Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Korekta Marcin Ryczko Tomasz Kapela 2018-12-17 08:36:25 dodanie dokumentu
Informacja dot. stawek oplaty w 2019 r. Piotr Baran 2018-12-17 08:35:34 dodanie dokumentu
Korekta Krzysztof Cepek Tomasz Kapela 2018-12-17 08:35:30 dodanie dokumentu
Aktualne stawki. Piotr Baran 2018-12-17 08:32:47 usunięcie dokument
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2019 R Piotr Baran 2018-12-17 08:32:40 usunięcie dokument
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2019 R Piotr Baran 2018-12-17 08:30:55 dodanie dokumentu
Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. Piotr Baran 2018-12-17 08:26:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dotycząca przedsięwzięcia pt.:"Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża". Karolina Myroniuk 2018-12-14 16:37:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dotycząca przedsięwzięcia pt.:"Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża" Karolina Myroniuk 2018-12-14 16:36:55 dodanie dokumentu
Budżet na rok 2018 Tomasz Kapela 2018-12-14 14:19:47 dodanie dokumentu
Projekt budżetu na 2019 r. Tomasz Kapela 2018-12-14 14:11:19 dodanie dokumentu
Projekty uchwał Tomasz Kapela 2018-12-14 14:03:58 edycja dokumentu
Nagranie Tomasz Kapela 2018-12-14 14:03:09 dodanie dokumentu
Nagranie Tomasz Kapela 2018-12-14 14:02:51 dodanie dokumentu
Projekty uchwał Tomasz Kapela 2018-12-14 14:00:31 dodanie dokumentu
czasowy spis zdarzeń z komisji 14.12.2018r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-12-14 11:50:11 dodanie dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-12-14 11:40:52 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 139/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Tomasz Kapela 2018-12-14 11:38:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa zbiorników retencyjnych w Pogorzelicy na działce nr 261 Kamila Pietrzak 2018-12-13 14:26:44 dodanie dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-12-13 14:03:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 137/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 4 grudnia 2018 r. w spawie zmian w budżecie Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-12-13 14:01:59 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR LXVIII/423/18 RADY GMINY REWAL z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Tomasz Kapela 2018-12-13 13:10:04 edycja dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Tomasz Kapela 2018-12-13 13:08:58 edycja dokumentu
Zmiany w STATUCIE GMINY REWAL - Wersja od: 28 czerwca 2018 r. Tomasz Kapela 2018-12-13 13:06:34 dodanie dokumentu
STATUT GMINY REWAL - Wersja od: 5 listopada 2015 r. Tomasz Kapela 2018-12-13 13:04:40 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-12-13 12:49:09 edycja dokumentu
Projekt porządku obrad Tomasz Kapela 2018-12-13 09:42:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o sesji Tomasz Kapela 2018-12-13 09:41:50 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe "WYKONANIE OKRESOWYCH - ROCZNYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO I WARTOŚCI UŻYTKOWEJ URZĘDU GMINY REWAL, WRAZ Z DOKONANIEM WPISU DO KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO" Paweł Pławski 2018-12-12 14:41:44 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-12-11 15:05:54 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-12-11 10:12:43 edycja dokumentu
Przyjmowanie interesantów Tomasz Kapela 2018-12-10 22:16:54 edycja dokumentu
Przyjmowanie interesantów Tomasz Kapela 2018-12-10 22:15:34 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-12-10 13:04:15 edycja dokumentu
WYNIKI ROZPOZNANIA CENOWEGO DOTYCZĄCEGO " Świadczenie usług serwisowych i naprawczych ( usuwanie awarii) kotłów, urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach gminnych" Paweł Pławski 2018-12-10 12:05:53 dodanie dokumentu
WYNIKI ROZPOZNANIA CENOWEGO DOTYCZĄCEGO " Świadczenie usług serwisowych i naprawczych ( usuwanie awarii) kotłów, urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach gminnych" Paweł Pławski 2018-12-10 11:59:25 edycja dokumentu
WYNIKI ROZPOZNANIA CENOWEGO DOTYCZĄCEGO " Świadczenie usług serwisowych i naprawczych ( usuwanie awarii) kotłów, urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach gminnych" Paweł Pławski 2018-12-10 11:59:00 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-12-10 10:37:43 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-12-10 09:21:43 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-12-10 09:20:25 edycja dokumentu