11208 Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych w gminie Rewal | BIP - Urząd Gminy Rewal
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych w gminie Rewal

Zarządzenie Nr  51/2022
Wójta Gminy Rewal

z dnia  11 maja  2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych w gminie Rewal

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm) Wójt Gminy zarządza, co następuje :

§ 1. Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej, położonej w gminie Rewal, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Wykaz, o którym mowa w §1 wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19, na okres 21 dni oraz zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rewalu w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Rewalu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik do Zarządzenia Nr 51 2022 (PDF, 127.93Kb) 2022-05-12 08:54:57 25

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Ryczko

Data wytworzenia:
12 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
12 maj 2022, godz. 08:54

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
12 maj 2022, godz. 08:54