Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2019-01-07 10:07:05 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2019-01-07 10:06:35 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2019-01-04 08:45:48 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2019-01-04 08:19:08 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji 10 sztuk istniejących pomników przyrody rosnących na terenie gminy Rewal oraz wskazanie drzew proponowanych jako pomniki przyrody maksymalnie 5 sztuk Tomasz Kapela 2019-01-03 21:00:07 dodanie dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2019-01-02 12:31:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 144/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Tomasz Kapela 2019-01-02 12:29:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 143/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości Gminy Rewal Tomasz Kapela 2019-01-02 12:28:33 dodanie dokumentu
2019r. Tomasz Kapela 2019-01-02 12:22:54 edycja dokumentu
2019r. Tomasz Kapela 2019-01-02 12:22:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 141/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Tomasz Kapela 2019-01-02 12:21:51 edycja dokumentu
Referat Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska (IKO) Tomasz Bartkowski 2019-01-02 11:43:11 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2019-01-02 11:16:46 edycja dokumentu
PROJEKT BALTIC PIPE - SPOTKANIE INFORMACYJNE - GMINA REWAL - 18.12.2018 Karolina Myroniuk 2019-01-02 09:46:41 dodanie dokumentu
Prognoza oddziaływania na środowisko - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal Kamila Pietrzak 2019-01-02 08:30:32 dodanie dokumentu
Projekt planu miejscowegozagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal. Kamila Pietrzak 2019-01-02 08:23:29 dodanie dokumentu
Samodzielne stanowiska pracy Tomasz Bartkowski 2018-12-31 10:11:20 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-12-29 14:41:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 142/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych w 2019 r. Tomasz Kapela 2018-12-29 14:37:38 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-12-27 13:44:52 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-12-27 13:01:22 edycja dokumentu
czasowy spis zdarzeń sesja Nr III 19.12.2018r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-12-27 10:36:14 dodanie dokumentu
Nagranie Tomasz Kapela 2018-12-24 23:18:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 142/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych w 2019 r. Tomasz Kapela 2018-12-21 15:39:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 142/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych w 2019 r. Tomasz Kapela 2018-12-21 15:07:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 142/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu urlopów wypoczynkowych w 2019 r. Tomasz Kapela 2018-12-21 15:05:44 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-12-21 14:36:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/8/18 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-12-21 14:26:23 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR III/10/18 RADY GMINY REWAL z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022. Tomasz Kapela 2018-12-21 14:26:08 edycja dokumentu
VIII kadencja (2018r. - 2023r.) Tomasz Kapela 2018-12-21 14:25:23 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR III/10/18 RADY GMINY REWAL z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022. Tomasz Kapela 2018-12-21 14:18:03 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR III/10/18 RADY GMINY REWAL z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal na lata 2019-2022. Tomasz Kapela 2018-12-21 14:17:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III/9/18 RADY GMINY REWAL z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawieuchwalenia budżetu Gminy na rok 2019. Tomasz Kapela 2018-12-21 14:07:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/8/18 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-12-21 14:05:48 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Rewal w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2019 r. Tomasz Kapela 2018-12-21 12:05:32 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-12-21 10:18:34 edycja dokumentu
Protokół sesja - system rada Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-12-21 09:33:30 dodanie dokumentu
Protokół głosowania imiennego uchwała WPF 2019-2022 Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-12-21 09:32:54 dodanie dokumentu
Protokół głosowania imiennego uchwała budżet gminy na 2019r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-12-21 09:32:27 dodanie dokumentu
Protokół głosowania imiennego uchwały Komisja Statutowa Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-12-21 09:31:53 dodanie dokumentu