Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
czasowy spis zdarzeń Komisja Rewizyjna 14.12.17r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2017-12-15 10:02:38 dodanie dokumentu
Projekty uchwał Tomasz Kapela 2017-12-15 08:54:55 dodanie dokumentu
Porządek obrad Tomasz Kapela 2017-12-15 08:53:31 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2017-12-15 08:51:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie o LVI Sesji Rady Gminy w Rewalu 21.12.2017 Tomasz Kapela 2017-12-15 08:47:08 dodanie dokumentu
Wynik naboru na stanowisko Audytor wewnętrzny Tomasz Kapela 2017-12-14 14:47:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Rewal Tomasz Kapela 2017-12-14 14:40:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Rewal Tomasz Kapela 2017-12-14 14:39:57 edycja dokumentu
2017r. Tomasz Kapela 2017-12-14 14:08:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Rewal Tomasz Kapela 2017-12-14 14:05:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR 92/2017 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia "Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu" Tomasz Kapela 2017-12-13 12:28:17 edycja dokumentu
Zarządzenie NR 92/2017 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia "Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu" Tomasz Kapela 2017-12-13 11:13:12 edycja dokumentu
2017r. Tomasz Kapela 2017-12-13 11:06:25 edycja dokumentu
2017r. Tomasz Kapela 2017-12-13 10:56:16 edycja dokumentu
Zarządzenie NR 92/2017 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia "Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Rewalu" Tomasz Kapela 2017-12-13 10:51:03 dodanie dokumentu
Ankieta - zagrożenie powodziowe Karolina Myroniuk 2017-12-13 10:22:54 dodanie dokumentu
Wykaz numerów telefonów do osób odpowiedzialnych za usuwanie martwych zwierząt Karolina Myroniuk 2017-12-13 09:19:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Tomasz Kapela 2017-12-13 08:36:52 edycja dokumentu
2017r. Tomasz Kapela 2017-12-13 08:30:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Tomasz Kapela 2017-12-13 08:29:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Tomasz Kapela 2017-12-13 08:28:44 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zabudowy usługowej w postaci domków letniskowych (budynków turystycznych) wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi realizowanego na działce nr. 9/111 obręb Trzęsacz oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Rewal przy ul.Kasztanowej na działce nr 91/2 w obrębie Rewal-1, gmina Rewal Karolina Myroniuk 2017-12-12 15:15:55 dodanie dokumentu
2017r. Tomasz Kapela 2017-12-12 15:14:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy w Rewalu Tomasz Kapela 2017-12-12 15:13:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy w Rewalu Tomasz Kapela 2017-12-12 15:11:06 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z dwupoziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej w miejscowości Pogorzelica Karolina Myroniuk 2017-12-12 14:53:51 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z dwupoziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej w miejscowości Pogorzelica Karolina Myroniuk 2017-12-12 14:53:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo-usługowo-gastronomicznego na dz. nr 24/3 obręb Śliwin Karolina Myroniuk 2017-12-12 14:51:40 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo-usługowo-gastronomicznego na dz. nr 24/3 obręb Śliwin Karolina Myroniuk 2017-12-12 14:47:56 dodanie dokumentu
2017r. Tomasz Kapela 2017-12-12 14:41:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy w Rewalu Tomasz Kapela 2017-12-12 14:40:25 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2017-12-12 14:10:47 edycja dokumentu
Statut Niechorze zmiany uchwała LIII/290/17 z dnia 19.10.17r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2017-12-12 14:04:44 usunięcie dokument
Statut Niechorze zmiany uchwała LIII/290/17 z dnia 19.10.17r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2017-12-12 14:03:42 dodanie dokumentu
Statut Niechorze zmiany uchwała LIII/290/17 z dnia 19.10.17r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2017-12-12 14:03:41 dodanie dokumentu
Statut Pobierowo - obowiązujący - uchwała LIII/290/17 z 19.10.17r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2017-12-12 14:00:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie z dnia 12 grudnia 2017 r. o prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym w celu zatrudnienia na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego Tomasz Kapela 2017-12-12 13:39:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/314/17 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Rewal do Lokalnej Grupy Działania tworzonej na terenie gmin wchodzących w skład powiatu gryfickiego oraz wyznaczenia reprezentanta gminy Tomasz Kapela 2017-12-12 12:09:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/313/17 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na część działki 173/12 w Pobierowie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Tomasz Kapela 2017-12-12 12:07:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/312/17 Rady Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości w Niechorzu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Tomasz Kapela 2017-12-12 12:04:01 dodanie dokumentu