Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2019-02-20 09:44:22 edycja dokumentu
Sylwia Renata Brzęczkowska Tomasz Kapela 2019-02-20 08:51:24 dodanie dokumentu
Nagranie Tomasz Kapela 2019-02-20 08:37:06 dodanie dokumentu
2019r. Tomasz Kapela 2019-02-19 13:32:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 4 lutego 2019 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" Tomasz Kapela 2019-02-19 13:31:46 edycja dokumentu
2019r. Tomasz Kapela 2019-02-19 13:10:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 4 lutego 2019 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok" Tomasz Kapela 2019-02-19 13:05:34 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2019-02-19 11:15:15 edycja dokumentu
Porządek obrad Tomasz Kapela 2019-02-19 11:12:43 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach Tomasz Kapela 2019-02-19 11:11:54 dodanie dokumentu
2019 r. Kamila Pietrzak 2019-02-19 10:26:03 edycja dokumentu
2019r. Tomasz Kapela 2019-02-19 10:18:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Tomasz Kapela 2019-02-19 10:16:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Tomasz Kapela 2019-02-19 10:15:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Tomasz Kapela 2019-02-19 10:14:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Tomasz Kapela 2019-02-19 10:14:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Tomasz Kapela 2019-02-19 10:13:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Tomasz Kapela 2019-02-19 10:11:44 dodanie dokumentu
Regulamin IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Justyna Ryczko 2019-02-19 08:40:12 dodanie dokumentu
Pismo przewodnie KRUS Justyna Ryczko 2019-02-19 08:33:23 dodanie dokumentu
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo" - cz. 2 Justyna Ryczko 2019-02-19 08:23:55 dodanie dokumentu
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo) - cz. 1 Justyna Ryczko 2019-02-19 08:22:56 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne Tomasz Kapela 2019-02-18 13:59:34 dodanie dokumentu
Protokół kontroli dorażnej gospodarki finansowej Gminy Rewal - RIO w Szczecinie Tomasz Kapela 2019-02-18 13:59:13 edycja dokumentu
Protokół kontroli dorażnej gospodarki finansowej Gminy Rewal - RIO w Szczecinie Tomasz Kapela 2019-02-18 13:58:45 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 17/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 lutego 2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Tomasz Kapela 2019-02-18 12:57:59 dodanie dokumentu
WYNIKI ROZPOZNANIA CENOWEGO DOTYCZĄCEGO WYKONANIA OKRESOWYCH - ROCZNYCH, ORAZ 5 LETNICH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO I WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BUDYNKÓW: 1. ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŚLIWINIE, 2. ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PUSTKOWIE Paweł Pławski 2019-02-18 12:18:17 edycja dokumentu
WYNIKI ROZPOZNANIA CENOWEGO DOTYCZĄCEGO WYKONANIA OKRESOWYCH - ROCZNYCH, ORAZ 5 LETNICH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO I WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BUDYNKÓW: 1. ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŚLIWINIE, 2. ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PUSTKOWIE Paweł Pławski 2019-02-18 12:17:33 dodanie dokumentu
2019r. Tomasz Kapela 2019-02-18 10:56:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Tomasz Kapela 2019-02-18 10:55:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Tomasz Kapela 2019-02-18 10:53:08 edycja dokumentu
2019r. Tomasz Kapela 2019-02-18 10:27:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Rewal zdnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Tomasz Kapela 2019-02-18 10:25:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Tomasz Kapela 2019-02-18 10:24:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Tomasz Kapela 2019-02-18 10:24:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Tomasz Kapela 2019-02-18 10:24:06 dodanie dokumentu
Czasowy spis zdarzeń Tomasz Kapela 2019-02-18 10:15:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Rewal zdnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Tomasz Kapela 2019-02-18 10:13:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Rewal zdnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Tomasz Kapela 2019-02-18 10:10:39 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2019-02-18 10:00:29 edycja dokumentu