Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Czasowy spis zdarzeń

Czasowy spis zdarzeń z dnia 17.11.2022 r. z LVI Sesji Rady Gminy, które odbyło się zdalnie.

Obrady rozpoczęto o godzinie 11:43

W obradach uczestniczyło  13   Radnych

Nieobecnych     2   Radnych

LVI Sesję Rady Gminy poprowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Rewal Pani Wanda – Szukała Błachuta

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D

LVI SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 17.11.2022 roku

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działalności od ostatniej sesji
 5. Projekt uchwały w sprawie w sprawie współdziałania z Gminą Golczewo w zakresie zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom.
 6. Projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Golczewo na realizację zadania publicznego, polegającego na utrzymaniu i opiece nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Rewal w 2023 roku.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/302/21
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/218/21
 9. Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XXXVII/291/13
 10. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rewal.
 11. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/183/20
 12. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rewal na rok 2022
 13. Projekt uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/306/21 Rady Gminy Rewal z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na 2022 rok.
 14. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku
 15. Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku dotyczy
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie obrad.

 

Ad.1) 11:43

Odbyło się głosowanie nad zdalnym obradowaniem pana Pawła Żoły.

Głosowało 12 Radnych, 12 głosów za.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Agnieszka Tasarz złożyła wniosek o wprowadzenie dwóch uchwał do porządku obrad.

Odbyło się pierwsze głosowanie. Głosowało 12 Radnych, 12 głosów za.

Odbyło się drugie głosowanie. Głosowało 13 Radnych, 13 głosów za.

Ad.2) 11:50

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Wanda Szukała- Błachuta odczytała nowy porządek obrad.

 

Ad.3) 11:52

Głos zabrał Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski.

 

Ad.4) 12:06

Głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Rewal Pani Wanda Szukała- Błachuta.

 

Ad.5) 12:12

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 13 GŁOSÓW ZA

 

Ad.6) 12:15

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Rewal Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 13 GŁOSÓW ZA

 

Ad.7)  12:19

Projekt uchwały przedstawił Pan Piotr Baran.

Do projektu uchwały została wprowadzona autopoprawka.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 13 GŁOSÓW ZA

 

Ad.8) 12:23

Projekt uchwały przedstawił Pan Piotr Baran.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 13 GŁOSÓW ZA

 

 

Ad.9) 12:25

Projekt uchwały przedstawił pan Piotr Baran.

Do projektu uchwały została wprowadzona autopoprawka.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 13 GŁOSÓW ZA

 

Ad.10) 12:28

Projekt uchwały przedstawił pan Piotr Baran.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 13 GŁOSÓW ZA

 

Ad.11) 12:30

Projekt uchwały przedstawił pan Piotr Baran.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 13 GŁOSÓW ZA

 

Ad.12) 12:32

Projekt uchwały przestawiła Skarbnik Pani Beata Żoła.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 13 GŁOSÓW ZA

 

Ad.13) 12:36

Projekt uchwały przestawiła Skarbnik Pani Beata Żoła.

OPINIA KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU:  POZYTYWNA

OPINIA KOMISJI SPOŁECZNO- OŚWIATOWEJ:  POZYTYWNA

GŁOSOWANIE: 13 GŁOSÓW ZA

 

Ad.14) 12:37

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy Rewal Pani Agnieszka Tasarz. Głos zabrał Pan Rafał Mielcarek oraz Pan Łukasz Tylka.

GŁOSOWANIE: 13 GŁOSÓW ZA

Ad.15) 12:40

Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy Rewal Pani Agnieszka Tasarz

GŁOSOWANIE: 13 GŁOSÓW ZA

 

Ad.17) Zakończenie obrad.

 

Zakończenie obrad nastąpiło o godzinie 12:42

Czasowy spis zdarzeń sporządziła Magdalena Czaplińska


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Czaplińska

Data wytworzenia:
20 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
20 sty 2023, godz. 15:05

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
20 sty 2023, godz. 15:05