Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu Tomasz Kapela 2018-08-06 13:21:39 dodanie dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-08-06 13:03:47 edycja dokumentu
2017 r. Kamila Pietrzak 2018-08-06 13:01:47 edycja dokumentu
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.165.2018.FKT z dnia 26 lipca 2018 pozwolenie wodnoprawne dla dz nr 61/4, 62/2 obręb Pogorzelica Dariusz Sianoszek 2018-08-03 12:37:54 edycja dokumentu
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.165.2018.FKT z dnia 26 lipca 2018 pozwolenie wodnoprawne dla dz nr 61/4, 62/2 obręb Pogorzelica Dariusz Sianoszek 2018-08-03 12:27:00 dodanie dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-08-03 12:21:56 edycja dokumentu
2017 r. Kamila Pietrzak 2018-08-03 12:20:40 edycja dokumentu
Pobierowo Alina Tylka 2018-08-03 11:11:56 edycja dokumentu
Wykonywanie usług przewozowych uczniów do szkół podstawowych i na terenie Gminy Rewal w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych w komunikacji zamkniętej wraz z organizacją opieki wychowawczej nad dowożonymi uczniami podczas przewozu oraz wsiadania i wysiadania z pojazdu Tomasz Bartkowski 2018-08-02 13:31:50 dodanie dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-08-01 17:29:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-08-01 17:26:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji o odmowie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.07.2018 r. znak: NIP.6733.13.2017.KP dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" w Pustkowie na dz. nr 22/2 Kamila Pietrzak 2018-08-01 12:40:05 dodanie dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-07-31 13:29:02 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-07-31 12:18:38 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-07-31 11:45:55 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-07-30 10:41:00 edycja dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Tomasz Kapela 2018-07-27 17:57:10 edycja dokumentu
UCHWAŁA Nr LXIV/398/18 Rady Gminy Rewal z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-07-27 17:40:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXIV/397/18 Rady Gminy Rewal z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt.: ?Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz? nr projektu: RPZP.08.02.00-32-K014/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Tomasz Kapela 2018-07-27 17:37:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LXIV/396/18 RADY GMINY REWAL z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Wójta Gminy Rewal dotyczącego ograniczenia zużycia wody z sieci wodociągowej na terenie gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-07-27 17:34:17 dodanie dokumentu
Uchwały Tomasz Kapela 2018-07-27 17:29:01 usunięcie dokument
Najważniejsze ogłoszenia Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-07-27 12:30:08 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-07-26 16:08:26 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-07-26 16:06:59 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-07-26 16:06:58 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 93/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewalu. Tomasz Kapela 2018-07-26 16:04:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 20.07.2018 r. w sprawie wszczecia postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 7/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16 czerwca 2016 r. dla przedsięwzięcia pt.:"Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża" Karolina Myroniuk 2018-07-26 12:34:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 24.07.2018 w sprawie Gazociągu Nord Stream 2 Karolina Myroniuk 2018-07-26 12:15:20 dodanie dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-07-25 11:38:42 edycja dokumentu
2017 r. Kamila Pietrzak 2018-07-25 11:38:20 edycja dokumentu
Nagrania Tomasz Kapela 2018-07-25 08:20:36 dodanie dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-07-24 16:28:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 91/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-07-24 16:25:10 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-07-24 16:17:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Tomasz Kapela 2018-07-23 12:05:02 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 90/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji pomieszczeń letniskowych przy budynku komunalnym ul. Warszawska 25 obr. Rewal 1 Tomasz Kapela 2018-07-23 12:04:37 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 90/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. inwentaryzacji pomieszczeń letniskowych przy budynku komunalnym ul. Warszawska 25 obr. Rewal 1 Tomasz Kapela 2018-07-23 11:34:00 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-07-23 10:39:55 edycja dokumentu
2017 r. Kamila Pietrzak 2018-07-23 10:38:41 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-07-23 10:11:46 edycja dokumentu