Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-15 13:07:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych na potrzeby postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wójta Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-15 12:39:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Mariusz Owczarek 2018-02-15 12:38:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mariusz Owczarek 2018-02-15 12:37:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mariusz Owczarek 2018-02-15 12:33:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mariusz Owczarek 2018-02-15 12:31:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mariusz Owczarek 2018-02-15 12:31:29 dodanie dokumentu
2018r. Mariusz Owczarek 2018-02-15 12:24:17 edycja dokumentu
2018r. Mariusz Owczarek 2018-02-15 12:16:34 edycja dokumentu
czasowy spis zdarzeń 13.02.18r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-02-15 12:14:40 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-02-15 09:18:01 edycja dokumentu
2018r. Mariusz Owczarek 2018-02-14 15:31:20 edycja dokumentu
2018r. Mariusz Owczarek 2018-02-14 15:28:28 edycja dokumentu
2018r. Mariusz Owczarek 2018-02-14 15:21:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestyci celu publicznego z dnia 8 lutego 2018 r. znak: NIP.6733.13.2017.KP dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" Kamila Pietrzak 2018-02-14 09:38:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 30 stycznia 2018 r., znak: POŚ.6730.15.2017.KP dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV nn-0,4 kV wraz z zabudową stacji prefabrykowanej w obrebie Rewal 1 na działkach oznaczonych nr ewid. 719/1, 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 1/1 i 126/5 Kamila Pietrzak 2018-02-14 08:58:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Tomasz Kapela 2018-02-13 14:34:19 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2018 Tomasz Kapela 2018-02-13 14:11:45 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-02-13 08:17:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej Mariusz Owczarek 2018-02-12 14:39:02 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-02-12 13:44:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia12 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej i bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-12 12:12:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia12 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej i bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-12 12:10:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia12 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej i bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-12 12:10:21 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2018-02-12 11:59:43 edycja dokumentu
Komunikat ENEA Operator sp. z o.o., PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Gryfice (19-23.02.2018) Mariusz Owczarek 2018-02-12 11:58:50 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadznie okresowych badań lekarskich Tomasz Bartkowski 2018-02-12 10:55:41 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadznie okresowych badań lekarskich Tomasz Bartkowski 2018-02-12 10:55:18 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-02-12 10:02:28 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-02-12 09:35:51 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej: Zbierania, transportu, utylizacji padłych zwierząt z terenu gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-02-12 09:33:06 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2018-02-09 22:39:06 edycja dokumentu
2018r. Mariusz Owczarek 2018-02-09 22:27:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu Mariusz Owczarek 2018-02-09 22:26:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-09 22:23:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 lutego 2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-09 22:14:48 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-02-09 15:27:02 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2018-02-09 15:02:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju - 13.02.2018 Mariusz Owczarek 2018-02-09 14:58:37 dodanie dokumentu
2018r. Mariusz Owczarek 2018-02-09 13:11:18 edycja dokumentu