Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 132/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w Gminie Rewal. Tomasz Kapela 2018-11-16 11:47:36 dodanie dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-11-16 11:44:12 edycja dokumentu
czasowy spis zdarzeń komsja 13.11.2018r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-11-16 10:45:43 dodanie dokumentu
czasowy spis zdarzeń sesja 13.11.2018r. Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-11-16 10:04:55 dodanie dokumentu
Nagrania Tomasz Kapela 2018-11-15 11:52:08 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 131/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia do użytku systemu nagrywania rozmów telefonicznych za pośrednictwem centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-11-15 07:50:50 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-11-14 11:31:57 edycja dokumentu
Wody Polskie Informacja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń tj. wylotu oraz zbiornika rozsączającego w ramach inwestycji " Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zespołu zbudowy budynków usług turystycznych" na działce nr 323/4 obręb 0002 Rewal Dariusz Sianoszek 2018-11-14 09:52:28 dodanie dokumentu
Informacja Wody Polskie z dnia 18 października 2018 r. w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych projektowaną kanalizacją deszczową z terenu działek nr 323/3 i 323/4 obręb 0002 Rewal Dariusz Sianoszek 2018-11-14 09:45:39 edycja dokumentu
Instalacja, konfiguracja i wdrożenie systemu klastra wraz z macierzą dyskową, systemem backupowym i oprogramowaniem Tomasz Bartkowski 2018-11-13 15:12:20 dodanie dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-11-13 14:28:35 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 130/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Tomasz Kapela 2018-11-13 14:26:49 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Tomasz Kapela 2018-11-13 14:25:21 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-11-13 14:11:44 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-11-13 14:11:13 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz wójta Tomasz Kapela 2018-11-13 14:08:43 dodanie dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Tomasz Kapela 2018-11-13 13:11:29 edycja dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Tomasz Kapela 2018-11-13 13:09:19 edycja dokumentu
RB-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2018 R Tomasz Kapela 2018-11-13 09:09:54 dodanie dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Tomasz Kapela 2018-11-12 18:03:41 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-11-09 09:59:41 edycja dokumentu
Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rewalu w dniach 2-3 października 2018 r. - Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Kapela 2018-11-08 15:24:17 dodanie dokumentu
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rewal i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury Tomasz Bartkowski 2018-11-08 14:01:45 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-11-08 13:07:35 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-11-08 11:47:07 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-11-08 10:20:40 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Arletta Klimek-Sztandera 2018-11-08 09:58:27 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-11-08 09:32:05 edycja dokumentu
ogłoszenie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-11-08 09:29:27 edycja dokumentu
ogłoszenie o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Izabela Fiedukowicz - Pabin 2018-11-08 09:28:56 dodanie dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-11-07 13:54:46 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-11-07 13:53:28 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-11-07 13:16:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wojta Gminy Rewal Nr 117/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-11-07 13:15:02 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-11-07 11:44:09 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wgladu dokumentacji dotyczącej zmiany przebiegu trasy Gazociągu Nord Stream 2 przez duńskie wody terytorialne w wyłącznej strefie ekonomicznej Danii (WSE) Karolina Myroniuk 2018-11-07 11:30:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie Procedury prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rewal zaliczanych do sektora finansów publicznych Tomasz Kapela 2018-11-07 09:17:16 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-11-07 09:02:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-11-07 08:59:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wojta Gminy Rewal Nr 117/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-11-07 08:59:39 edycja dokumentu