Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dnia 10.09.2018 r. godz. 14:30 Tomasz Kapela 2018-09-06 09:25:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydanym postanowieniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt.:"Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża" Karolina Myroniuk 2018-09-05 14:14:36 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP GMINY REWAL Tomasz Kapela 2018-09-05 10:14:59 edycja dokumentu
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZAKUP SPRZĘTU DLA OSP GMINY REWAL Tomasz Kapela 2018-09-05 10:14:06 dodanie dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-09-05 09:55:34 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-09-05 09:43:06 edycja dokumentu
Ochrona danych osobowych w kampanii wyborczej Karolina Myroniuk 2018-09-05 08:18:34 dodanie dokumentu
czasowy spis zdarzeń Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-09-05 08:04:49 dodanie dokumentu
czasowy spis zdarzeń 29.08.18r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-09-05 07:54:11 dodanie dokumentu
czasowy spis zdarzeń sesja LXV 30.08.18r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-09-04 14:29:29 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Rewal przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku dokonania opłaty III raty za zezwolenia w terminie do dnia 30 września 2018 r. Tomasz Kapela 2018-09-04 14:03:25 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-09-04 10:20:56 edycja dokumentu
Wioletta Brzezińska Tomasz Kapela 2018-09-04 10:08:32 edycja dokumentu
Waldemar Miszczyszyn Tomasz Kapela 2018-09-04 10:07:16 dodanie dokumentu
Katarzyna Biernacka Tomasz Kapela 2018-09-04 10:05:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 Tomasz Kapela 2018-09-03 15:07:30 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 6/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 3.09.2018 r. znak: NIP.6733.5.2018.KP dla inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Słonecznej i Makowej w m. Śliwin na dz. 217 i 554/37 obręb Śliwin. Kamila Pietrzak 2018-09-03 13:49:01 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-09-03 12:27:08 edycja dokumentu
Nagranie Tomasz Kapela 2018-09-03 10:00:33 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-09-03 09:36:10 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-09-02 21:41:56 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-09-02 21:37:37 edycja dokumentu
Nagranie Tomasz Kapela 2018-09-02 21:36:24 edycja dokumentu
Nagranie Tomasz Kapela 2018-09-02 21:19:11 edycja dokumentu
Nagranie Tomasz Kapela 2018-09-02 16:08:17 dodanie dokumentu
Nagranie Tomasz Kapela 2018-09-02 16:07:56 dodanie dokumentu
Nagranie Tomasz Kapela 2018-09-02 16:07:36 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 105/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Tomasz Kapela 2018-08-31 14:59:40 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 105/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Tomasz Kapela 2018-08-31 14:54:09 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 105/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Tomasz Kapela 2018-08-31 14:53:58 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 105/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Tomasz Kapela 2018-08-31 14:52:45 dodanie dokumentu
Informacja z wykonania budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2018 rok Tomasz Kapela 2018-08-31 14:37:03 edycja dokumentu
Informacja z wykonania budżetu Gminy Rewal za I półrocze 2018 rok Tomasz Kapela 2018-08-31 14:23:51 dodanie dokumentu
Interpelacje Tomasz Kapela 2018-08-31 14:01:56 dodanie dokumentu
Interpelacje radnych 2018 r. Tomasz Kapela 2018-08-31 14:01:07 edycja dokumentu
Wykonywanie usług przewozowych uczniów do szkół podstawowych i na terenie Gminy Rewal w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych w komunikacji zamkniętej wraz z organizacją opieki wychowawczej nad dowożonymi uczniami podczas przewozu oraz wsiadania i wysiadania z pojazdu Tomasz Bartkowski 2018-08-30 11:52:28 usunięcie załacznika
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-08-30 10:26:45 edycja dokumentu
RB-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 R Tomasz Kapela 2018-08-29 13:17:47 edycja dokumentu
RB-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 CZERWCA 2018 R Tomasz Kapela 2018-08-29 13:17:27 dodanie dokumentu
RB-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 MARCA 2018 R Tomasz Kapela 2018-08-29 13:16:56 dodanie dokumentu