Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Rewal
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument PUBLICZNE OBWIESZCZENIE ZAWIADOMIENIA O WYDANIU DECZYJI Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony że, udzielił na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa w ramach realizacji przedsięwzięcia: ?Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) 2019-12-30 10:04:22
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA administracyjnego z wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych 2019-12-30 10:00:42
dokument Obwieszczenie o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, Minister Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 5 grudnia 2019 r., znak: DLI-II.4620.20.2019.EŁ.13 2019-12-20 11:56:31
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - postępowanie administracyjne w sprawie "Rurociągu podmorskiego Baltic Pipe - część Polska" 2019-12-16 09:42:21
dokument Obwieszczenie Wójta gminy Rewal o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia pt.: "wykonanie studni głębinowych nr 1 i 2 położonych na działce nr 405/1 obręb 0001 Pobierowo w gminie Rewal" i wystąpieniu do organów opiniujących. 2019-12-03 10:58:52
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wniosek spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA 2019-11-28 13:18:52
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 26 listopada 2019 r. o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu podmorskiego 2019-11-26 10:37:04
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM SA 2019-11-22 15:01:54
dokument INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH JEDNOSTKI HANDLU DETALICZNEGO LUB HURTOWEGO - BAZA BDO 2019-11-19 13:17:22
dokument OBWBESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w SZCZECINIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU pozwolenia na budowę gazociągu na szelfie kontynentalnym, w wyłącznej strefie ekonomicznej Danii (dla duńskiej części gazociągu) w tłumaczeniu na język polski, angielski oraz duński (przekazane w dniu 13.11.2019 r.) 2019-11-14 14:51:38
dokument OGŁOSZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 22/2019, znak: WST-K.420.24.2019.AL. 13 dla przedsięwzięcia pn. "Budowa 6 ostróg brzegowych w Pobierowie (km 376,96 - 377,55) w gminie Rewal" 2019-11-13 14:00:27
dokument Obwieszczenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w szczecinie z dnia 8 listopada 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu pozwolenia na budowę dla gazociągu Nord Stream 2 w Danii 2019-11-12 15:17:44
dokument Obwieszczenie Wójta o wydanej decyzji zmieniającej (znak: OŚ.6220.8.2017.KM), prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ?zespołu budynków zakwaterowania rekreacyjnego o funkcji wypoczynkowej wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej w miejscowości Pogorzelica? z dnia 14 marca 2018 r., znak: POŚ.6220.8.2017.KM zmienionej decyzją z dnia 3 czerwca 2019 r. (sygn..: IKO.6220.8.2017.KM). 2019-11-08 12:38:19
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 06 listopada 2019 r. Dotyczące wyłożeniu do publicznego wglądu pozwolenia na budowę gazociągu na szelfie kontynentalnym, w wyłącznej strefie ekonomicznej na południowy - wschód od Bornholmu w Dani w tłumaczeniu na język angielski oraz duński. 2019-11-08 12:35:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 25 października 2019 r. decyzji nr 13/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.10.2019.MH dla inwestycji: Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 20/2 i 20/4 położonych w obrębie Pogorzelica, gmina Rewal. 2019-10-25 11:11:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal - zawiadomienie o wydaniu dnia 21 października 2019 r. decyzji nr 12/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.9.2019.MH dla inwestycji: Budowa oświetlenia ulicznego w Pobierowie na działkach o numerze geodezyjnym 496, 146/7 - obręb Pobierowo oraz w Pustkowie na działkach nr 504/9, 203/6, 504/8, 504/7, 503/5, 503/6, 502/21, 502/19, 502/22, 54/7, 10,9/4, 67/5 - obręb Pustkowo. 2019-10-21 09:43:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stalowych zbiorników retencyjnych w Trzęsaczu na dz. 17/2 - sprawa znak: PP.6733.11.2019 2019-10-16 10:10:42
dokument Zebranie wiejskie w Śliwnie - 21 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1800 w sala świetlicy wiejskiej w Śliwinie. 2019-10-15 20:35:15
dokument O G Ł O S Z E N I E Sołtysa Sołectwa Rewal z dnia 14 października 2019r. Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Sołectwa Rewal z w o ł u j ę Z E B R A N I E W I E J S K I E Zebranie odbędzie się w dniu 22 października 2019r. (wtorek) o godzinie 18:00 w Sali Wystawienniczej przy ul. Słowackiego1 w Rewalu (świetlica) 2019-10-14 14:31:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ?Budowa zespołu budynków zakwaterowania rekreacyjnego o funkcji wypoczynkowej wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej w miejscowości Pogorzelica? 2019-10-14 14:09:00
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 9.10.2019 r. dot. przedsięwzięcia pn.:"Budowa 6 ostróg brzegowych w Pobierowie" 2019-10-14 14:07:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie Pobierowo i Pustkowo znak: NIP.6733.9.2019 2019-10-03 15:07:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Pogorzelicy znak: NIP.6733.10.2019 2019-10-03 15:06:31
dokument Obwieszczenie dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 3138Z w ramach zadania pn.: (Rozbudowa drogi gminnej i powiatowej o ścieżkę pieszo-rowerową, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Brzozową w m. Rewal, do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego przy działce o numerze geodezyjnym 911/38 w m. Niechorze wraz z budową oświetlenia ulicznego, elementami malej architektury i miejscami parkingowymi" 2019-09-27 13:17:54
dokument Obwieszczenie dotyczące rozbudowy drogi gminnej 71Z w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej i powiatowej o ścieżkę pieszo-rowerową, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Brzozową w m. Rewal, do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego przy działce o numerze geodezyjnym 911/38 w m. Niechorze wraz z budową oświetlenia ulicznego, elementami małej architektury i miejscami parkingowymi 2019-09-27 10:20:50
dokument Z E B R A N I E W I E J S K I E - Niechorze - 30 września 2019 r. godz.18:00 2019-09-20 13:58:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji spolecznych dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rewal 2019-09-17 11:43:31
dokument UWAGA PRZEDSIĘBIORCY ! - III rata za zezwolenia w terminie do dnia 30 września 2019 r. 2019-09-11 13:55:43
dokument STAROSTA GRYFICKI - OBWIESZCZENIE z dnia 2 września 2019 r. dotyczące "ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 3138Z" 2019-09-05 12:25:53
dokument STAROSTA GRYFICKI - OBWIESZCZENIE z dnia 2 września 2019 r. dotyczące "ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ Nr 71Z" 2019-09-05 12:19:13
dokument Obwieszczenie dot. zmiany decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa zespołu zakwaterowania rekreacyjnego o funkcji wypoczynkowej wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej w miejscowości Pogorzelica" 2019-09-04 14:33:40
dokument Obwieszczenie dot. zmiany decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pt.: "Budowa zespołu zakwaterowania rekreacyjnego o funkcji wypoczynkowej wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej w miejscowości Pogorzelica" 2019-09-04 14:33:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji spolecznych dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rewal 2019-08-30 08:47:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 20.08.2019 r. decyzji nr 11/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.3.2018.MH dla inwestycji: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Pustkowie na działce o numerze geodezyjnym 126. 2019-08-21 11:39:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 20.08.2019 r. decyzji nr 10/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.13.2018.MH dla inwestycji: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange Polska SA przy ul. Wojska Polskiego w Pogorzelicy na działce o numerze geodezyjnym 11/3. 2019-08-21 11:35:14
dokument Pomoc dla uczniów - stypendium szkolne 2019/2020 2019-08-20 10:44:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 19.08.2019 r. decyzji nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.13.2017.MH dla inwestycji: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 przy ul. Słonecznej w Pustkowie na działce o numerze geodezyjnym 22/2. 2019-08-20 09:19:12
dokument OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-14 13:22:36
dokument Obwieszczenie dot. zmiany decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pt.: ?budowa zespołu zakwaterowania rekreacyjnego o funkcji wypoczynkowej wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej w miejscowości Pogorzelica? 2019-08-14 12:59:09
dokument Komunikat dotyczący wpisu do Rejestru-BDO 2019-08-14 10:41:13
dokument Serwis informacyjny Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 2019 2019-08-13 14:52:08
dokument Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego gminy Rewal 2019-08-08 10:03:02
dokument UCHWAŁA NR 79/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 5 SIERPNIA 2019 R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE POWOŁYWANIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W OBWODACH GŁOSOWANIA UTWORZONYCH W KRAJU, W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019-08-07 14:36:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu dnia 2 sierpnia 2019 r. decyzji nr 8/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: NIP.6733.7.2019.MH dla inwestycji: Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV, w tym budowa linii elektroenergetycznych kablowych 15 kV oraz przebudowa złącza kablowego 15 kV w Rewalu na dz. nr 1/1, 126/5, 395/1, 140/2, 129/1 obręb Rewal 1 i na dz. nr 50/2 w Trzęsaczu, obręb Trzęsacz, gmina Rewal. 2019-08-05 14:07:19
dokument Trening syren alarmowych wyznaczony na dzień 1 sierpnia 2019 roku, godzina 17:00 2019-07-31 09:19:50
dokument Upał/2: IMGW-PIB ostrzega o upałach drugiego stopnia na terenie woj. zachodniopomorskiego 2019-07-27 19:27:40
dokument Burze z gradem/2-zmiana stopnia: IMGW-PIB w Szczecinie ostrzega przed wystąpieniem burz z gradem na terenie wszystkich powiatów woj.zachodniopomorskiego. 2019-07-27 19:26:58
dokument Obwieszczenie ws. wszczęcia postępowania dotyczącego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia pt.: "budowa zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z 2 poziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej" zakończonej decyzją ostateczną 2019-07-25 14:07:59
dokument Obwieszczenie ws. wszczęcia postępowania dotyczącego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia pt.: "budowa zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z 2 poziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej" zakończonej decyzją ostateczną 2019-07-25 14:07:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 7/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10 lipca 2019 r. znak: NIP.6733.6.2019.MH dla inwestycji: Budowa dojazdu w Trzęsaczu na dz. 4/8 i 4/29, obręb Trzęsacz, gm. Rewal 2019-07-10 11:53:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 6/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10 lipca 2019 r. znak: NIP.6733.5.2019.MH dla inwestycji: Budowa oświetlenia ulicznego w Rewalu przy ul. Kasztanowej na dz. 155, obręb Rewal 1, gm. Rewal 2019-07-10 11:51:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 5/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10 lipca 2019 r. znak: NIP.6733.4.2019.MH dla inwestycji: Budowa oświetlenia ulicznego w Rewalu przy ul. Radosnej na dz. 460/13, 460/16, 411, 460/18, 4601/15, obręb Rewal 2, gm. Rewal. 2019-07-10 11:50:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu uzdrowiskowo-hotelowego składającego się z 5 budynków (A, B, C, D, E) oraz infrastruktury niezbędnej do jego funkcjonowania, przy ul. Grunwaldzkiej 82A w Pobierowie (działka geodezyjna nr 1078, w Pobierowie, gmina Rewal). 2019-07-04 14:47:19
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zawiadomienia o wydaniu w dniu 27.06.2019 r. decyzji Nr 11/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: "Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Dani - część lądowa: Etap 1, Etap 2 oraz Etap 3 (w zakresie przyłączenia do Węzła Płoty)" 2019-07-02 14:43:00
dokument Telefon interwencyjny gminy Rewal czynny całą dobę - 661 304 304 2019-07-02 07:04:57
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Szczecinie o wyłożeniu do publicznego wglądu przekazanej przez Szwecję dokumentacji w trybie art. 4 i 5 Konwencji z Espoo o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na teren Polski planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim - raport Espoo-Szwecja (kwiecień 2019) 2019-06-27 13:53:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji Budowa dojazdu na dz. 4/8 i 4/29 w obrębie Trzęsacz, gm. Rewal. 2019-06-24 15:04:13
dokument Raport o stanie gminy Rewal za 2018 r. 2019-06-21 14:28:16
dokument Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie (RDOŚ) o wydanym obwieszczeniu o możliwości udziału społeczeństwa w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla gazociągu podmorskiego Baltic Pipe 2019-06-21 09:19:25
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu "BALTIC PIPE" 2019-06-18 13:53:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia ulicznego na działce nr 460/13, 460/16, 411, 460/18, 460/15 w obrębie Rewal 2. 2019-06-18 08:31:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia ulicznego na działce nr 155 w obrębie Rewal 1. 2019-06-18 08:30:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej 15 kV, w tym budowa linii elektroenergetycznych kablowych 15 kV, oraz przebudowa złącza kablowego 15kV na dz. nr 1/1, 126/5, 395/1, 14/2, 129/1 w obrębie Rewal 1 oraz na działce nr 50/2 w obrębie Trzęsacz 2019-06-18 08:29:07
dokument Obwieszczenie dotyczące Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - "Budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi miedzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe)" 2019-06-12 08:39:13
dokument PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ważność od godz. 07:30 dnia 12.06.2019 do godz. 07:30 dnia 13.06.2019 2019-06-12 08:21:47
dokument Zaproszenie do składania ofert na stanowisko pomocy administracyjnej w Straży Gminnej w Rewalu 2019-06-11 15:26:11
dokument WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE - 11.06.2019 2019-06-11 15:20:39
dokument PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ważność od godz. 19:30 dnia 11.06.2019 do godz. 19:30 dnia 12.06.2019 2019-06-11 15:19:16
dokument PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ważność od godz. 07:30 dnia 11.06.2019 do godz. 07:30 dnia 12.06.2019 2019-06-11 13:47:06
dokument OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE - od godz. 11:00 dnia 11.06.2019 do godz. 20:00 dnia 12.06.2019 2019-06-10 15:06:15
dokument Wybory ławników kadencja 2020-2023 2019-06-10 15:04:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie Rewal 2019-06-10 08:49:52
dokument Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż sprzętu 2019-06-07 09:21:00
dokument PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ważność od godz. 19:30 dnia 06.06.2019 do godz. 19:30 dnia 07.06.2019 2019-06-06 15:31:00
dokument OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 2019-06-06 15:30:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 3 czerwca 2019 r,. znak: NIP.6733.3.2019.MH dla inwestycji: Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Słonecznej, Niezapominajki i Fiołkowej w m. Śliwin na działce nr 217, 554/44 i 554/37 2019-06-05 10:26:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydanej decyzji zmieniającej decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z 2 poziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej - z dnia 14 marca 2018 r., znak: POŚ.6220.8.2017.KM 2019-06-03 14:47:57
dokument PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ważność od godz. 07:30 dnia 03.06.2019 do godz. 07:30 dnia 04.06.2019 2019-06-03 09:01:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24.05.2019 r. znak: NIP.6733.2.2019.MH dla inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Krańcowej i Promiennej na dz. nr 129 i 128/13 2019-05-31 10:04:08
dokument Wszczęcie postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego GLOBAL RA sp. z o.o. 2019-05-30 08:12:52
dokument KOMUNIKAT OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 2019-05-25 12:54:50
dokument Informacja Przewodniczącej Rady Gminy w Rewalu dotycząca przedstawienia przez Wójta Gminy Rewal raportu o stanie gminy oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem 2019-05-21 11:43:04
dokument UWAGA PRZEDSIĘBIORCY ! - II rata za zezwolenia w terminie do dnia 31 maja 2019 r. 2019-05-20 09:53:21
dokument Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 17 maja 2019 r. o zmianie terminu spotkania konsultacyjnego - trzeci rozważany wariant przebiegu trasy Gazociągu Nord Stream 2 - trasa południowo - wschodnia. 2019-05-17 15:04:49
dokument Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż sprzętu 2019-05-17 10:45:13
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu dokumentacji dotyczącej alternatywnego przebiegu trasy Gazociągu Nord Stream 2 - trasa południowo - wschodnia przebiegająca przez duński szelf kontynentalny i wyłączną strefę ekonomiczną (WSE) na południowy wschód od wyspy Bornholm. - dokument stracił ważność 2019-05-16 13:20:39
dokument Wójt Gminy Rewal zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców z Gminy Rewal na spotkanie w sprawie PRZYGOTOWANIA DO SEZONU 2019 2019-05-15 10:10:28
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Niechorze 2019-05-14 10:49:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Słonecznej, Niezapominajki i Fiołkowej w m. Śliwin na działce nr 217, 554/44 i 554/37. 2019-05-07 10:36:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE w ul. Krańcowej i Promiennej na działkach nr 129 i 128/13., obręb Trzęsacz 2019-05-07 10:35:28
dokument PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO ważność od godz. 07:30 dnia 02.05.2019 do godz. 07:30 dnia 03.05.2019 2019-05-02 12:27:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal z dnia 2 maja 2019 r. o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Pobierowo i części miejscowości Pustkowo strona północna 2019-05-02 08:13:31
dokument Obwieszczenie ws. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia pt.: "budowa zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z 2 poziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej" zakończonej decyzją ostateczną 2019-04-24 13:15:02
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal części miejscowości Niechorze - strona północna oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2019-04-23 08:32:19
dokument Komunikat dotyczący lisów żyjących na terenach zurbanizowanych 2019-04-17 13:45:42
dokument PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO ważność od godz. 07:30 dnia 17.04.2019 do godz. 07:30 dnia 18.04.2019 2019-04-17 10:55:09
dokument PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ważność od godz. 07:30 dnia 16.04.2019 do godz. 07:30 dnia 17.04.2019 2019-04-16 08:42:34
dokument PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ważność od godz. 07:30 dnia 15.04.2019 do godz. 07:30 dnia 16.04.2019 2019-04-15 09:48:04
dokument Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu ogłasza nabór na wolne stanowisko ADIUNKTA w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu 2019-04-15 07:42:31
dokument INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach 2019-04-12 11:42:36
dokument PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ważność od godz. 07:30 dnia 12.04.2019 do godz. 07:30 dnia 13.04.2019 2019-04-12 09:21:45
dokument ROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO ważność od godz. 07:30 dnia 09.04.2019 do godz. 07:30 dnia 10.04.2019 2019-04-09 09:06:49
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pt.: budowa gazociągu podmorskiego "BALTIC PIPE" łączącego systemy przesyłu gazu Danii i Polski 2019-04-03 13:28:19
dokument PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ważność od godz. 07:30 dnia 03.04.2019 do godz. 07:30 dnia 04.04.2019 2019-04-03 12:07:34
dokument PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO - ważność od godz. 19:30 dnia 29.03.2019 do godz. 19:30 dnia 30.03.2019 2019-03-29 11:47:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 10/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.12.2018 r. znak: NIP.6733.12.2018.KP dla inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Kamieńskiej, Szczecińskiej i Sztormowej w m. Rewal,gm. Rewal, w działkach nr 395/1, 126/5, 1/1, 469, 2/7, 140/2. 2019-03-28 12:00:07
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Rewal o zwołaniu zebrania wiejskiego w miejscowości Pustkowo - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. 2019-03-25 15:25:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o miejscu i terminie zebrań wiejskich, na których odbędą się wybory Sołtysa i Rad Sołeckich. 2019-03-25 15:23:18
dokument PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2019-03-25 15:12:31
dokument PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO - PROGNOZA NA 48 H 2019-03-22 13:04:27
dokument PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2019-03-22 12:22:58
dokument Ostrzeżenie meteorologiczne 2019-03-22 12:22:15
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia sygn..: POŚ.6220.8.2017.KM z 14 marca 2018 r., dla przedsięwzięcia pt.: "budowa zespołu zabudowy zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego wraz z 2 poziomowym parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, drogami, parkingami, zjazdami z drogi publicznej" oraz wystąpieniu do organów opiniujących. 2019-03-21 12:11:03
dokument PROGNOZA POGODY DLA WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2019-03-21 08:27:31
dokument Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu " Odpowiedzialności prawnej i majątkowej urzędników" 2019-03-19 12:00:38
dokument Obwieszczenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany Statutu Sołectwa Pustkowo 2019-03-18 14:35:14
dokument Obwieszczenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany Statutu Sołectwa Niechorze 2019-03-15 11:07:17
dokument Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż sprzętu 2019-03-14 07:23:45
dokument Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6 - Silny wiatr w strefie brzegowej 2019-03-13 11:26:47
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Szczecinie o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa 2019-03-12 15:36:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydaniu decyzji nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11.02.2019 r. znak: NIP.6733.14.2018.MH dla inwestycji polegającej na budowie zbiorników retencyjnych w m. Pogorzelica na dz. nr 261 2019-03-12 10:57:55
dokument Obwieszczenie Starosty Powiatu Gryfickiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanej inwestycji stanowiącej infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego gazociągu bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii: Etap 1 od ZZ Niechorze do terminala Konarzewo - DN900, Etap 2 od terminala Konarzewo do węzła Płoty - DN1000" 2019-03-04 14:22:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury uzdrowiskowej - kompleks basenów termalnych "Termy Trzęsacz" 2019-02-28 12:26:13
dokument Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Niechorzu - 6 marca 2019 r. (środa) godz. 16:00 2019-02-27 07:31:55
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 20 lutego 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji przekazanej przez stronę duńską - budowa gazociągu Baltic Pipe na Morzy Bałtyckim 2019-02-21 13:09:26
dokument Obwieszczenie Starosty Powiatu Gryfickiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia decyzją "Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inzynierskich w podłożu projektowanej inwestycji stanowiacej infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego gazociągu bałtyckiego (Balitc Pipe) stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii:Etap 1 od ZZ Niechorze do terminala Konarzewo - DN900, Etap 2 od terminala Konarzewo do węzła Płoty - DN1000" 2019-02-20 13:48:03
dokument Zawiadomienie o spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami oraz organizacjami rybackimi 2019-02-14 09:54:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal w sprawie wydania decyzji nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11.02.2019 r. 2019-02-12 10:29:40
dokument Obwieszczenie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:"Inwestycja stanowiąca infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połaczenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii - część lądowa" 2019-02-12 09:15:48
dokument SPOTKANIE KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE PROJEKTU BALTIC PIPE 2019-02-11 14:45:16
dokument Ostrzeżenie meteorologiczne 2019-02-11 10:19:39
dokument Ogłoszenie konkursu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. opłat w Referacie Budżetu i Finansów 2019-02-06 10:45:12
dokument Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywani problemów alkoholowych oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2019 w Gminie Rewal 2019-02-05 10:43:20
dokument O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku 2019-01-24 08:47:15
dokument UWAGA ! - Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu 2019-01-18 09:48:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Rewal o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dn110PE oraz przepompowni ścieków wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na Osiedlu Przylesie w Pogorzelicy na dz. 142, 88, 111, 179, 83, 187, 64/5, 65/1, 69/3, 16, 53/25, 291, 31. 2019-01-14 14:13:29
dokument Zebranie Wiejskie w Rewalu - 17.01.2019 godz. 18:00 2019-01-14 08:50:33
dokument Ogłoszenie naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Rewal 2019-01-11 14:44:00
dokument UWAGA ! PRZEDSIEBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 2019-01-08 14:22:10