Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-09-12 08:51:14 edycja dokumentu
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dnia 18.09.2018 r. godz. 14:30 Tomasz Kapela 2018-09-12 08:50:15 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Kapela 2018-09-12 08:45:47 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Kapela 2018-09-12 08:45:19 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-09-12 07:42:35 edycja dokumentu
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP GMINY REWAL Tomasz Kapela 2018-09-11 11:19:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 września 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Tomasz Kapela 2018-09-11 07:37:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Tomasz Kapela 2018-09-11 07:33:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31.08.2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-09-10 19:30:37 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-09-10 19:30:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31.08.2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-09-10 19:27:31 dodanie dokumentu
Zbiórka objazdowa odpadów wielkogabarytowych październik 2018 r. Piotr Baran 2018-09-10 15:16:57 dodanie dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych- październik 2018 r. Piotr Baran 2018-09-10 15:15:47 usunięcie dokument
Zbiórka objazdowa odpadów wielkogabarytowych październik 2018 r. Piotr Baran 2018-09-10 15:14:53 dodanie dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych- październik 2018 r. Piotr Baran 2018-09-10 15:09:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydaniu postanowienia zawieszajacego postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt.:"Budowa rurociągu przesyłowego wody morskiej do istniejącego gospodarstwa rolno-rybackiego w Dreżewie (gmina Karnice) wraz z jej ujęciem wody z Morza Bałtyckiego Karolina Myroniuk 2018-09-10 13:39:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 września 2018 r. Karolina Myroniuk 2018-09-10 13:36:06 dodanie dokumentu
Wykaz wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie Gminy Rewal Alina Tylka 2018-09-07 14:46:31 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 100/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Tomasz Kapela 2018-09-07 13:37:56 edycja dokumentu
Wójt Gminy Rewal ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Tomasz Kapela 2018-09-07 13:37:21 edycja dokumentu
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dnia 10.09.2018 r. godz. 14:30 Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-09-07 10:29:24 edycja dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Tomasz Kapela 2018-09-07 10:19:52 edycja dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Tomasz Kapela 2018-09-07 10:11:42 edycja dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Tomasz Kapela 2018-09-07 10:09:28 edycja dokumentu
UCHWAŁA Nr LXV/410/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działania p.o. Komendanta Straży Gminnej Tomasz Kapela 2018-09-07 10:00:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr LXV/409/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Sekretarz Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-09-07 09:56:55 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr LXV/408/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania p.o. Wójta Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-09-07 09:54:27 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr LXV/407/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 29/4 w obrębie Rewal 1 ( 9 miejsc postojowych) oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Tomasz Kapela 2018-09-07 09:51:27 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr LXV/406/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 29/4 w obrębie Rewal 1 ( 8 miejsc postojowych) oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Tomasz Kapela 2018-09-07 09:48:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr LXV/405/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną numerem 879/2 w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Tomasz Kapela 2018-09-07 09:45:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LXV/404/18 RADY GMINY REWAL z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rewal Tomasz Kapela 2018-09-07 09:41:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LXV/403/18 RADY GMINY REWAL z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Rewal Tomasz Kapela 2018-09-07 09:40:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LXV/402/18 RADY GMINY REWAL z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania zwolnienia oraz rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rewal. Tomasz Kapela 2018-09-07 09:37:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXV/401/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r." Tomasz Kapela 2018-09-07 09:34:21 edycja dokumentu
Uchwała Nr LXV/401/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r." Tomasz Kapela 2018-09-07 09:33:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LXV/400/18 RADY GMINY REWAL z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2018-2022. Tomasz Kapela 2018-09-07 09:31:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXV/399/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2018 rok Tomasz Kapela 2018-09-07 09:20:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dnia 10.09.2018 r. godz. 14:30 Tomasz Kapela 2018-09-06 09:28:20 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-09-06 09:27:32 edycja dokumentu
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dnia 10.09.2018 r. godz. 14:30 Tomasz Kapela 2018-09-06 09:25:43 edycja dokumentu