Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zakazu używania przedmiotów typu papierowe lampiony Tomasz Kapela 2018-08-13 13:51:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 sierpnia 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewalu Tomasz Kapela 2018-08-13 13:51:04 edycja dokumentu
Rewal Alina Tylka 2018-08-13 13:42:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 sierpnia 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewalu Tomasz Kapela 2018-08-13 13:41:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 98/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zakazu używania przedmiotów typu papierowe lampiony Tomasz Kapela 2018-08-13 13:39:59 dodanie dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-08-13 13:10:49 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-08-10 14:23:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-08-10 14:22:19 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-08-10 08:42:55 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-08-09 13:47:07 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-08-09 13:45:24 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 97/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewalu. Tomasz Kapela 2018-08-09 13:44:14 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-08-09 10:46:10 edycja dokumentu
Obwieszczenie wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na modernizacji środków wspomagajacych ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie obrębów ewidencyjnych 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów oraz 007 Pogorzelica, gmina Rewal, stanowiących teren MON. Kamila Pietrzak 2018-08-09 08:41:55 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami w Referacie Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Tomasz Kapela 2018-08-09 07:39:40 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami w Referacie Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Tomasz Kapela 2018-08-09 07:38:56 dodanie dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-08-08 08:50:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: " budowa sieci wodociągowej oraz przepompowni ścieków sanitarnych wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na Osiedlu Przylesie w Pogorzelicy" Karolina Myroniuk 2018-08-07 17:20:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w Rewalu przy ul. Zjazdowej, Krzywoustego, piastowskiej i Łokietka na działce nr 424/4, 431/12, 432/4, 424/7, 422/2, 435/2, 422/23 w obrębie Rewal 1 i na działce nr 424/5, 431/9, 423/5, 422/5, 372, 31/3, 307/1 i 371/2 w obrębie Rewal 2 Kamila Pietrzak 2018-08-07 13:58:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:Budowa dwóch pomostów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji pn. ?Montaż pomostów służących amatorskiemu połowowi ryb w rezerwacie przyrody Jezioro Liwia Łuża" w Niechorzu na działce nr 320/1 i 860. Kamila Pietrzak 2018-08-07 13:56:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:Budowa dwóch pomostów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji pn. ?Montaż pomostów służących amatorskiemu połowowi ryb w rezerwacie przyrody Jezioro Liwia Łuża? w Niechorzu na działce nr 320/1 i 860. . Kamila Pietrzak 2018-08-07 13:56:25 usunięcie dokument
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:Budowa dwóch pomostów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach inwestycji pn. ?Montaż pomostów służących amatorskiemu połowowi ryb w rezerwacie przyrody Jezioro Liwia Łuża? w Niechorzu na działce nr 320/1 i 860. . Kamila Pietrzak 2018-08-07 13:56:12 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-08-06 13:31:25 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-08-06 13:28:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 sierpnia 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewalu Tomasz Kapela 2018-08-06 13:24:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Rewalu Tomasz Kapela 2018-08-06 13:21:39 dodanie dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-08-06 13:03:47 edycja dokumentu
2017 r. Kamila Pietrzak 2018-08-06 13:01:47 edycja dokumentu
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.165.2018.FKT z dnia 26 lipca 2018 pozwolenie wodnoprawne dla dz nr 61/4, 62/2 obręb Pogorzelica Dariusz Sianoszek 2018-08-03 12:37:54 edycja dokumentu
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.165.2018.FKT z dnia 26 lipca 2018 pozwolenie wodnoprawne dla dz nr 61/4, 62/2 obręb Pogorzelica Dariusz Sianoszek 2018-08-03 12:27:00 dodanie dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-08-03 12:21:56 edycja dokumentu
2017 r. Kamila Pietrzak 2018-08-03 12:20:40 edycja dokumentu
Pobierowo Alina Tylka 2018-08-03 11:11:56 edycja dokumentu
Wykonywanie usług przewozowych uczniów do szkół podstawowych i na terenie Gminy Rewal w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie biletów miesięcznych w komunikacji zamkniętej wraz z organizacją opieki wychowawczej nad dowożonymi uczniami podczas przewozu oraz wsiadania i wysiadania z pojazdu Tomasz Bartkowski 2018-08-02 13:31:50 dodanie dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-08-01 17:29:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-08-01 17:26:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji o odmowie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.07.2018 r. znak: NIP.6733.13.2017.KP dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" w Pustkowie na dz. nr 22/2 Kamila Pietrzak 2018-08-01 12:40:05 dodanie dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-07-31 13:29:02 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-07-31 12:18:38 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-07-31 11:45:55 edycja dokumentu