Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr LXI/370/18 Rady Gminy Rewal z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Tomasz Kapela 2018-05-18 22:06:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXI/369/18 Rady Gminy Rewal z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o propozycji połączenia Gminy Brojce, Karnice, Rewal i Trzebiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Gryfickiego Tomasz Kapela 2018-05-18 21:59:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXI/368/18 Rady Gminy Rewal z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Tomasz Kapela 2018-05-18 21:54:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr LXI/368/18 Rady Gminy Rewal z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Tomasz Kapela 2018-05-18 21:53:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXI/367/18 Rady Gminy Rewal z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Tomasz Kapela 2018-05-18 21:43:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr LXI/367/18 Rady Gminy Rewal z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość w Rewalu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Tomasz Kapela 2018-05-18 21:42:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXI/366/18 Rady Gminy Rewal z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w Pobierowie oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Tomasz Kapela 2018-05-18 21:36:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr LXI/366/18 Rady Gminy Rewal z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w Pobierowie oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Tomasz Kapela 2018-05-18 21:35:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXI/365/18 Rady Gminy Rewal z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w Rewalu oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Tomasz Kapela 2018-05-18 21:29:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr LXI/365/18 Rady Gminy Rewal z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości w Rewalu oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy Tomasz Kapela 2018-05-18 21:27:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXI/364/18 Rady Gminy Rewal z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości Tomasz Kapela 2018-05-18 21:20:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXI/363/18 Rady Gminy Rewal z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości Tomasz Kapela 2018-05-18 21:15:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXI/362/18 RADY GMINY REWAL z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Rewal oraz sezonu kąpielowego na rok 2018 Tomasz Kapela 2018-05-18 20:37:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXI/361/18 RADY GMINY REWAL z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w formie inkasa i wyznaczenia inkasentów. Tomasz Kapela 2018-05-18 20:32:32 dodanie dokumentu
Nagrania Tomasz Kapela 2018-05-18 20:27:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXI/360/18 Rady Gminy Rewal z dnia 16 maja 2018r. w sprawie przekazania skargi na pracownika Urzędu Gminy Rewal do załatwienia Wójtowi Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-05-18 20:26:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXI/359/18 Rady Gminy Rewal z dnia 16 maja 2018r. w sprawie przekazania skargi na pracownika Urzędu Gminy Rewal do załatwienia Wójtowi Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-05-18 20:24:08 dodanie dokumentu
czasowy spis zdarzeń sesja 16.05.18r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-05-18 15:15:46 edycja dokumentu
czasowy spis zdarzeń sesja 16.05.18r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-05-18 15:15:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 kwietnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-05-16 12:04:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Tomasz Kapela 2018-05-16 12:03:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 kwietnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-05-16 12:01:36 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-05-16 11:21:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 62 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej i bezprzetagowej, położonych w Gminie Rewal Tomasz Kapela 2018-05-16 09:41:44 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-05-16 09:21:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 62 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej i bezprzetagowej, położonych w Gminie Rewal Tomasz Kapela 2018-05-16 07:36:33 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-05-16 07:33:28 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-05-16 07:32:51 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 maja 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" Tomasz Kapela 2018-05-16 07:30:11 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 maja 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" Tomasz Kapela 2018-05-16 07:29:44 edycja dokumentu
Projekty uchwał Tomasz Kapela 2018-05-15 15:12:17 edycja dokumentu
Projekty uchwał Tomasz Kapela 2018-05-15 15:10:14 dodanie dokumentu
Projekty uchwał Tomasz Kapela 2018-05-15 15:09:44 usunięcie dokument
Projekty uchwał Tomasz Kapela 2018-05-15 15:07:41 edycja dokumentu
Projekty uchwał Tomasz Kapela 2018-05-15 15:07:26 edycja dokumentu
Projekty uchwał Tomasz Kapela 2018-05-15 15:04:58 dodanie dokumentu
czasowy spis zdarzeń komisja 14.05.18r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-05-15 15:02:25 dodanie dokumentu
czasowy spis zdarzeń Komisja Rewizyjna 14.05.2018r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-05-15 13:36:08 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-05-15 13:00:25 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 63/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 maja 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu z dnia 19 kwietnia 2018 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok" Tomasz Kapela 2018-05-15 12:12:51 edycja dokumentu