Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Tomasz Kapela 2018-04-16 10:42:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr LX/342/18 Rady Gminy Rewal z dnia 15 marca 2018r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-04-16 10:39:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIX/341/18 Rady Gminy Rewal z dnia 15 marca 2018r. w sprawie uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rewal na lata 2018-2022 Tomasz Kapela 2018-04-16 10:38:33 edycja dokumentu
Obwieszczenie o złożeniu uzupełnienia do wniosku o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przaedsięwzięcia pt. budowie sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na Osiedlu Przylesie w Pogorzelicy, gmina Rewal." Karolina Myroniuk 2018-04-13 18:59:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Szczecinie w sprawie prowadzonego postępowania środowiskowego dla przedsięwzięcia pt."Zmiana lasu mającego na celu zmiane sposobu uzytkowania terenu na obszarze objętym forma ochrona (Natura 2000) oraz budowa pasa patrolowego o utwardzonej nawierzchni - szerokości 3 m i całkowitej długości ok. 6700 m." Karolina Myroniuk 2018-04-13 16:32:21 dodanie dokumentu
Pismo Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Justyna Ryczko 2018-04-13 14:26:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2018 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 11.04.2018r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal Tomasz Kapela 2018-04-13 08:08:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2018 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 11.04.2018r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal Tomasz Kapela 2018-04-13 08:07:38 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-04-13 07:59:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia w Życie "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" w Urzędzie Gminy w Rewalu Tomasz Kapela 2018-04-13 07:58:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia w Życie "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" w Urzędzie Gminy w Rewalu Tomasz Kapela 2018-04-13 07:57:41 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-04-13 07:57:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2018 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 11.04.2018r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal Tomasz Kapela 2018-04-12 15:39:13 edycja dokumentu
WYNIKI Rozpoznania cenowego NI.6812.3.2018.JR na wykonanie wyceny nieruchomości Justyna Ryczko 2018-04-12 12:36:14 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-04-12 10:25:32 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-04-12 10:25:18 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Rewal na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Karolina Myroniuk 2018-04-12 10:13:37 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na usługę odkomarzania gminy Rewal Karolina Myroniuk 2018-04-12 08:08:58 dodanie dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-04-11 15:19:49 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-04-11 15:16:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2018 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 11.04.2018r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal Tomasz Kapela 2018-04-11 15:14:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2018 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 11.04.2018r. w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal Tomasz Kapela 2018-04-11 15:14:31 dodanie dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-04-11 10:37:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej Tomasz Kapela 2018-04-11 10:36:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy e Rewalu Tomasz Kapela 2018-04-11 10:35:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy e Rewalu Tomasz Kapela 2018-04-11 10:30:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej Tomasz Kapela 2018-04-11 10:30:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy e Rewalu Tomasz Kapela 2018-04-11 10:27:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy e Rewalu Tomasz Kapela 2018-04-11 10:26:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy e Rewalu Tomasz Kapela 2018-04-11 10:25:48 dodanie dokumentu
2017 r. Kamila Pietrzak 2018-04-11 10:24:50 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-04-11 10:17:59 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-04-11 10:14:03 edycja dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Tomasz Kapela 2018-04-10 08:52:05 edycja dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Tomasz Kapela 2018-04-10 08:43:53 edycja dokumentu
Uchwała NR LX/352/18 RADY GMINY REWAL z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rewal na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych Tomasz Kapela 2018-04-10 08:30:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LX/351/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości w Rewalu, Pobierowie i Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Tomasz Kapela 2018-04-10 08:28:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LX/350/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Niechorzu oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Tomasz Kapela 2018-04-10 08:27:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LX/349/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 marca 2018r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Pobierowie nr ewid. 991/17 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Tomasz Kapela 2018-04-10 08:26:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LX/348/18 Rady Gminy Rewal z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Rewalu nr ewid. 585/6 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Tomasz Kapela 2018-04-10 08:25:51 dodanie dokumentu