tomasz Kapela 2018-07-02 11:19:55 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-07-02 09:55:58 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-07-02 08:58:32 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-07-02 08:58:07 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-07-02 08:56:28 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-07-02 08:56:07 edycja dokumentu
Nagrania Tomasz Kapela 2018-07-02 08:11:51 edycja dokumentu
Nagrania Tomasz Kapela 2018-07-02 08:00:04 edycja dokumentu
Nagrania Tomasz Kapela 2018-07-02 07:44:56 edycja dokumentu
Nagrania Tomasz Kapela 2018-07-02 07:35:28 edycja dokumentu
Nagrania Tomasz Kapela 2018-07-02 07:28:11 edycja dokumentu
Nagrania Tomasz Kapela 2018-07-02 07:26:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej na terenie gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-06-29 17:29:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie ws. ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej Karolina Myroniuk 2018-06-29 15:50:03 dodanie dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Tomasz Kapela 2018-06-29 15:29:24 edycja dokumentu
Rozpoznanie cenowe - wycena nieruchomości NIP.6812.5.2018.JR Justyna Ryczko 2018-06-29 15:29:07 dodanie dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Tomasz Kapela 2018-06-29 15:24:54 edycja dokumentu
Rozpoznanie cenowe - wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości Justyna Ryczko 2018-06-29 15:20:15 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A Nr LXII/377/18 Rady Gminy Rewal z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem 425/10 w Rewalu oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Tomasz Kapela 2018-06-29 15:18:54 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A Nr LXII/376/18 Rady Gminy Rewal z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości oznaczone numerami 725/5, 725/8 i 146/4 w Pobierowie oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Tomasz Kapela 2018-06-29 15:14:09 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A Nr LXII/375/18 Rady Gminy Rewal z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości oznaczone numerami 49/12 i 577/4 w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Tomasz Kapela 2018-06-29 14:57:06 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A Nr LXII/374/18 Rady Gminy Rewal dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 428 w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Tomasz Kapela 2018-06-29 14:49:47 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A Nr LXII/373/18 Rady Gminy Rewal z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 727/7 w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Tomasz Kapela 2018-06-29 14:44:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr LXII/372/18 Rady Gminy Rewal z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2017 r. Tomasz Kapela 2018-06-29 14:38:12 dodanie dokumentu
Projekty uchwał Tomasz Kapela 2018-06-28 14:32:52 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-06-28 14:29:18 edycja dokumentu
Projekt porządku obrad Tomasz Kapela 2018-06-28 14:27:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Tomasz Kapela 2018-06-28 14:26:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o LXIV Sesji Rady Gminy - 05.07.2018 (czwartek) i posiedzeniu Wspólnym Komisji dot. Sesji LXIV Rady Gminy 05.07.2018 r. godz.14:00 Tomasz Kapela 2018-06-28 14:22:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy podmorskiego gazociągu "BALTIC PIPE" Paweł Pławski 2018-06-28 11:29:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy podmorskiego gazociągu "BALTIC PIPE" Paweł Pławski 2018-06-28 11:27:25 dodanie dokumentu