Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Projekt porządku obrad

P R O J E K T  P O R Z Ą D K U  O B R A D

IV SESJI RADY GMINY REWAL w dniu 27.06.2024 roku

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Informacja Wójta Gminy o działalności od ostatniej sesji
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o działalności od ostatniej sesji
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2024 z dnia 20.05.2024 r. 
  w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy Rewal oraz ustalenia składów osobowych
  i przedmiotu działania.
 6. Projekt uchwały w sprawie w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Rewalu i nadania jej Statutu
 7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzęsacz
 8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej w miejscowości Trzęsacz
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, obejmującej część działki nr 375/3 położonej w Niechorzu przy ul. Łąkowej 2
 10. Debata nad raportem o stanie Gminy za 2023 rok
 11. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Rewal wotum zaufania
 12. Sprawozdanie finansowe Wójta Gminy wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdanie
  z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2023 rok
 1. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
  o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia
 2. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rewal z tytułu wykonania budżetu Gminy Rewal za rok 2023
 3. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenie absolutorium
 1. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2023 rok
 2. Projekt  uchwały w sprawie: absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023
 3. Wolne wnioski i zapytania.
 4. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Czaplińska

Data wytworzenia:
14 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
14 cze 2024, godz. 07:41

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
14 cze 2024, godz. 07:41