Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-12-03 14:40:26 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-12-03 14:38:23 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-12-03 14:37:43 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-12-03 14:31:06 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej zbierania, transportu, utylizacji padłych zwierząt z terenu gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-12-03 12:56:42 dodanie dokumentu
Rejestr Klubów Radnych Gminy Rewal - 30.11.2018 Tomasz Kapela 2018-12-03 12:24:30 edycja dokumentu
Rejestr Klubów Radnych Gminy Rewal - 30.11.2018 Tomasz Kapela 2018-12-03 12:24:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 136/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 listopada 2018 r. w spawie zmian w budżecie Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-12-03 12:06:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Tomasz Kapela 2018-12-03 09:01:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal ws. wydania postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Tomasz Kapela 2018-12-03 08:42:14 dodanie dokumentu
Nagranie Tomasz Kapela 2018-12-02 14:59:01 dodanie dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-12-01 15:13:35 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-12-01 11:05:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w Rewalu przy ul. Kamieńskiej, Szczecińskiej, Sztormowej Kamila Pietrzak 2018-11-30 15:07:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:Rozbudowa drogi gminnej ul. nadmorskiej w miejscowości Pustkowo Kamila Pietrzak 2018-11-30 15:06:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 9/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21.11.2018 r. znak: NIP.6733.6.2018.KP Kamila Pietrzak 2018-11-30 14:23:47 dodanie dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-11-30 13:01:19 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-11-30 12:09:14 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-11-30 09:22:25 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-11-29 11:43:20 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-11-28 13:43:47 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - "Świadczenie usług serwisowych i naprawczych (usuwanie awarii) kotłów, urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach gminnych" Paweł Pławski 2018-11-28 13:43:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej dn 110 Pe na Osiedlu Przylesie w Pogorzelicy na dz. 142, 179,187,64/5,69/3,16,53/25, 291, 31. Kamila Pietrzak 2018-11-28 11:38:21 dodanie dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-11-28 09:25:54 edycja dokumentu
KIEROWNICTWO URZĘDU Tomasz Kapela 2018-11-28 08:59:41 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-11-27 14:44:03 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-11-27 14:14:27 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 135/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu Tomasz Kapela 2018-11-27 14:12:49 dodanie dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-11-27 09:56:12 edycja dokumentu
Zarządzanie Nr 134/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie cyklicznego wyłączania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-11-27 09:54:47 edycja dokumentu
Zarządzanie Nr 134/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie cyklicznego wyłączania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-11-27 09:48:29 dodanie dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Tomasz Kapela 2018-11-26 13:48:02 edycja dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Tomasz Kapela 2018-11-26 13:44:03 edycja dokumentu
UCHWAŁA Nr LXVIII/427/18 Rady Gminy Rewal z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu granicy pasa technicznego w obrębie Pobierowo , gmina Rewal Tomasz Kapela 2018-11-26 13:38:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr LXVIII/426/18 Rady Gminy Rewal z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu granicy pasa technicznego w obrębie Pustkowo, gmina Rewal Tomasz Kapela 2018-11-26 13:35:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LXVIII/425/18 RADY GMINY REWAL z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023 Tomasz Kapela 2018-11-26 13:32:10 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR LXVIII/425/18 RADY GMINY REWAL z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023 Tomasz Kapela 2018-11-26 13:31:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LXVIII/424/18 RADY GMINY REWAL z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Tomasz Kapela 2018-11-26 13:29:53 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR LXVIII/424/18 RADY GMINY REWAL z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Tomasz Kapela 2018-11-26 13:29:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR LXVIII/423/18 RADY GMINY REWAL z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Tomasz Kapela 2018-11-26 13:27:35 dodanie dokumentu