Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Iwona Zacharczuk Tomasz Kapela 2019-01-15 21:08:46 dodanie dokumentu
Łukasz Tylka Tomasz Kapela 2019-01-15 21:08:21 dodanie dokumentu
Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk Tomasz Kapela 2019-01-15 21:07:49 dodanie dokumentu
Agnieszka Tasarz Tomasz Kapela 2019-01-15 21:06:42 dodanie dokumentu
Krzysztof Cepek Tomasz Kapela 2019-01-15 21:06:14 dodanie dokumentu
Rafał Mielcarek Tomasz Kapela 2019-01-15 21:05:23 dodanie dokumentu
Zbigniew Rydzyński Tomasz Kapela 2019-01-15 21:04:57 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2019-01-15 15:13:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 145/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Tomasz Kapela 2019-01-15 12:55:53 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2019-01-15 12:55:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 145/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Tomasz Kapela 2019-01-15 12:53:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 145/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Tomasz Kapela 2019-01-15 12:53:31 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2019-01-15 09:48:03 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dn110PE oraz przepompowni ścieków wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na Osiedlu Przylesie w Pogorzelicy na dz. 142, 88, 111, 179, 83, 187, 64/5, 65/1, 69/3, 16, 53/25, 291, 31. Kamila Pietrzak 2019-01-14 14:13:29 dodanie dokumentu
2019r. Tomasz Kapela 2019-01-14 14:06:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Tomasz Kapela 2019-01-14 14:03:05 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji 10 sztuk istniejących pomników przyrody rosnących na terenie gminy Rewal oraz wskazanie drzew proponowanych jako pomniki przyrody maksymalnie 5 sztuk Tomasz Kapela 2019-01-14 14:00:09 edycja dokumentu
Uchwała NR XIV.19.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Rewal Tomasz Kapela 2019-01-14 13:57:22 dodanie dokumentu
Test Tomasz Kapela 2019-01-14 11:51:06 usunięcie dokument
Test Tomasz Kapela 2019-01-14 11:49:48 dodanie dokumentu
Nagranie Tomasz Kapela 2019-01-14 11:41:40 edycja dokumentu
Nagranie Tomasz Kapela 2019-01-14 11:40:34 dodanie dokumentu
2019r. Tomasz Kapela 2019-01-14 11:07:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Tomasz Kapela 2019-01-14 11:06:50 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2019-01-14 08:52:32 edycja dokumentu
Zebranie Wiejskie w Rewalu - 17.01.2019 godz. 18:00 Tomasz Kapela 2019-01-14 08:51:18 edycja dokumentu
Zebranie Wiejskie w Rewalu - 17.01.2019 godz. 18:00 Tomasz Kapela 2019-01-14 08:50:33 dodanie dokumentu
2019 r. Kamila Pietrzak 2019-01-11 15:02:29 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2019-01-11 15:00:23 edycja dokumentu
Ogłoszenie naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Rewal Karolina Myroniuk 2019-01-11 14:44:00 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2019-01-11 12:59:56 edycja dokumentu
Konkurs na składanie Oferty na zadanie pn. "Przeprowadzenie postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działaka nimer 20/1, położonej w obrębie Rewal I gmina Rewal, polegającego na ustaleniu przebiegu granic przez określenie położenia punktów granicznych o numerze 26 oraz 26a i linii granicznych" Tomasz Kapela 2019-01-11 12:04:31 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2019-01-10 15:11:02 edycja dokumentu
2019r. Tomasz Kapela 2019-01-10 15:05:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji składników świetlicy wiejskiej w Śliwnie i w Pustkowie Tomasz Kapela 2019-01-10 14:22:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Rewal Tomasz Kapela 2019-01-10 14:20:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika Wójta do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Tomasz Kapela 2019-01-10 13:31:59 dodanie dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2019-01-10 13:26:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 144/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Tomasz Kapela 2019-01-10 13:25:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 144/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Tomasz Kapela 2019-01-10 13:14:05 edycja dokumentu