Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Tomasz Kapela 2018-10-10 11:11:48 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-10-10 10:18:14 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-10-09 12:55:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Nr 3 (Niechorze) w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Tomasz Kapela 2018-10-09 11:40:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Nr 3 (Niechorze) w sprawie wyboru Przewodniczącego Tomasz Kapela 2018-10-09 11:39:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Nr 2 (Rewal) w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Tomasz Kapela 2018-10-09 11:38:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Nr 2 (Rewal) w sprawie wyboru Przewodniczącego Tomasz Kapela 2018-10-09 11:36:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Nr 1 (Pobierowo) w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Tomasz Kapela 2018-10-09 11:30:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Nr 1 (Pobierowo) w sprawie wyboru Przewodniczącego Tomasz Kapela 2018-10-09 11:29:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Niechorze) w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Tomasz Kapela 2018-10-09 11:27:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 (Niechorze) w sprawie wyboru Przewodniczącego Tomasz Kapela 2018-10-09 11:26:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Rewal) w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Tomasz Kapela 2018-10-09 11:24:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Rewal) w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Tomasz Kapela 2018-10-09 11:24:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 (Rewal) w sprawie wyboru Przewodniczącego Tomasz Kapela 2018-10-09 11:23:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Pobierowo) w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Tomasz Kapela 2018-10-09 11:21:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Pobierowo) w sprawie wyboru Przewodniczącego Tomasz Kapela 2018-10-09 11:20:40 dodanie dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-10-09 11:17:08 edycja dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Tomasz Kapela 2018-10-09 10:05:10 edycja dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Tomasz Kapela 2018-10-09 10:01:52 edycja dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Tomasz Kapela 2018-10-09 09:52:00 edycja dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Tomasz Kapela 2018-10-09 09:47:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr LXVI/420/18 Rady Gminy Rewal z dnia 4 października 2018r. w sprawie przekazania skargi na pracownika Urzędu Gminy Rewal do załatwienia Wójtowi Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-10-09 09:34:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXVI/419/18 Rady Gminy Rewal z dnia 4 października 2018r. w sprawie: wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Tomasz Kapela 2018-10-09 09:32:12 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A Nr LXVI/418/18 Rady Gminy Rewal z dnia 4 października 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość oznaczoną nr 428 położonej w obrębie Niechorze oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Tomasz Kapela 2018-10-09 09:29:23 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A Nr LXVI/417/18 Rady Gminy Rewal z dnia 4 października 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonych nr 762/11 i 762/6 położonych w obrębie Niechorze oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. Tomasz Kapela 2018-10-09 09:27:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr LXVI/416/18 Rady Gminy Rewal z dnia 4 października 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości oznaczoną nr 911/42 położoną w obrębie Niechorze oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Tomasz Kapela 2018-10-09 09:23:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LXVI/415/18 RADY GMINY REWAL z dnia 4 października 2018 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu Tomasz Kapela 2018-10-09 09:19:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LXVI/414/18 RADY GMINY REWAL z dnia 4 października 2018 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-10-09 09:17:29 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR LXVI/414/18 RADY GMINY REWAL z dnia 4 października 2018 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-10-09 09:17:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LXVI/413/18 RADY GMINY REWAL z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzonych kluby dziecięce Tomasz Kapela 2018-10-09 09:15:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LXVI/412/18 RADY GMINY REWAL z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż Gmina Rewal w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych Tomasz Kapela 2018-10-09 09:12:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LXVI/411/18 RADY GMINY REWAL z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na 2018 rok Tomasz Kapela 2018-10-09 09:11:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 116/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 października 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" Tomasz Kapela 2018-10-09 07:40:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Tomasz Kapela 2018-10-09 07:40:06 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-10-09 07:23:34 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-10-09 06:23:11 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-10-09 06:21:13 edycja dokumentu
O G Ł O S Z E N I E - Sołtys Niechorza zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 16 października 2018r. (wtorek) o godzinie 18:00 w Centrum Ratownictwa przy ul. Kolejowej w Niechorzu Tomasz Kapela 2018-10-08 15:11:19 edycja dokumentu
O G Ł O S Z E N I E - Sołtys Niechorza zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 16 października 2018r. (wtorek) o godzinie 18:00 w Centrum Ratownictwa przy ul. Kolejowej w Niechorzu Tomasz Kapela 2018-10-08 15:10:37 edycja dokumentu
O G Ł O S Z E N I E - Sołtys Niechorza zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 16 października 2018r. (wtorek) o godzinie 18:00 w Centrum Ratownictwa przy ul. Kolejowej w Niechorzu Tomasz Kapela 2018-10-08 15:09:16 dodanie dokumentu