Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
2018r. Tomasz Kapela 2018-11-07 13:16:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wojta Gminy Rewal Nr 117/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-11-07 13:15:02 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-11-07 11:44:09 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wgladu dokumentacji dotyczącej zmiany przebiegu trasy Gazociągu Nord Stream 2 przez duńskie wody terytorialne w wyłącznej strefie ekonomicznej Danii (WSE) Karolina Myroniuk 2018-11-07 11:30:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie Procedury prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rewal zaliczanych do sektora finansów publicznych Tomasz Kapela 2018-11-07 09:17:16 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-11-07 09:02:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-11-07 08:59:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wojta Gminy Rewal Nr 117/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-11-07 08:59:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie Procedury prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rewal zaliczanych do sektora finansów publicznych Tomasz Kapela 2018-11-07 08:59:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie Procedury prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Rewal zaliczanych do sektora finansów publicznych Tomasz Kapela 2018-11-07 08:59:00 dodanie dokumentu
Informacja o Książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym - 'Wojskowe Koło Łowieckie Nr 296 "Bażant" Trzebiatów'' Tomasz Kapela 2018-11-07 08:42:02 dodanie dokumentu
Maciej Bejnarowicz Tomasz Kapela 2018-11-07 08:38:45 dodanie dokumentu
Bogusław Antoni Wożniak Tomasz Kapela 2018-11-07 08:38:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa zachodniopomorskiego Tomasz Kapela 2018-11-07 08:24:02 dodanie dokumentu
Projekty uchwał Tomasz Kapela 2018-11-07 08:14:20 dodanie dokumentu
Projekt porządku obrad Tomasz Kapela 2018-11-07 08:06:36 edycja dokumentu
Projekt porządku obrad Tomasz Kapela 2018-11-07 08:06:20 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zwołaniu sesji Tomasz Kapela 2018-11-07 08:05:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustwy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Tomasz Kapela 2018-11-07 07:30:52 edycja dokumentu
Ogłoszenie Konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustwy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Tomasz Kapela 2018-11-07 07:30:23 dodanie dokumentu
VII kadencja (2014r. - 2018r.) Tomasz Kapela 2018-11-06 14:28:18 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR LXVI/413/18 RADY GMINY REWAL z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzonych kluby dziecięce Tomasz Kapela 2018-11-06 14:26:05 edycja dokumentu
2018 r. Kamila Pietrzak 2018-11-06 14:16:21 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-11-05 12:37:38 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-11-05 12:35:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-11-05 12:33:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wojta Gminy Rewal Nr 117/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-11-05 12:32:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 126/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Tomasz Kapela 2018-11-05 12:30:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu Tomasz Kapela 2018-11-05 12:30:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 126/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Tomasz Kapela 2018-11-05 12:22:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu Tomasz Kapela 2018-11-05 12:21:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu Tomasz Kapela 2018-11-05 12:21:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Tomasz Kapela 2018-11-05 12:20:45 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 125/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Tomasz Kapela 2018-11-05 12:20:36 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 124/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Rewalu Tomasz Kapela 2018-11-05 12:17:47 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 124/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal Tomasz Kapela 2018-11-05 12:17:38 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-11-05 11:35:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Tomasz Kapela 2018-11-05 11:33:39 edycja dokumentu
2018r. Tomasz Kapela 2018-11-05 11:32:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 października 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Tomasz Kapela 2018-11-05 11:22:58 dodanie dokumentu