11329 ZARZĄDZENIE NR 59/2022 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzieżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal | BIP - Urząd Gminy Rewal
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

ZARZĄDZENIE NR 59/2022 WÓJTA GMINY REWAL z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzieżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal

ZARZĄDZENIE NR 59/2022
WÓJTA GMINY REWAL
z dnia 21 czerwca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzieżawy w trybie bezprzetargowym położonych w Gminie Rewal


Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.              z 2022r. poz.559 z późn.zm.) i art 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021r  poz. 1899 z późn.zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:
§ 1. Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Rewal, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. 1. Wykaz, o którym mowa w § 1 wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rewal,              ul. Mickiewicza 19  na okres 21 dni oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Gminy Rewal                   w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Rewalu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik do Zarządzenia Nr 59 2022 (PDF, 130.03Kb) 2022-06-21 10:52:53 11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Natalia Kusztelak

Data wytworzenia:
21 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
21 cze 2022, godz. 10:51

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
21 cze 2022, godz. 10:52