Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2017-12-27 13:04:35 edycja dokumentu
Nagrania Mariusz Owczarek 2017-12-27 11:56:10 edycja dokumentu
Nagrania Mariusz Owczarek 2017-12-27 11:53:38 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVI/325/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej pn. "Zieleń Gminy Rewal" Mariusz Owczarek 2017-12-27 11:49:04 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVI/325/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej pn. "Zieleń Gminy Rewal" Mariusz Owczarek 2017-12-27 11:48:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/324/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Mariusz Owczarek 2017-12-27 11:43:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVI/324/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Mariusz Owczarek 2017-12-27 11:43:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/323/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu Mariusz Owczarek 2017-12-27 11:40:48 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVI/323/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu Mariusz Owczarek 2017-12-27 11:40:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/322/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2017-12-27 11:38:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/321/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie maksymalnej wysokości krótkoterminowych kredytów zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym 2018 oraz zgody na ustanowienie hipoteki Mariusz Owczarek 2017-12-27 11:34:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/320/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w Rewalu nr ewid. 175 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Mariusz Owczarek 2017-12-27 11:30:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/319/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Niechorzu nr ewid. 5 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Mariusz Owczarek 2017-12-27 11:26:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/318/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości oznaczonej nr ewid. 415 w Rewalu Mariusz Owczarek 2017-12-27 11:23:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/317/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Mariusz Owczarek 2017-12-27 11:18:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVI/317/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Mariusz Owczarek 2017-12-27 11:18:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/316/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w organizacji Mariusz Owczarek 2017-12-27 11:16:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/315/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2017-12-27 11:14:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/315/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2017-12-27 11:13:20 usunięcie dokument
Uchwała Nr LVI/316/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w organizacji Mariusz Owczarek 2017-12-27 11:13:10 usunięcie dokument
Uchwała Nr LVI/317/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Mariusz Owczarek 2017-12-27 11:13:05 usunięcie dokument
Uchwała Nr LVI/317/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Mariusz Owczarek 2017-12-27 11:09:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVI/317/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Mariusz Owczarek 2017-12-27 11:09:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/316/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w organizacji Mariusz Owczarek 2017-12-27 11:07:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/315/17 Rady Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2017-12-27 11:05:13 dodanie dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Mariusz Owczarek 2017-12-27 11:00:50 edycja dokumentu
Wyniki zapytania ofertowego " Świadczenie usług serwisowych i naprawczych (usuwanie awarii) kotłów, urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach gminnych" Paweł Pławski 2017-12-27 10:16:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o posiedzeniu Doraźnej Komisji ds. Ochrony Drzewostanu, wyznaczenia parków i terenów zielonych (04.01.2018) Mariusz Owczarek 2017-12-27 09:27:32 edycja dokumentu
Ogłoszenie o posiedzeniu Doraźnej Komisji ds. Ochrony Drzewostanu, wyznaczenia parków i terenów zielonych (04.01.2018) Mariusz Owczarek 2017-12-27 09:27:07 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2017-12-27 08:21:53 edycja dokumentu
Interpelacje Tomasz Kapela 2017-12-22 11:49:40 edycja dokumentu
czasowy spis zdarzeń sesja LVI 21.12.17r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2017-12-22 11:45:00 dodanie dokumentu
Interpelacje Tomasz Kapela 2017-12-22 11:40:56 edycja dokumentu
Interpelacje Tomasz Kapela 2017-12-22 11:38:13 edycja dokumentu
Interpelacje radnych 2017r. Tomasz Kapela 2017-12-22 11:25:49 edycja dokumentu
Interpelacje radnych 2017r. Tomasz Kapela 2017-12-22 11:22:19 edycja dokumentu
Interpelacje radnych 2017r. Tomasz Kapela 2017-12-22 11:19:53 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2017-12-22 10:43:55 edycja dokumentu
Interpelacje radnych 2017r. Tomasz Kapela 2017-12-22 10:41:29 edycja dokumentu
Interpelacje radnych 2017r. Tomasz Kapela 2017-12-22 10:38:27 edycja dokumentu