Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia12 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej i bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-09 13:09:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie zmiany Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-08 15:29:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie zmiany Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-08 15:26:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mariusz Owczarek 2018-02-08 13:39:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie zmiany Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-08 13:39:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie zmiany Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-08 13:39:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie zmiany Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-08 13:09:01 dodanie dokumentu
2018r. Mariusz Owczarek 2018-02-08 13:08:07 edycja dokumentu
KIEROWNICTWO URZĘDU Mariusz Owczarek 2018-02-08 08:56:24 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-02-07 10:27:35 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-02-07 08:22:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mariusz Owczarek 2018-02-06 17:44:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mariusz Owczarek 2018-02-06 17:40:02 edycja dokumentu
2018r. Mariusz Owczarek 2018-02-06 15:31:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mariusz Owczarek 2018-02-06 15:29:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mariusz Owczarek 2018-02-06 15:26:05 dodanie dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-02-06 14:20:08 dodanie dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-02-06 14:19:49 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-02-06 14:11:52 dodanie dokumentu
2017 r. Kamila Pietrzak 2018-02-06 14:09:57 edycja dokumentu
Najważniejsze ogłoszenia Mariusz Owczarek 2018-02-06 10:20:24 edycja dokumentu
Informacja Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w sprawie wniosków o dopłaty Mariusz Owczarek 2018-02-06 10:18:57 edycja dokumentu
Informacja Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w sprawie wniosków o dopłaty Mariusz Owczarek 2018-02-06 10:18:35 edycja dokumentu
Informacja Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w sprawie wniosków o dopłaty Mariusz Owczarek 2018-02-06 10:17:45 edycja dokumentu
Informacja Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w sprawie wniosków o dopłaty Mariusz Owczarek 2018-02-06 10:16:24 edycja dokumentu
Informacja Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w sprawie wniosków o dopłaty Mariusz Owczarek 2018-02-06 09:20:01 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień Joanna Jurczyńska-Szwaluk 2018-02-06 08:28:44 edycja dokumentu
Regulamin konkursu Justyna Ryczko 2018-02-06 07:51:59 dodanie dokumentu
Pismo przewodnie KRUS Justyna Ryczko 2018-02-06 07:50:48 dodanie dokumentu
2018r. Mariusz Owczarek 2018-02-02 15:25:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 lutego 2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-02 15:23:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 lutego 2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-02 15:22:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 2 lutego 2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal Mariusz Owczarek 2018-02-02 15:21:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVII/334/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę Mariusz Owczarek 2018-02-02 15:14:19 edycja dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Mariusz Owczarek 2018-02-02 15:13:25 edycja dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Mariusz Owczarek 2018-02-02 15:08:10 edycja dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Mariusz Owczarek 2018-02-02 14:59:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/334/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę Mariusz Owczarek 2018-02-02 14:55:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/334/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę Mariusz Owczarek 2018-02-02 14:54:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVII/334/18 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę Mariusz Owczarek 2018-02-02 14:51:17 dodanie dokumentu